Publisert Tittel Åpne
13. juli 2018 5,3 prosent auke i skatteinnbetalingane Artikkel
17. april 2018 6 prosent meir innbetalt i skatt i 1. kvartal Artikkel
19. februar 2018 91 milliardar i samla skatteinnbetalingar i januar Artikkel
18. januar 2018 811 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar i 2017 Artikkel
15. desember 2017 790 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar Artikkel
16. november 2017 657 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar Artikkel
17. oktober 2017 647 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar Artikkel
18. september 2017 Auke i samla skatteinnbetalingar Artikkel
15. august 2017 Over 500 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar Artikkel
14. juli 2017 Auka skatteinnbetalingar i første halvår Artikkel
16. juni 2017 Skatteinnbetalingane på nivå med 2015 Artikkel
18. mai 2017 Auka skatteinnbetalingar trass lågare oljeskattar Artikkel
20. april 2017 Liten auke i samla skatteinnbetalingar Artikkel