302298
302298
omssb
2017-03-29T13:37:00.000Z
no

Ny tjeneste fra SSB

Klassifikasjoner og kodelister (Klass)

Publisert:

SSB har et nytt system for standard klassifikasjoner og kodelister, kalt Klass.

SSB har de siste årene formidlet sine klassifikasjoner, f.eks. Standard for næringsgruppering og Standard for kommuneinndeling,  via systemet Stabas. Nå har vi lansert et nytt system (Klass) som ligger på  www.ssb.no/klass/. Her kan du fortsatt få oversikt over klassifikasjonene og laste dem ned i CSV-format.

Nå har du i tillegg mulighet til maskin-til-maskin kommunikasjon via et API (programmeringsgrensesnitt). Her tilbys formatene JSON og XML.

Klass inneholder nå ca. 120 ulike klassifikasjoner og 500 versjoner knyttet til disse. Det er f.eks. 9 versjoner av Standard for kommuneinndeling fra 2002 til i dag. Du kan også abonnere på klassifikasjoner og dermed få e-post med beskjed om eventuelle endringer. 

Når du velger en klassifikasjon, vil du se ulike faner. 

  Klass faner

Under «Endringer»-fanen vil du finne endringene fra den foregående til den nåværende versjonen. «Korrespondanser» viser sammenhengen mellom klassifikasjonsversjonen du er inne i, og versjoner av andre klassifikasjoner (f.eks. mellom Standard for politidistrikt og Standard for kommuneinndeling). Under «Om versjonen» vil du aller nederst finne en logg over eventuelle endringer som har skjedd innenfor en versjon.

 

Klass video med lyd

Kontakt