254077
254077
omssb
2016-01-28T09:41:00.000Z
no

Aktivitetskalender

SSB er tilstede på karriere- og rekrutteringsdager på utdanningsinstitusjoner over hele landet.

Her får du anledning til å møte engasjerte medarbeidere fra ulike fagmiljø, som har studert på stedene vi besøker. Våre medarbeidere kan fortelle deg mer om hvordan en arbeidsdag i SSB vil være og hvordan SSB er som arbeidsplass. Vi har alltid med en personalrådgiver som vil kunne utdype hvilke jobbmuligheter og faglige utfordringer vi tilbyr i SSB.

Informasjon om kommende aktiviteter legges ut fortløpende. 

Dato

Aktivitet

Sted

08.02.2018 Realkarriere 2018 UiO, Blindern, Oslo
08.02.2018 Karrieredagen NTNU Dragvoll NTNU, Trondheim
02.03.2018 Samfunnsøkonomenes kandidattreff UiO, Blindern, Oslo
Høst 2018 Karrieredag ved UiO UiO, Blindern, Oslo
Høst 2018 Karrieredagen ved NMBU NMBU, Ås
Høst 2018 Springbrettet Bergen