116329
116329
omssb
2013-05-30T14:11:00.000Z
no

Avdeling for digitalisering og fellesfunksjoner

Avdeling for digitalisering og fellesfunksjoner har ansvar for IT, datafangst og statistisk metodearbeid i tillegg til det faglige ansvaret for utvikling av fellesfunksjoner innenfor klargjøring og analyse i SSBs statistikkproduksjon.

IT-direktør

Mobil
932 48 320
E-post
jorn.leonhardsen@ssb.no

Seksjon for arkitektur og IT-metode (702)

Telefon
21 09 45 90
Mobil
450 04 900
E-post
rune.gloersen@ssb.no

Seksjon for strategi og styring (703)

Mobil
948 29 774
E-post
brendan.slater@ssb.no

Seksjon for metoder (716)

Mobil
409 02 595
E-post
anders.holmberg@ssb.no

Underavdeling for IT-utvikling (721)

Mobil
480 12 564
E-post
lars.fredrik.hatlehol@ssb.no

Seksjon for forvaltning av fag- og fellessystemer (722)

Telefon
950 37 269
E-post
jo.torp@ssb.no

Seksjon for system- og platformutvikling (723)

Mobil
928 91 410
E-post
erik.ovrum@ssb.no

Seksjon for kvalitets- og gruppeledelse (724)

Mobil
481 12 624
E-post
astri.berrefjord@ssb.no

Seksjon for næringslivsundersøkelser (752)

Telefon
62 88 55 45
Mobil
932 47 849
E-post
roger.jensen@ssb.no

Seksjon for personundersøkelser (753)

Telefon
21 09 44 64
Mobil
922 66 781
E-post
bengt.lagerstrom@ssb.no

Underavdeling for drift (781)

Mobil
922 33 424
E-post
birgitte.fonager@ssb.no

Seksjon for drift og infrastruktur (782)

Mobil
922 33 424
E-post
birgitte.fonager@ssb.no

Seksjon for operasjonell forretningsstøtte (783)

Telefon
930 43 691
E-post
ingunn.ottersen@ssb.no