28526_om_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsgjeld/kvartal
28526_om
statistikk
2018-02-20T08:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
true

Statsgjelden4. kvartal 2017

Innhold

Om statistikken

Definisjoner

Navn og emne

Navn: Statsgjelden
Emne: Offentlig sektor

Ansvarlig seksjon

Seksjon for offentlige finanser

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Statsgjelden i alt: Statens gjeld som forvaltet av Finansdepartementet.

Gjeld i norske kroner: Gjeld som er lagt ut i Norge og i norske kroner.

Gjeld i utenlandsk valuta: Gjeld som er lagt ut i utlandet og i utenlandsk valuta.

Standard klassifikasjoner

Finansobjekt: Grov inndeling av gjelden etter art.

Administrative opplysninger

Regionalt nivå

Kun nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Tallene lagres også i en Fame-database.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å gi allmennheten tilgang på en lengre tidsserie for statsgjelden. Årstall er tilgjengelig fra 1965, kvartalstall fra fjerde kvartal 1996.

Fra og med 1. kvartal 2018 publiseres statsgjelden ikke som en egen statistikk. Tabell 05830 i statistikkbanken vil bli oppdatert i forbindelse med publisering av Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld.

Brukere og bruksområder

På årsbasis inngår statistikken i bearbeidet form i Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, som igjen inngår i statistikken for finansielle sektorbalanser og nasjonalregnskapet. Andre viktige brukere er Finansdepartementet, Norges Bank og massemedia.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette følger av SSBs prinsipper for likebehandling av brukere.

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er ikke basert på internasjonale standarder. Kvartalstallene er i prinsippet endelige ved publisering med unntak av fjerde kvartal, som kan bli revidert når det trykte statsregnskapet legges fram i St meld nr 3. Årstall fra statistikken inngår i bearbeidet form i statistikken Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld og i finansielle sektorbalanser og nasjonalregnskapet.

Lovhjemmel

Statistikkloven §2-2.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Populasjonen omfatter all statlig gjeld som forvaltes av Finansdepartementet.

Datakilder og utvalg

Finansdepartementet
Norges Bank: Nøkkeltall for statsgjelden

Datainnsamling, editering og beregninger

Ingen kontroll eller editering foretas.

Sesongjustering

Denne statistikken blir ikke sesongjustert.

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Det vil i liten grad forekomme brudd i tidsseriene.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Feil kan forekomme i forbindelse med manuell behandling av dataene.

Revisjon

Tallene blir normalt ikke revidert etter publisering. Tall for statens garantiansvar i 4. kvartal år t-1 publiseres sammen med øvrige tall for 1. kvartal år t.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB