406159
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/kvartal
406159
statistikk
2020-11-12T08:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
true

Statsregnskapets inntekter og utgifter

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

-58 321

millioner kroner i underskudd før overføring fra Statens pensjonsfond utland i 3. kvartal 2020

Statsregnskapet. Kvartalstall. Millioner kroner og endring i prosent.
3. kvartal 20193. kvartal 2020Endring i prosent
A. INNTEKTER I ALT314 098302 533-3,7
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet19 31710 542-45,4
Skatter og avgifter157 806152 359-3,5
Medlemspremier og arbeidsgiveravgift til folketrygden111 307106 948-3,9
Renter og utbytte11 45712 67810,7
Andre inntekter14 21120 00640,8
 
B. UTGIFTER I ALT322 556360 85411,9
Statens egne driftsutgifter i alt39 16841 1255,0
Nybygg, anlegg mv i alt17 29617 7652,7
Overføringer i alt266 092301 96413,5
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-8 458-58 321

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Kvartalstall. Millioner kroner

Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Kvartalstall. Millioner kroner1
3. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 2020
1Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og revideres ikke. De bør tolkes med varsomhet.
A. INNTEKTER I ALT314 098354 820361 447297 964302 533
Salg av varer og tjenester6 8059 7336 2216 07112 433
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet19 31719 77726 1188 31110 542
Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet5 1025 8385 7394 9735 752
Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers3681 834460407419
Andre inntekter i samband med bygg og anlegg12623612194103
Overføringer i alt282 380317 402322 788278 108273 284
Skatter og avgifter157 806239 905179 643218 227152 359
Medlemspremier til folketrygden45 95828 71944 46929 32448 782
Arbeidsgiveravgift til folketrygden65 34933 78865 40512 11158 166
Renter og utbytte11 45713 3929 32016 48412 678
Overføringer fra andre statlige regnskaper043-400
Overføringer fra kommuner og fylkeskommuner366386355369327
Overføringer fra Norges bank0019 70600
Andre overføringer1 4441 1693 8941 593972
 
B. UTGIFTER I ALT322 556348 430383 877412 222360 854
Statens egne driftsutgifter i alt39 16854 60841 29745 86841 125
Lønn og godtgjørelser20 76322 80422 77325 26321 307
Varer og tjenester12 04120 43013 45213 48712 680
Andre driftsutgifter6 86310 0895 5238 0347 716
Driftsresultat i statens forretningsdrift-4991 285-451-916-578
Nybygg, anlegg mv i alt17 29624 49715 35619 90417 765
Nybygg mv statens petroleumsvirksomhet6 7077 5227 2227 0056 383
Nybygg mv statens forretningsdrift ellers1 0931 0738541 067845
Nybygg, anlegg mv ellers9 49615 9027 28011 83210 537
Overføringer i alt266 092269 325327 224346 450301 964
Overføringer til andre statlige regnskaper18 3885 03827 79631 60222 321
Overføringer til kommuner og fylkeskommuner56 10552 68865 45977 32764 516
Pensjoner, trygder mv, folketrygden118 778124 990119 245140 500131 727
Renteutgifter vedr. statsgjelden1272 1593 0644 1261 072
Andre overføringer72 69484 450111 66092 89582 328
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-8 4586 390-22 430-114 258-58 321
 
D. NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-5 20012 058-62 470-107 458-105 000
 
E=C-D. OVERSKUDD FØR LÅNETRANSAKSJONER-3 258-5 66840 040-6 80046 679
 
F. NETTO UTLÅN MV-3 6862 20361 6763 570-17 771
 
G. AVDRAG PÅ STATSGJELDEN00005 915
 
H=F+G-E. FINANSIERINGSBEHOV-4287 87121 63610 370-58 535

Tabell 2 
Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Årstall. Millioner kroner

Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Årstall. Millioner kroner
RegnskapBudsjett
20172018201920202021
A. INNTEKTER I ALT1 225 8881 350 5921 407 4071 446 4781 242 129
Salg av varer og tjenester19 27823 71425 60325 87419 802
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet86 620114 51097 37687 20071 700
Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet24 64823 63622 67422 90024 900
Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers2 8202 9703 0972 7851 666
Andre inntekter i samband med bygg og anlegg9281 0636006672 029
Overføringer i alt1 091 5941 184 6991 258 0571 307 0521 122 032
Skatter og avgifter701 234776 326828 508865 580698 673
Medlemspremier til folketrygden137 747144 130148 508156 500155 130
Arbeidsgiveravgift til folketrygden175 773183 272194 253202 600203 000
Renter og utbytte41 37557 49662 29859 17436 874
Overføringer fra andre statlige regnskaper190716510225
Overføringer fra kommuner og fylkeskommuner1 3731 4521 4701 4861 532
Andre overføringer16 1767 6198 1577 7108 198
 
B. UTGIFTER I ALT1 280 8661 318 1451 378 1161 442 6101 514 823
Statens egne driftsutgifter i alt166 838172 236178 493185 897202 671
Lønn og godtgjørelser82 77385 02190 78393 379100 170
Varer og tjenester52 28254 95358 71061 34964 714
Andre driftsutgifter31 95932 69029 33531 84639 130
Driftsresultat i statens forretningsdrift-176-428-335-677-1 343
Nybygg, anlegg mv i alt69 87868 59073 99975 44371 068
Nybygg mv statens petroleumsvirksomhet26 56422 55526 33128 00023 800
Nybygg mv statens forretningsdrift ellers3 2284 4744 6363 1734 090
Nybygg, anlegg mv ellers40 08641 56143 03244 27043 178
Overføringer i alt1 044 1501 077 3191 125 6241 181 2701 241 084
Overføringer til andre statlige regnskaper57 97160 62463 82464 80268 004
Overføringer til kommuner og fylkeskommuner232 778237 589243 338252 251253 539
Pensjoner, trygder mv, folketrygden449 831460 219477 454497 650522 982
Renteutgifter vedr. statsgjelden8 83310 6369 79610 01610 161
Andre overføringer294 737308 251331 212356 551386 398
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-54 97832 44729 2913 868-272 694
 
D. NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-63 54725 44528 3503 867-272 693
 
E=C-D. OVERSKUDD FØR LÅNETRANSAKSJONER8 5697 0029411-1
 
F. NETTO UTLÅN MV-7 503-100 0198 03610 1139 793
 
G. AVDRAG PÅ STATSGJELDEN50 95943 89964 101088 000
 
H=F+G-E. FINANSIERINGSBEHOV34 887-63 12271 19610 11297 794

Tabell 3 
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Kvartalstall. Millioner kroner

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Kvartalstall. Millioner kroner
3. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 2020
Skatter på utvinning av petroleum22 63948 21416 28632 304-9 494
Avgifter på utvinning av petroleum1814 116-652 65892
Netto kontantstrøm fra SDØE18 40618 78325 2526 90110 539
Utbytte fra Equinor5 2225 3135 4116 0891 747
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet46 44976 42646 88447 9522 884

Tabell 4 
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Årstall. Millioner kroner

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Årstall. Millioner kroner
2016201720182019
Skatter på utvinning av petroleum41 09365 049110 313133 501
Avgifter på utvinning av petroleum6 5136 1286 9736 878
Netto kontantstrøm fra SDØE66 45588 272118 68796 479
Utbytte fra Equinor10 7178 39814 98420 057
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet124 779167 847250 959256 915

Om statistikken

Statsregnskapet viser statens totale inntekter og utgifter. Inntektene kommer blant annet fra skatter og avgifter, innbetalinger til folketrygden og petroleumsvirksomhet. Utgiftene består i hovedsak av overføringer, driftsutgifter og utgifter til bygg og anlegg.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Inntekter i alt: Totale brutto inntekter før tilbakeføringer fra Statens pensjonsfond - Utland.

Utgifter i alt: Totale brutto utgifter før overføringer til Statens pensjonsfond - Utland.

Overskudd før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland: Inntekter i alt fratrukket utgifter i alt.

