325017
/offentlig-sektor/statistikker/kirkeregn/aar
325017
statistikk
2019-06-26T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Kultur og fritid
no
kirkeregn, Kyrkjelege fellesråd, rekneskap, kyrkjeøkonomi, driftsrekneskap, utgifter, investeringar, statlege overføringar, kommunetilskotKommunale finanser, Religion og livssyn, Kultur og fritid, Offentlig sektor
false

Kyrkjelege fellesråd, rekneskap2018

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Hovedtal for kyrkjelege fellesråd12
Millionar kronerEndring i prosent fra tidligere år
2016201720182017 - 2018
11. For fellesråd med manglande rapportering er det estimert verdiar
22. Tall for kommunar som har tatt over ansvaret for gravplassar i eigen kommune inngår ikkje i denne tabellen. Talla kan hentast frå kommunerekneskapen (KOSTRA). Dette gjeld kommunane: Bø i Vesterålen, Froland, Gjesdal, Modum, Vennesla, Nesodden, Sola, Sandefjord, Skedsmo, Sandnes, Bærum og Oslo.
Tilskott frå kommunen/kommunale institusjonar2 7692 8752 9633,1
Tilskott frå stat/statlege institusjonar394401270-32,7
Tilskot frå rettssubjektet Den norske kyrkja00132.
Løn og sosiale utgifter2 6682 7262 8113,1
Kjøp av varer og tenester1 1331 2001 2373,1
Investeringar i anleggsmidlar718842743-11,7
Bruk av lån7012355-55,6
Overføring frå driftsrekneskapen412518-27,3

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB