116332
116332
omssb
2013-05-30T14:22:00.000Z
no

Avdeling for kommunikasjon og brukerkontakt

Avdeling for kommunikasjon og brukerkontakt har ansvar for presse- og samfunnskontakt, brukerkontakt, kommunikasjonsrådgivning og internkommunikasjon. Avdelingen har videre ansvar for daglig drift, forvaltning og utvikling av ssb.no, publikasjoner, SSBs visuelle profil og biblioteket.

Kommunikasjonsdirektør

Telefon
21 09 43 75
Mobil
909 87 689
E-post
herborg.bryn@ssb.no

Seksjon for informasjon og samfunnskontakt (610)

Telefon
986 07 071
E-post
jon.folsland@ssb.no

Seksjon for brukerkontakt (611)

Telefon
62 88 55 55
Mobil
971 58 454
E-post
nina.bjornstad@ssb.no

Seksjon for formidling (630)

Telefon
21 09 43 85
Mobil
926 48 097
E-post
kathrine.hanssen@ssb.no

Seksjon for webredaksjon og statistikkbank (660)

Telefon
21 09 43 37
Mobil
917 93 186
E-post
ragnhild.bore@ssb.no