Alt innhold for området offentlig sektor

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Økt digitalisering i offentlig sektor som følge av koronapandemien

  4 av 5 statlige virksomheter og kommuner har økt digitaliseringstakten i koronaperioden. Samme andel har også fått større IKT-utgifter i dette tidsrommet.

  Artikkel
 • Opparbeidede pensjonsrettigheter, nasjonale tall 2014-2018

  Rapporter 2021/18

  Husholdningene i Norge hadde ved utgangen av 2018 opparbeidet seg pensjonsrettigheter til en beregnet verdi på om lag 12 000 milliarder kroner.

  Publikasjon
 • Pensjonsformue i Norge 2018

  Rapporter 2021/16

  Pensjonssystemet i Norge sikrer at alle har en viss oppspart formue den dagen man går av med pensjon. Denne rapporten viser verdien og fordelingen av denne oppsparte formuen på personer i Norge i 2018.

  Publikasjon
 • Nasjonalt program for offisiell statistikk

  Notater 2021/16

  Notatet dokumenterer arbeidet og erfaringene med utvikling av det første nasjonale statistikkprogrammet i Statistisk sentralbyrå (SSB) og også samhandlingen med både brukere, statistikkprodusenter i Utvalget for offisiell statistikk og andre inter...

  Publikasjon
 • Feil i KOSTRA-regnskapstabeller er rettet

  Enkelte KOSTRA-tall som ble publisert 15. mars, inneholdt feil. Her finner du oversikt over rettelsene.

  Artikkel
 • Økt finansformue i kriseåret

  Til tross for store utgifter knyttet til koronapandemien økte offentlig forvaltnings finansformue med 780 milliarder kroner i 2020. Årsaken er kursgevinster i Statens pensjonsfond utland.

  Artikkel
 • Norske filmer ble kinovinnere i koronaåret

  Kinobesøket ble mer enn halvert i 2020. Samtidig utgjorde besøket på norske filmer en større andel av det totale kinobesøket i 2020 enn i 2019, og det ble satt opp flere forestillinger av norske filmer.

  Artikkel
 • Betydelig færre gudstjenester i 2020

  De foreløpige KOSTRA-tallene som ble publisert 15. mars viser at det har vært en nedgang både i antall gudstjenester og antall deltakere i 2020, sammenlignet med tidligere år.

  Artikkel
 • Nøkkeltall for KOSTRA

  Brutto driftsutgifter for kommunene endte på 491,4 milliarder i fjor, mens de for fylkeskommunene lå på om lag 85,7 milliarder.

  Artikkel
 • Korona gav offentlig underskudd

  Koronarelaterte tiltak bidrar til et beregnet underskudd i offentlig forvaltning på 115 milliarder kroner i 2020. For 4. kvartal isolert sett ligger underskuddet på 61 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Flere ett-åringer i barnehage

  I 2020 var det 3 500 færre barn som benyttet en barnehageplass sammenlignet med året før. Alle aldersgrupper gikk ned, bortsett fra ett-åringene der 400 flere benyttet en barnehageplass. 272 264 barn hadde plass i barnehage ved utgangen av 2020 og...

  Artikkel
 • Helse- og oppvekstfag mest populært blant innvandrere

  Blant elever i skole er i overkant av halvparten av innvandrerne i yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Helse- og oppvekstfag er fortsatt det mest populære yrkesfaglige utdanningsprogrammet blant innvandrere.

  Artikkel
 • Nedgang i olje- og gassutvinning ga dårligere driftsresultater i 2019

  Offentlig eide ikke-finansielle foretak hadde lavere driftsresultat i 2019 sammenligne med året før. De fleste næringene hadde en nedgang i driftsinntektene. Dette var tydeligst i næringene innen bergverksdrift og utvinning men også innen annen in...

  Artikkel
 • Sterk nedgang i innbetalt skatt

  I 2020 blei det betalt inn 858,4 milliardar kroner i skatt i Noreg. Dette er 85,6 milliardar, eller 9,1 prosent, mindre enn i 2019. Nedgangen har sterk samanheng med koronapandemien og tiltaka mot den.

  Artikkel
 • Færre skolar med få elevar

  Sidan 2010 har det vore ein nedgang i talet skolar med mindre enn 100 elevar på nesten 22 prosent. Samtidig har det vore ein auke i skolar med meir enn 500 elevar på 56 prosent.

  Artikkel