Alt innhold for området offentlig sektor

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • 6 prosent meir innbetalt i skatt i 1. kvartal

  I løpet av dei tre fyrste månadene i 2018 har det vorte innbetalt 249 milliardar kroner i skatt. Dette svarar til ein auke på nærare 6 prosent samanlikna med den same perioden i fjor.

  Artikkel
 • Underskudd på 55 milliarder i 2017

  Statsregnskapet viser at underskuddet ble redusert med 29 milliarder kroner i 2017 sammenliknet med 2016.

  Artikkel
 • Andel barn i barnehage øker fortsatt

  Til tross for at det blir færre barn i barnehage på grunn av lavere fødselskull, fortsetter andelen barn i aldersgruppen 1-5 år med barnehageplass å øke. Over 91 prosent hadde barnehageplass i 2017.

  Artikkel
 • Finansformue på over 10 billioner kroner

  Ved utgangen 2017 er offentlig forvaltnings nettofordringer beregnet til 10,2 billioner kroner. Dette svarer til en økning på nesten 13 prosent sammenliknet med 2016. 

  Artikkel
 • Sterk auke i samla skatteinnbetalingar

  I januar og februar vart det innbetalt drygt 137 milliardar kroner i skatt. Dette svarar til ein auke på nærare 9 prosent samanlikna med dei to første månadene i fjor.

  Artikkel
 • Nøkkeltall for KOSTRA

  De totale brutto driftsutgiftene i kommunene var på hele 433 milliarder kroner i 2017. Les hvordan utgiftene fordeler seg på de forskjellige tjenesteområdene.

  Artikkel
 • Fleire brukarar, færre institusjonstenester

  Førebelse tal frå IPLOS-registeret for 2017 viser at det samla talet på brukarar av omsorgstenester framleis aukar ute i kommunane. Den kommunale omsorgstenesta leverer elles færre institusjonstenester og fleire heimetenester over tid.

  Artikkel
 • KOSTRA nøkkeltall erstatter faktaarkene

  Nye KOSTRA nøkkeltall gir bedre oversikt. Utvalgte nøkkeltall gjør det enklere å hente ut tallene du trenger, og det vil bli lettere å navigere når man skal bytte kommune og tjenesteområde.

  Artikkel
 • Første økning i overskudd siden 2012

  Overskuddet i offentlig forvaltning er beregnet til 146 milliarder kroner i 2017. Dette er første gang siden 2012 at forvaltningens overskudd vokser.

  Artikkel
 • Flere begynner på helse- og oppvekstfag

  Siden 2010 har antall elever som begynte med helse- og oppvekstfag på første trinn i videregående skole, økt med over 2 000. 14,5 prosent av elevene som begynte på vg1 høsten 2017, er i dette utdanningsprogrammet.

  Artikkel
 • 91 milliardar i samla skatteinnbetalingar i januar

  Dei samla skatteinnbetalingane i januar utgjorde 91 milliardar kroner. Samanlikna med januar 2017 svarar dette til ein auke på nesten 2 prosent.

  Artikkel
 • Nesten ni av ti er for utviklingshjelp

  87 prosent sier de er for bistand til Asia, Afrika og Latin-Amerika. Dette er en økning fra en tilsvarende undersøkelse i 2013, men på lang sikt har nivået holdt seg veldig stabilt.

  Artikkel
 • Holdning til bistand 2017

  Rapporter 2018/06

  I denne rapporten legger Statistisk sentralbyrå frem hovedresultatene fra en landsdekkende undersøkelse om folks holdning til norsk utviklingshjelp.

  Publikasjon
 • 811 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar i 2017

  I 2017 blei det betalt inn 811 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det er 55 milliardar kroner meir enn det som vart betalt i 2016.

  Artikkel
 • Økt veiutbygging, men bilavgiftene faller

  De siste årene har offentlige utgifter til veier økt og bilavgiftene falt. Vinnerne er elbil-eierne.

  Artikkel