Overskudd før lånetransaksjoner: Overskudd etter netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland.

Finansieringsbehov: Underskudd før lånetransaksjoner pluss netto utlån mv. og avdrag på statsgjelden.

Finansiering: Hvordan underskuddet (eventuelt overskuddet) før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland finansieres, fordelt etter hovedgrupper av finansobjekter.

Hovedpost: Inntekter og utgifter inndeles i hovedgrupper etter art eller type i hovedsak basert på om transaksjonen er relatert til drift eller investeringer, om det gis motytelser eller ikke og hva slags samfunnsøkonomisk funksjon den enkelte transaksjonen har. Opprinnelig ble postinndelingen basert på nasjonalregnskapets kontoplan, men dette er blitt noe "utvannet" over tid.

Programområde: Utgiftene inndeles etter hva som er hovedhensikten eller formålet med den enkelte utgiftspost.

Finansobjekt: Grov inndeling av finansobjekter, der det i hovedsak skilles mellom innskudd, lån, sertifikater, obligasjoner og egenkapitalinstrumenter (aksjer, kapitalinnskudd mv.).

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for offentlige finanser

Regionalt nivå

Kun nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvise tall for statsregnskapets inntekter og utgifter publiseres om lag en og en halv måned etter kvartalets utløp. Ved publisering av tall for 4. kvartal publiseres også tall for året samlet. Budsjettall oppdateres i statistikkbanken ved publisering av tall for 3. og 4. kvartal.

Månedlige tall for inntekter, utgifter og overskudd, samt enkelte større inntektsposter, frigis på den siste virkedagen i påfølgende måned. Disse tallene publiseres kun i statistikkbanken, og uten forhåndsvarsling.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata er lagret i SAS-database.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å gi allmennheten tilgang på tall fra statsregnskapet. I tillegg er Norge, gjennom avtaler med IMF, pliktige til å publisere slik regnskapsstatistikk.

Årlige og kvartalsvise tall er tilgjengelig fra 1985. Månedlige tall er tilgjengelig fra 2003. Enkelte større inntektsposter er tilgjengelig fra 1980.

Brukere og bruksområder

Statistikken bearbeides og er en sentral kilde i nasjonalregnskapet og statistikk om offentlige finanser. Andre viktige brukere er allmennheten, IMF og massemedia.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling seneste tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er ikke basert på internasjonale standarder, men på Finansdepartementets egne retningslinjer for regnskapsføring i staten - se egen nettside.

Tall fra statistikken inngår i bearbeidet form i statistikk om offentlige finanser og nasjonalregnskapet.

Lovhjemmel

Statistikkloven §2-2.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Populasjonen omfatter alle statlige forvaltningsorganer som rapporterer til det sentrale statsregnskapet. Statlig forretningsdrift og statsbankene er med, men ikke statlig eide foretak.

Datakilder og utvalg

Datakilden til statistikken er det sentrale statsregnskapet - et administrativt register som inneholder kontantbaserte transaksjoner for bruttobudsjetterende statlige forvaltningsorganer, statens forretningsdrift og statsbankene.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statsregnskapet innhentes elektronisk fra Finansdepartementet gjennom Direktoratet for økonomiforvaltning. Kontroll av statsregnskapet foregår hovedsakelig på makronivå, ved at man vurderer rimeligheten av de enkelte aggregerte inntekts- og utgiftsstørrelsene. For øvrig kontrolleres at regnskapene balanserer (dvs. at utgifter er lik inntekter inkl. finansieringsbehov).

Sesongjustering

Statistikken sesongjusteres ikke.

Konfidensialitet

Ikke relevant.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Større brudd i tidsseriene unngås stort sett ved at tabellene bare viser hovedgrupper av inntekter og utgifter. Brudd kan likevel forekomme, siden statsregnskapets kontoplan justeres løpende ved vedtak i Stortinget.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil ved aggregering av hovedpost og finansobjekt.

Revisjon

Publiserte tall anses som endelige – og revideres normalt sett ikke.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB