405334
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/kvartal
405334
statistikk
2020-03-26T08:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
true

Statsregnskapets inntekter og utgifter

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

 6 390

millioner kroner i overskudd før overføring til Statens pensjonsfond utland i 4. kvartal 2019

Statsregnskapet. Kvartalstall. Millioner kroner og endring i prosent.
4. kvartal 20184. kvartal 2019Endring i prosent
A. INNTEKTER I ALT349 381354 8201,6
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet32 22919 777-38,6
Skatter og avgifter221 601239 9058,3
Medlemspremier og arbeidsgiveravgift til folketrygden60 54262 5073,2
Renter og utbytte16 05813 392-16,6
Andre inntekter18 95119 2391,5
 
B. UTGIFTER I ALT339 928348 4302,5
Statens egne driftsutgifter i alt55 20054 608-1,1
Nybygg, anlegg mv i alt21 60224 49713,4
Overføringer i alt263 126269 3252,4
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND9 4536 390

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Kvartalstall. Millioner kroner

Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Kvartalstall. Millioner kroner1
4. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 2019
1Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og revideres ikke. De bør tolkes med varsomhet.
A. INNTEKTER I ALT349 381359 889378 600314 098354 820
Salg av varer og tjenester8 5634 3394 7256 8059 733
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet32 22931 94526 33619 31719 777
Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet6 4896 1565 5785 1025 838
Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers1 8353505453681 834
Andre inntekter i samband med bygg og anlegg36740197126236
Overføringer i alt299 898317 059341 219282 380317 402
Skatter og avgifter221 601184 590246 208157 806239 905
Medlemspremier til folketrygden28 48243 84929 98245 95828 719
Arbeidsgiveravgift til folketrygden32 06061 82233 29465 34933 788
Renter og utbytte16 0587 93129 51911 45713 392
Overføringer fra andre statlige regnskaper31022043
Overføringer fra kommuner og fylkeskommuner382355364366386
Overføringer fra Norges bank014 798000
Andre overføringer1 2843 7141 8301 4441 169
 
B. UTGIFTER I ALT339 928356 948350 181322 556348 430
Statens egne driftsutgifter i alt55 20039 29945 41739 16854 608
Lønn og godtgjørelser21 68922 17425 04120 76322 804
Varer og tjenester19 68212 60513 63412 04120 430
Andre driftsutgifter12 8295 0207 3636 86310 089
Driftsresultat i statens forretningsdrift1 000-500-621-4991 285
Nybygg, anlegg mv i alt21 60214 90817 29817 29624 497
Nybygg mv statens petroleumsvirksomhet5 7235 8046 2986 7077 522
Nybygg mv statens forretningsdrift ellers1 4881 0931 3771 0931 073
Nybygg, anlegg mv ellers14 3918 0119 6239 49615 902
Overføringer i alt263 126302 741287 466266 092269 325
Overføringer til andre statlige regnskaper5 68627 19613 20318 3885 038
Overføringer til kommuner og fylkeskommuner53 34666 47868 06756 10552 688
Pensjoner, trygder mv, folketrygden120 436112 502121 183118 778124 990
Renteutgifter vedr. statsgjelden2 4302 6764 8341272 159
Andre overføringer81 22893 88980 17972 69484 450
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND9 4532 94128 419-8 4586 390
 
D. NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND20 9087 80013 692-5 2009 645
 
E=C-D. OVERSKUDD FØR LÅNETRANSAKSJONER-11 455-4 85914 727-3 258-3 255
 
F. NETTO UTLÅN MV-15 46212 170-2 652-3 6862 203
 
G. AVDRAG PÅ STATSGJELDEN10 07411 16152 94000
 
H=F+G-E. FINANSIERINGSBEHOV6 06728 19035 561-4285 458

Tabell 2 
Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Årstall. Millioner kroner

Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Årstall. Millioner kroner
RegnskapBudsjett
20172018201920192020
A. INNTEKTER I ALT1 225 8881 350 5921 407 2571 432 2271 446 478
Salg av varer og tjenester19 27823 71425 58824 26525 874
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet86 620114 51097 296107 90087 200
Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet24 64823 63622 63822 10022 900
Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers2 8202 9703 0972 8732 785
Andre inntekter i samband med bygg og anlegg9281 063601516667
Overføringer i alt1 091 5941 184 6991 258 0371 274 5731 307 052
Skatter og avgifter701 234776 326828 508852 880865 580
Medlemspremier til folketrygden137 747144 130148 508150 714156 500
Arbeidsgiveravgift til folketrygden175 773183 272194 255191 806202 600
Renter og utbytte41 37557 49662 55957 90759 174
Overføringer fra andre statlige regnskaper190716535102
Overføringer fra kommuner og fylkeskommuner1 3731 4521 4701 4381 486
Andre overføringer16 1767 6197 8747 7937 710
 
B. UTGIFTER I ALT1 280 8661 318 1451 378 0501 378 9001 442 610
Statens egne driftsutgifter i alt166 838172 236178 520176 311185 897
Lønn og godtgjørelser82 77385 02190 79688 71693 379
Varer og tjenester52 28254 95358 72458 70561 349
Andre driftsutgifter31 95932 69029 33529 25431 846
Driftsresultat i statens forretningsdrift-176-428-335-364-677
Nybygg, anlegg mv i alt69 87868 59073 91575 98175 443
Nybygg mv statens petroleumsvirksomhet26 56422 55526 25627 00028 000
Nybygg mv statens forretningsdrift ellers3 2284 4744 6364 5653 173
Nybygg, anlegg mv ellers40 08641 56143 02344 41644 270
Overføringer i alt1 044 1501 077 3191 125 6151 126 6081 181 270
Overføringer til andre statlige regnskaper57 97160 62463 83063 40564 802
Overføringer til kommuner og fylkeskommuner232 778237 589243 342243 186252 251
Pensjoner, trygder mv, folketrygden449 831460 219477 454478 166497 650
Renteutgifter vedr. statsgjelden8 83310 6369 79610 48910 016
Andre overføringer294 737308 251331 193331 362356 551
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-54 97832 44729 20753 3273 868
 
D. NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-63 54725 44528 32053 3283 867
 
E=C-D. OVERSKUDD FØR LÅNETRANSAKSJONER8 5697 002887-11
 
F. NETTO UTLÅN MV-7 503-100 0198 00563910 113
 
G. AVDRAG PÅ STATSGJELDEN50 95943 89964 10176 5150
 
H=F+G-E. FINANSIERINGSBEHOV34 887-63 12271 21977 15510 112

Tabell 3 
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Kvartalstall. Millioner kroner

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Kvartalstall. Millioner kroner
4. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 2019
Skatter på utvinning av petroleum38 46721 76540 88322 63948 214
Avgifter på utvinning av petroleum3 985-882 6681814 116
Netto kontantstrøm fra SDØE33 76132 98426 30618 40618 783
Utbytte fra Equinor4 3914 4345 0885 2225 313
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet80 60459 09574 94546 44976 426

Tabell 4 
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Årstall. Millioner kroner

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Årstall. Millioner kroner
2016201720182019
Skatter på utvinning av petroleum41 09365 049110 313133 501
Avgifter på utvinning av petroleum6 5136 1286 9736 878
Netto kontantstrøm fra SDØE66 45588 272118 68796 479
Utbytte fra Equinor10 7178 39814 98420 057
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet124 779167 847250 959256 915

Om statistikken

Statsregnskapet viser statens totale inntekter og utgifter. Inntektene kommer blant annet fra skatter og avgifter, innbetalinger til folketrygden og petroleumsvirksomhet. Utgiftene består i hovedsak av overføringer, driftsutgifter og utgifter til bygg og anlegg.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Inntekter i alt: Totale brutto inntekter før tilbakeføringer fra Statens pensjonsfond - Utland.

Utgifter i alt: Totale brutto utgifter før overføringer til Statens pensjonsfond - Utland.

Overskudd før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland: Inntekter i alt fratrukket utgifter i alt.

