Metoder og dokumentasjon for offentlig sektor

Artikler, analyser og publikasjoner

2021

Artikkel / 18. oktober 2021

System for kvalitetssikring av offisiell statistikk

Statistikkloven og tildelingsbrevet for 2021 har gitt SSB nye oppgaver. Statistikkloven § 6 sier at Statistisk sentralbyrå (SSB) skal utarbeide en årlig offentlig rapport til Finansdepartementet om kvaliteten på offisiell statistikk.

Artikkel / 17. september 2021

Regionale inndelinger 2020

Formålet med publikasjonen er å gi en oversikt over de ulike regionale inndelingene som brukes til innsamling, bearbeiding og presentasjon av data i norsk offisiell statistikk.