343716
343716
omssb
2018-03-19T10:30:00.000Z
no

Forslag til ny statistikklov sendt på høring

Hvordan skal SSB innrette sin virksomhet, og hvilke endringer skal gjøres i statistikkloven? Statistikklovutvalget har nå levert sitt forslag til finansminister Siv Jensen.

– Jeg ser frem til NOUen fra Statistikklovutvalget, sier administrerende direktør Birger Vikøren i Statistisk sentralbyrå. – Jeg tror forslaget fra utvalget vil være et veldig godt utgangspunkt for å diskutere alle spørsmålene som har vært oppe det siste året, blant annet uavhengighet, styringsstruktur og forskning.

Han understreker at dette er et forslag som skal til høring, og at SSB vil komme med et høringssvar etter en grundig intern diskusjon i organisasjonen.

Utvalget har sett på den norske statistikklovgivningen i lys av de omfattende endringene som har funnet sted i rammeverket for norsk statistikkproduksjon, og skal foreslå eventuelle endringer i regelverket. Det nåværende regelverket setter de formelle rammene for all norsk offisiell statistikk og SSBs virksomhet.