Overskudd før lånetransaksjoner: Overskudd etter netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland.

Finansieringsbehov: Underskudd før lånetransaksjoner pluss netto utlån mv. og avdrag på statsgjelden.

Finansiering: Hvordan underskuddet (eventuelt overskuddet) før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland finansieres, fordelt etter hovedgrupper av finansobjekter.

Hovedpost: Inntekter og utgifter inndeles i hovedgrupper etter art eller type i hovedsak basert på om transaksjonen er relatert til drift eller investeringer, om det gis motytelser eller ikke og hva slags samfunnsøkonomisk funksjon den enkelte transaksjonen har. Opprinnelig ble postinndelingen basert på nasjonalregnskapets kontoplan, men dette er blitt noe "utvannet" over tid.

Programområde: Utgiftene inndeles etter hva som er hovedhensikten eller formålet med den enkelte utgiftspost.

Finansobjekt: Grov inndeling av finansobjekter, der det i hovedsak skilles mellom innskudd, lån, sertifikater, obligasjoner og egenkapitalinstrumenter (aksjer, kapitalinnskudd mv.).

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for offentlige finanser

Regionalt nivå

Kun nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvise tall for statsregnskapets inntekter og utgifter publiseres om lag en og en halv måned etter kvartalets utløp. Ved publisering av tall for 4. kvartal publiseres også tall for året samlet. Budsjettall oppdateres i statistikkbanken ved publisering av tall for 3. og 4. kvartal.

Månedlige tall for inntekter, utgifter og overskudd, samt enkelte større inntektsposter, frigis på den siste virkedagen i påfølgende måned. Disse tallene publiseres kun i statistikkbanken, og uten forhåndsvarsling.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata er lagret i SAS-database.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å gi allmennheten tilgang på tall fra statsregnskapet. I tillegg er Norge, gjennom avtaler med IMF, pliktige til å publisere slik regnskapsstatistikk.

Årlige og kvartalsvise tall er tilgjengelig fra 1985. Månedlige tall er tilgjengelig fra 2003. Enkelte større inntektsposter er tilgjengelig fra 1980.

Brukere og bruksområder

Statistikken bearbeides og er en sentral kilde i nasjonalregnskapet og statistikk om offentlige finanser. Andre viktige brukere er allmennheten, IMF og massemedia.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling seneste tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er ikke basert på internasjonale standarder, men på Finansdepartementets egne retningslinjer for regnskapsføring i staten - se egen nettside.

Tall fra statistikken inngår i bearbeidet form i statistikk om offentlige finanser og nasjonalregnskapet.

Lovhjemmel

Statistikkloven §2-2.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Populasjonen omfatter alle statlige forvaltningsorganer som rapporterer til det sentrale statsregnskapet. Statlig forretningsdrift og statsbankene er med, men ikke statlig eide foretak.

Datakilder og utvalg

Datakilden til statistikken er det sentrale statsregnskapet - et administrativt register som inneholder kontantbaserte transaksjoner for bruttobudsjetterende statlige forvaltningsorganer, statens forretningsdrift og statsbankene.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statsregnskapet innhentes elektronisk fra Finansdepartementet gjennom Direktoratet for økonomiforvaltning. Kontroll av statsregnskapet foregår hovedsakelig på makronivå, ved at man vurderer rimeligheten av de enkelte aggregerte inntekts- og utgiftsstørrelsene. For øvrig kontrolleres at regnskapene balanserer (dvs. at utgifter er lik inntekter inkl. finansieringsbehov).

Sesongjustering

Statistikken sesongjusteres ikke.

Konfidensialitet

Ikke relevant.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Større brudd i tidsseriene unngås stort sett ved at tabellene bare viser hovedgrupper av inntekter og utgifter. Brudd kan likevel forekomme, siden statsregnskapets kontoplan justeres løpende ved vedtak i Stortinget.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil ved aggregering av hovedpost og finansobjekt.

Revisjon

Publiserte tall anses som endelige – og revideres normalt sett ikke.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB