121576
121576
omssb
2013-06-07T15:47:00.000Z
no

Anna Korlyuk

Utdanning: Master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen

Stilling: Rådgiver

Jobber i: Seksjon for prisstatistikk

Hvorfor valgte du å søke jobb i SSB?

Som nyutdannet søkte jeg etter en jobb som var relevant i forhold til min utdanning, hadde ungt og godt miljø, og som kunne gi meg faglige utfordringer. Jeg hørte mye positivt om SSB som arbeidsgiver da jeg fortsatt gikk på universitetet, og fikk lyst til å jobbe her allerede den gangen. Jeg er veldig glad i tall, data og analyse, og SSB har mye å tilby på dette området.

Hvordan vil du beskrive SSB som arbeidsgiver?

Min opplevelse av SSB er bare positiv. Jeg er fortsatt imponert over hvor faglig sterke, engasjerte og villige til å dele sine kunnskaper med andre de aller fleste ansatte er. Dessuten setter organisasjonen stor pris på nye medarbeidere, og har et generelt syn på at "nye medarbeidere kommer med nye ideer". Man blir stadig oppfordret til å være kritisk til de etablerte rutinene i organisasjonen, og komme med sine forslag til forbedring.

SSB fokuserer mye på integrering av nye medarbeidere i organisasjonen. Kurs for nyansatte er en av aktivitetene for nye medarbeidere som jeg var med på. I løpet av kurset ble jeg kjent med andre nyansatte, og samtidig bedre kjent med organisasjonen.

Hvordan er det sosiale miljøet i bedriften?

Man har mulighet til å utvide nettverket sitt gjennom idrett, filmklubb og andre av byråets aktiviteter. Det er også stort engasjement i seksjonen min for å finne på noe sosialt sammen. Siden jeg begynte i SSB har jeg vært med på blant annet jentelunsj, seksjonsjulebord og skitur, og nå planlegger vi squashturnering for hele seksjonen. Samtidig spiller jeg også squash gjennom idrettsforeningen i SSB.

Hvilke arbeidsoppgaver har du fått og hva har du lært så langt?

På den korte tiden (fem måneder) jeg har jobbet i SSB, har jeg lært mye om statistikkproduksjon i både min og andre seksjoner. Jeg har også fått erfaring fra artikkelskriving og analyse av produsert statistikkmateriale, samt blitt flinkere på å forholde meg til bestemte frister, da min seksjon jobber med kortidsstatistikk med hyppige publiseringer. I tillegg har jeg blitt bedre på data, dataprogrammer og gruppearbeid.

Hvem vil du anbefale å søke jobb i SSB?

SSB er et godt sted for dem som ser for seg gode vekst- og utviklingsmuligheter. Det er mulighet til å utvikle seg faglig gjennom selve jobben og deltakelse i prosjekter, samt ulike kurs på Byråskolen, den interne kursvirksomheten i SSB. Man blir også oppfordret til å flytte på seg internt i organisasjonen og få kjennskap til de ulike fagområdene og statistikkene. I tillegg samarbeider SSB med statistikkmyndighetene i mange land, og det gir mulighet til faglig utveksling, samt mulighet til å oppleve andre land og kulturer.