116331
116331
omssb
2013-05-30T14:20:00.000Z
no

Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen sørger for løpende drift på områder som HR, økonomi og virksomhetsstyring, sikkerhet, arkiv, bygg og vedlikehold. Avdelingen yter service og leverer støttefunksjoner til de andre avdelingene og toppledelsen og påser at lover og avtaleverk blir fulgt. De ansatte i avdelingen bidrar til å utvikle ledelses- og styringssystemer, forbedre kvalitet og effektivitet i statistikkproduksjonen og ser til at organisasjonen har riktig kompetanse til å håndtere fremtidige utfordringer.

Administrasjonsdirektør

Telefon
21 09 44 86
Mobil
924 06 056
E-post
bjornar.gundersen@ssb.no

Seksjon for økonomi og virksomhetsstyring (111)

Mobil
913 75 893
E-post
grete.heen@ssb.no

Seksjon HR (150)

Mobil
979 46 224
E-post
inger.kristine.harnaes@ssb.no

Seksjon for eiendom, arkiv og administrative systemer (160)

Telefon
62 88 53 81
Mobil
975 02 943
E-post
heidi.karin.nylander@ssb.no