Alt innhold for området offentlig sektor

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Flere ett-åringer i barnehage

  I 2020 var det 3 500 færre barn som benyttet en barnehageplass sammenlignet med året før. Alle aldersgrupper gikk ned, bortsett fra ett-åringene der 400 flere benyttet en barnehageplass. 272 264 barn hadde plass i barnehage ved utgangen av 2020 og...

  Artikkel
 • Helse- og oppvekstfag mest populært blant innvandrere

  Blant elever i skole er i overkant av halvparten av innvandrerne i yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Helse- og oppvekstfag er fortsatt det mest populære yrkesfaglige utdanningsprogrammet blant innvandrere.

  Artikkel
 • Nedgang i olje- og gassutvinning ga dårligere driftsresultater i 2019

  Offentlig eide ikke-finansielle foretak hadde lavere driftsresultat i 2019 sammenligne med året før. De fleste næringene hadde en nedgang i driftsinntektene. Dette var tydeligst i næringene innen bergverksdrift og utvinning men også innen annen in...

  Artikkel
 • Sterk nedgang i innbetalt skatt

  I 2020 blei det betalt inn 858,4 milliardar kroner i skatt i Noreg. Dette er 85,6 milliardar, eller 9,1 prosent, mindre enn i 2019. Nedgangen har sterk samanheng med koronapandemien og tiltaka mot den.

  Artikkel
 • Færre skolar med få elevar

  Sidan 2010 har det vore ein nedgang i talet skolar med mindre enn 100 elevar på nesten 22 prosent. Samtidig har det vore ein auke i skolar med meir enn 500 elevar på 56 prosent.

  Artikkel
 • Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2020

  Rapporter 2020/48

  Statistisk sentralbyrå har utarbeidet en kommunegruppering basert på kommunenes folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Grupperingen blir blant annet benyttet i kommune-stat-rapporteringen (KOSTRA) og i forbindelse med publiseringen av KOSTRA-...

  Publikasjon
 • Fremdeles offentlig underskudd

  I likhet med forrige kvartal går fremdeles offentlig forvaltning med underskudd. Akkumulert for 3. kvartal 2020 er underskuddet på 75 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Skatteregningen for helse- og omsorgsutgifter mot 2060

  Rapporter 2020/42

  Rapporten beregner og forklarer langsiktige virkninger på udekket offentlig finansieringsbehov av økt skattefinansiert produksjon av helse- og omsorgs-tjenester (HO).

  Publikasjon
 • Økningen i Svalbard-utgiftene fortsetter

  Statens utgifter på Svalbard økte med 10 prosent fra 2018 til 2019. Utgiftene på øygruppen er nær seks ganger så høye som inntektene.

  Artikkel
 • KOSTRA-rapportering 2020

  Notater 2020/37

  Notatet «KOSTRA-rapporteringen 2020» er ment å være en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av kommunenes interne årsregnskap til årsregnskap i henhold til KOSTRA.

  Publikasjon
 • Kyrkjeleg fellesråd – rapportering 2020

  Notater 2020/38

  Publikasjon
 • Nedgang i innbetalt skatt

  Til no i år er det betalt inn 541 milliardar kroner i skatt i Noreg. Dette er 69 milliardar, eller 11,2 prosent, mindre enn i same periode i fjor.

  Artikkel
 • Digital kompetanse en økende utfordring for kommunene

  Dårlig økonomi stopper mange kommuner fra å rekruttere IT-spesialister.

  Artikkel
 • Stort offentlig underskudd

  For første gang siden midten av 1990-tallet går offentlig forvaltning med underskudd. For 2. kvartal 2020 isolert sett er underskuddet 64 milliarder kroner, noe som tilsvarer 8 prosent av BNP.

  Artikkel
 • 150 000 færre medlemmer i Den norske kirke siste tiår

  I 2019 var det snaut 3,7 millioner medlemmer i Den norske kirke. Det er 150 000 færre medlemmer, eller en nedgang på nesten 4 prosent, siden 2010. Fra 2018 til 2019 har medlemstallet gått ned med nesten 40 000.

  Artikkel