121542
121542
omssb
2013-06-07T14:44:00.000Z
no

Vidar Ibenholt

Utdanning: Høgskoleingeniør i drift av datasystemer

Stilling: Seniorrådgiver

Jobber i: Seksjon for IT infrastruktur

Avdeling: Kongsvinger

Ansatt siden: 2009

Hvorfor valgte du å søke jobb i SSB?

SSB er en stor og trygg arbeidsplass her i Kongsvinger. Dessuten regnet jeg med å få jobbe med store, spennende IT-løsninger.

Hva er hovedarbeidsoppgavene dine?

Jeg leder ressursgruppa for Windows-systemer. Helt konkret har vi ansvaret for mange av de tekniske løsningene i bedriften. For eksempel Citrix-platformen og PC'er til de ansatte. Jeg deltar også en del i prosjekter, og akkurat nå jobber vi med et oppgraderingsprosjekt kalt KOPP som blant annet skal resultere i Windows 7 og Office 2010, samt en endring i nettverksarkitektur og oppgradering av Citrix-miljøet vårt.

I tillegg til dette har jeg fått anledning til å dra på utenlandsopphold til Malawi to ganger. Der var jeg teknisk ansvarlig for den nye IT-infrastrukturen hos National Statistics Office, som er det nasjonale statistikkbyrået.

Hva er det mest positive med å jobbe i SSB?

Det må være det gode arbeidsmiljøet, og mulighetene for faglige utfordringer.

Hvordan er det sosiale miljøet?

Det sosiale miljøet er veldig bra. Vi har helt klart en god tone her på avdelingen. Siden jeg bor et stykke utenfor Kongsvinger er jeg ikke med på så mange av aktivitetene etter arbeidstid, men hvis man kan og vil er det muligheter for å være med på innebandy og lignende.

Hvem vil du anbefale å søke jobb i SSB?

Alle som har en tilsvarende utdannelse som meg selv. I denne bedriften er det masse å bryne seg på, og mye utviklingspotensial.

Hva er det mest minneverdige øyeblikket i SSB det siste året?

Det er vanskelig å peke på en spesiell episode, men tilfeller hvor det koker ekstra, for eksempel når feil må rettes og det jobbes til langt på natt for å sikre oppetiden i systemene, er noe man husker ekstra godt i ettertid.

Tilslutt, har du en favorittstatistikk?

Nei, i jobbsammenheng har jeg egentlig ikke noe forhold til statistikkene. Men personlig er det vel rentestatistikken for banker og finansforetak som er den viktigste. Den omhandler jo boligrenta mi.