118956
118956
omssb
2013-06-06T13:22:00.000Z
no

Statistikkrådet

Statistikkrådet skal styrke koordineringen av produksjonen av offisiell statistikk i Norge. Rådet består av 25 statistikkprodusenter eller viktige registereiere.