169882_tabell_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/toll_statres/aar
169882_tabell
statistikk
2014-07-01T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
true

Toll- og avgiftsetaten - StatRes (opphørt)2013

Denne statistikken er opphørt. Liknende statistikk finnes på websidene til Tollvesenet og Finansdepartementet i Prop. 1S (Toll - og avgiftsetaten).

Innhold

Publisert:

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Toll- og avgiftsetaten - StatResfullscreen-iconToll- og avgiftsetaten - StatResexcel-iconToll- og avgiftsetaten - StatRescsv-iconToll- og avgiftsetaten - StatRes

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken