398183
/offentlig-sektor/statistikker/eiendomsskatt/aar
398183
statistikk
2020-06-16T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
eiendomsskatt, Eiendomsskatt, kommuneskatt, skattesats, bunnfradrag, kommunale inntekter, driftsregnskapSkatteregnskap, KOSTRA, Kommunale finanser, Offentlig sektor
true

Eiendomsskatt2020

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Eiendomsskatt i kommunene1
20192020Prosent
2018 - 20192019 - 2020
1Brudd i tidsserien fra 2019 til 2020 for de fleste variable. Dette på grunn av omfattende kommunesammenslåinger gjeldende fra og med 2020.
2Brudd i tidsserien fra 2018 til 2019. Kategorien 'verk og bruk' er ikke lenger i bruk. Eiendom som fram til og med 2018 var definert som verk og bruk vil fra og med 2019 enten være definert som næringseiendom eller som kraftverk, vindkraftverk eller petroleumsanlegg.
3Regnskapstall for eiendomsskatt publiseres året etter regnskapsåret, mens øvrige tall for eiendomsskatt fra og med 2014, publiseres per inneværende år. Derfor er det ikke regnskapstall for eiendomsskatt for siste publiserte årgang av eiendomsskattestatistikken.
Kommuner med eiendomsskatt3713190,3-14,0
Har eiendomsskatt bare på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg263523,3-17,5
Har eiendomsskatt i byområder og på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg242-33,3-50,0
Har eiendomsskatt i hele kommunen260229-0,4-11,9
Eiendomsskatt, totalt (1 000 kr)314 748 555..3,8..
Eiendomsskatt fra annen eiendom (1 000 kr)37 068 506..4,6..
Eiendomsskatt fra boliger og fritidseiendommer (1 000 kr)37 680 049..3,1..
Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter, konsern33,1..0,0..

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB