115841
115841
omssb
2013-06-11T12:26:00.000Z
no

Statistisk sentralbyrås historie

1971-2018 | 1946-1970 | 1919-1945 | 1876-1918

1971-2018
2018

Axelsen_1f  Geir Axelsen begynte som administrerende direktør 13. august 2018.

2017

Vikoren 1  Birger Vikøren ble konstituert som administrerende direktør fra 23. november 2017 til mai 2018.

2015

Christine_Meyer-hoyde  Christine Meyer begynte som administrerende direktør 1. september.

haegelandTorbjørn Hægeland er midlertidig tilsatt som administrerende direktør.

Innføring av A-ordningen

2014

SSB-Oslo flytter fra Kongensgate til nye lokaler i Akersveien 26.

Grunnlovsjubileet markeres med utgivelsen av Folkemengdens bevegelse 1735-2014: en tabellstudie.

Ny leder i SSBs styre: Morten Reymert.

«Innføring av a-ordningen»: et samarbeid mellom Skatteetaten, NAV og SSB som forenkler og reduserer næringslivets innrapportering til offentlig forvaltning.

2011

  Hans Henrik Scheel Hans Henrik Scheel tar over som administrerende direktør.

Folke- og boligtellingen 2011. Den første tellingen uten spørreskjema.

2010

Landbrukstelling

2007

SSB har for første gang ansvaret for å samle inn og videreformidle resultater under kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Statistikkloven gjøres gjeldende også for Svalbard.

2006

Ny leder i SSBs styre: Frøydis Langmark

2005

  Øystein Olsen Øystein Olsen tar over som administrerende direktør

2003

Ny leder i SSBs styre: Hege Torp

2001

Folke- og boligtellingen 2001. Persondelen gjennomføres som registertelling. Boligtellingen foregår med skjema. Tellingsdato er 3. november.

125-årsjubiléet markeres med arrangement i Oslo konserthus

Faktisk talt - statistikkens historie i Norge utgis

Ny leder i SSBs styre: Steinar Stokke

2000

Alle kommuner i KOSTRA-prosjektet gjennomfører en elektronisk innrapportering

Osloprosessen - bok av Kjartan Fløgstad bygget på SSB-statistikk - kommer ut

1999

Dagens statistikk lanseres 15. juni

Jordbrukstelling: 71 795 gårdsbruk

Den første statistikksamlingen om Svalbard kommer ut

SSBs stormaskin blir stoppet for godt

1995

www.ssb.no etableres

1994

EØS-avtalen

Ny leder i SSBs styre: Direktør Åge Danielsen

SSB-Oslo flytter fra Dronningensgt./Skippergata til nyrestaurerte lokaler i Kongensgt. 6 (Sjøfartsbygningen)

1993

Ny grafisk profil innført for SSBs produkter

1992

Statistisk ukehefte blir Ukens statistikk

1991

  Svein Longva Svein Longva utnevnes til administrerende direktør

1990

Folke- og boligtelling: Folkemengde 4 247 546

1989

Landbrukstelling: 99 382 gårdsbruk

Ny statistikklov. Loven trådte i kraft i 1990.

1987

SSB-Kongsvinger flytter in i nybygde lokaler i Oterveien 23

Første nummer av Samfunnsspeilet utkom

1985

SSB hadde oppnevnt 30 rådgivende utvalg

1984

Biblioteket hadde en bestand av bøker og tidsskrifter på 153 270 bind

1983

Den første PCen tas i bruk

1982

Første nummer av Økonomiske analyser utgis

1981

SSB får eget styre. Sentralbanksjef Hermod Skånland er styreleder 1981-1993

1980

  Arne Øien Arne Øien utnevnes til administrerende direktør

Folke- og boligtelling: Folkemengde 4 091 132

1979

Den første landbrukstelling, dvs. kombinert jord- og skogbrukstelling. 125 302 gårdsbruk

1976

Den første miljøstatistikken utgis i serien Statistiske analyser

1975

Bedriftstellingen 1974 gjennomføres

1974

Nye distriktstall utgis for første gang (omdøpes i 1989 til Regionalstatistikk )

Første utgave av Sosialt utsyn

1973

Kjøp av maskinkapasitet hos Statens datasentral (Honeywell Bull H 6060), til erstatning for egen IBM-maskin

Den første levekårsundersøkelsen

1972

Første publikasjon i serien Statistiske analyser

1971

Fiskeritelling: 35 027 fiskere.

  Mer om 1971-2007

 

1946-1970

1970

Folke- og boligtelling: Folkemengde 3 874 133

1969

Jordbrukstelling: 154 977 gårdsbruk

1968

Nordisk statistisk sekretariat opprettes i København.

Gruppe for personmodeller etableres, og får senere navnet Sosioøkonomisk forskningsgruppe

1967

Skogbrukstelling

1966

Større eget datamaskinanlegg anskaffet; IBM 360/40

Intervjuorganisasjonen opprettes med medarbeidere spredt over hele landet

1964

Det sentrale personregisteret opprettes, og alle får sitt entydige fødselsnummer

1963

Bedriftstelling

Første utgave av Nordisk statistisk årbok .

1962

Eget hustrykkeri

Magnetbånd tas i bruk som lagringsmedium i tillegg til hullkort

1961

Første standard tabellprogram utviklet

Den første punche-staben etableres i Kongsvinger.

1960

Folke- og boligtelling : Folkemengde 3 591 234

Fiskeritelling: 60 897 fiskere

Det første Statistisk ukehefte kommer ut

1960-1963: Signy Arctander fungerte som direktør i SSB mens Petter Jakob Bjerve var finansminister

1959

Konsumprisindeksen etableres, basert på Forbruksundersøkelsen 1958

1958

Første elektroniske maskin (Deuce) ble innkjøpt

Første forbruksundersøkelse. Senere gjennomført i 1967, 1973 og årlig fra 1974

1957

Skogbrukstelling

Publikasjonsserien Artikler etableres

1956

Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF) opprettes

1954

Første utgivelse i serien Samfunnsøkonomiske studier (SØS). Fra 1986 kalt Sosiale og økonomiske studier

1953

Bedriftstelling

1950

Folketelling: Folkemengde 3 278 546

Forskningsavdelingen opprettes

1949

  Petter Jakob Bjerve Petter Jakob Bjerve utnevnes til direktør

Jordbrukstelling : 213 441 gårdsbruk

1948

Fiskeritelling: 85 518 fiskere

1946

  Arne Skaug Arne Skaug utnevnes til direktør

Folketelling : Folkemengde 3 156 950

Mer om 1946-1970

 

1919-1945

1943

I 1943 bestemte okkupasjonsmyndighetene at statistikken ikke lenger skulle offentliggjøres, men bare brukes innen sentraladministrasjonen

1940

Folketellingen ble utsatt

1939

Jordbrukstelling: 214 378 gårdsbruk over fem dekar

1936

Bedriftstelling

Første kvinnelige byråsjef - Julie E. Backer

1933

Utarbeidelsen av månedlig produksjonsindeks for industrien tar til

1930

Folketelling: Folkemengde 2 814 194

1929

Jordbrukstelling med egen pelsdyrtelling

1927

Skogbrukstelling

Årlig industristatistikk

Første utgivelse i serien Statistisk-økonomisk oversikt

1925

Betydelig vekst og sentralisering av statistikkarbeidet.

1923

Statens forenklings- og sparekomité kommer med sine forslag

Engrosprisindeksen utarbeides for første gang.

1920

  Gunnar Jahn Gunnar Jahn utnevnes til direktør

Folketelling : Folkemengde 2 649 775

Mer om 1919-1945

 

1876-1918

1918

Jordbrukstelling

1916

Produksjonstelling for industrien

1914

Første utgave av Statistiske Oversikter. Har blitt utgitt i 1926, 1948, 1958, 1968, 1978 og 1994 (med tittelen Historisk statistikk siden 1968)

1913

  Nicolai Rygg Nicolai Rygg ble utnevnt til direktør

1910

Folketelling: Folkemengde 2 391 782

Håndverkstelling - den første (og eneste) i sitt slag

1909

Fabrikktelling

1907

Statistikkloven av 1907

Jordbrukstelling , den første med oppgaver over areal

1901

23 fast ansatte i 1901:

- 1 direktør

- 1 underdirektør

- 2 byråsjefer

- 1 kongelig fullmektig

- 7 sekretærer

- 11 assistenter

1900

Folketelling: Folkemengde 2 240 032

1895

Den repræsentative Undersøgelsesmethode presenteres på ISI-møte i Bern

1894

De første hullkortmaskinene kommer - Hollerithmaskiner

1892

Serien Socialstatistiske Undersøgelser opprettes

1890

Folketelling : Folkemengde 2 000 917

1889

Første nordiske sjefstatistikermøte arrangerers i Kristiania

1888

SSB flytter til lokaler i Kronprindsens gade 2

1885

Det Internasjonale statistiske institutt (ISI) opprettes

1882

De første Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau utgis (månedlig). Serien skifter navn flere ganger, og fra 1998 blir 115 års papirtradisjon brutt da Statistisk månedshefte blir et rent web-produkt

1881

Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge er datert 1880, men kom ikke ut før i 1881

1880

Det statistiske Centralbureau flytter til nye lokaler sammen med «den geografiske opmaaling»

1879

Annuaire Statistigue de la Norvège utgis for første gang

1877

  Anders Nicolai Kiær Anders Nicolai Kiær utnevnes til direktør

1876

Det statistiske Centralbureau blir opprettet med i alt 15 funksjonærer «... paa Hjørnet af Lille Grændsegade og Arbeidergaden»

Mer om 1876-1918

Mer på ssb.no