390795
/offentlig-sektor/statistikker/kirkeregn/aar
390795
statistikk
2020-06-26T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Kultur og fritid
no
kirkeregn, Kyrkjelege fellesråd, rekneskap, kyrkjeøkonomi, driftsrekneskap, utgifter, investeringar, statlege overføringar, kommunetilskotKommunale finanser, Religion og livssyn, Kultur og fritid, Offentlig sektor
true

Kyrkjelege fellesråd, rekneskap2019

Innhald

Publisert:

Neste publisering:

Hovedtal for kyrkjelege fellesråd12
Millionar kronerEndring i prosent fra tidligere år
2017201820192018 - 2019
11. For fellesråd med manglande rapportering er det estimert verdiar
22. Tall for kommunar som har tatt over ansvaret for gravplassar i eigen kommune inngår ikkje i denne tabellen. Talla kan hentast frå kommunerekneskapen (KOSTRA). Dette gjeld kommunane: Bø i Vesterålen, Froland, Gjesdal, Modum, Vennesla, Nesodden, Sola, Sandefjord, Skedsmo, Sandnes, Bærum og Oslo.
Tilskott frå kommunen/kommunale institusjonar2 8752 9633 0302,3
Tilskott frå stat/statlege institusjonar4012702949,2
Tilskot frå rettssubjektet Den norske kyrkja013215516,8
Løn og sosiale utgifter2 7262 8112 9073,4
Kjøp av varer og tenester1 2001 2371 3176,4
Investeringar i anleggsmidlar8427427531,4
Bruk av lån1235546-15,3
Overføring frå driftsrekneskapen25182328,5

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB