381553
381553
faktaside
2019-04-25T10:40:00.000Z
no

Fakta om

Landskap i Norge

Innhold på siden

Arealtyper for Norge¹

¹Inkluderer ikke Svalbard og Jan Mayen ² Områder med lav vegetasjon, fjell og viddeområder ³ Fjære- og gruntvannsområder, strandsoner, næringsrike vann og myrer med mer

Lurer du på hvor mye av Norges areal som er dekket av skog eller som er bebygd? Eller hvor stor andel av landet som er nasjonalpark? Dette og annet knyttet til arealbruk og arealressurser finner du svar på her.

Norges areal

Nøkkeltall

Norges areal¹

Norges areal¹

385204 km²

[ 2019 ]

¹Inkluderer Svalbard og Jan Mayen. Areal av land og ferskvann.

kilde: Areal av land og ferskvatn, Statistisk sentralbyrå

1 Inkluderer ikke Svalbard og Jan Mayen

2 Inkluderer ikke Færøyene og Grønland

Arealet til de nordiske landene

Areal i km²
Sverige 450295
Finland 338455
Norge¹ 323805
Island 103022
Danmark² 42938

Norges areal

Fastlands-Norge

323805 km²

[ 2019 ]

Svalbard

61022 km²

[ 2019 ]

Jan Mayen

377 km²

[ 2019 ]

Fylkenes arealer

Areal i km²
Areal i km²
Oslo 454.12
Vestfold 2225.41
Østfold 4187.24
Akershus 4917.96
Vest-Agder 7278.74
Aust-Agder 9155.37
Rogaland 9377.00
Møre og Romsdal 14469.34
Buskerud 14912.12
Telemark 15298.23
Hordaland 15437.50
Sogn og Fjordane 18622.53
Oppland 25192.11
Troms - Romsa 25878.70
Hedmark 27397.84
Nordland 38471.75
Trøndelag 41897.85
Finnmark - Finnmárku 48631.13
Fylkenes arealer
Areal i km²
Oslo 454.12
Vestfold 2225.41
Østfold 4187.24
Akershus 4917.96
Vest-Agder 7278.74
Aust-Agder 9155.37
Rogaland 9377.00
Møre og Romsdal 14469.34
Buskerud 14912.12
Telemark 15298.23
Hordaland 15437.50
Sogn og Fjordane 18622.53
Oppland 25192.11
Troms - Romsa 25878.70
Hedmark 27397.84
Nordland 38471.75
Trøndelag 41897.85
Finnmark - Finnmárku 48631.13

De største kommunene, etter areal i km²

Areal i km²
Areal i km²
Kautokeino 9707.34
Karasjok 5452.95
Porsanger 4872.58
Rana 4460.19
Tana 4051.34
Sør-Varanger 3971.30
Alta 3849.47
Lebesby 3459.41
Nordreisa 3437.57
Målselv 3326.35
De største kommunene, etter areal i km²
Areal i km²
Kautokeino 9707.34
Karasjok 5452.95
Porsanger 4872.58
Rana 4460.19
Tana 4051.34
Sør-Varanger 3971.30
Alta 3849.47
Lebesby 3459.41
Nordreisa 3437.57
Målselv 3326.35

De minste kommunene, etter areal i km²

Areal i km²
Areal i km²
Kvitsøy 6.29
Utsira 6.33
Fedje 9.28
Røst 10.12
Træna 16.52
Værøy 18.64
Sandøy 21.43
Randaberg 24.72
Oppegård 37.04
Giske 40.54
De minste kommunene, etter areal i km²
Areal i km²
Kvitsøy 6.29
Utsira 6.33
Fedje 9.28
Røst 10.12
Træna 16.52
Værøy 18.64
Sandøy 21.43
Randaberg 24.72
Oppegård 37.04
Giske 40.54

Slik fordeles fylkenes areal. Kvadratkilometer

Skog Åpen fastmark¹ Ferskvann Jordbruksareal Bart fjell, grus- og blokkmark Varig snø, is og bre Våtmark² Bebygd område
Skog Åpen fastmark¹ Ferskvann Jordbruksareal Bart fjell, grus- og blokkmark Varig snø, is og bre Våtmark² Bebygd område
Svalbard 0.00 14746.20 3006.42 0.00 4284.00 37453.49 1224.21 2.6
Finnmark - Finnmárku 12469.27 25301.52 2884.49 146.47 4143.57 53.28 3483.07 150.0
Troms - Romsa 7092.73 12230.17 1024.01 375.83 3842.53 201.04 883.18 214.7
Nordland 10926.52 16872.77 2461.10 758.11 4748.82 881.36 1452.32 378.4
Trøndelag 16432.77 15030.37 2769.49 1763.53 782.04 4.09 4534.74 580.5
Møre og Romsdal 4506.19 5902.79 538.39 619.62 1929.71 87.71 573.76 307.2
Sogn og Fjordane 4772.50 8323.32 990.37 518.95 2679.08 886.97 261.86 185.0
Hordaland 4201.72 7033.67 969.83 506.16 1679.54 299.08 354.82 387.2
Rogaland 2461.77 4194.66 819.52 1048.87 311.84 1.53 193.27 344.5
Vest-Agder 3508.42 2378.48 619.40 226.97 70.35 0.00 285.88 184.2
Aust-Agder 5007.06 2386.47 887.48 142.04 161.64 0.00 398.96 172.7
Telemark 8143.01 4339.42 1495.44 290.20 268.55 0.84 492.17 266.5
Vestfold 1415.88 37.70 82.55 425.52 30.31 0.00 14.71 218.1
Buskerud 7701.97 3829.17 1151.25 561.94 487.05 9.46 788.51 382.7
Oppland 9571.62 8482.51 1444.48 1076.13 2510.67 314.40 1352.89 439.4
Hedmark 16672.71 5374.85 1346.32 1158.38 288.32 0.00 2072.39 484.9
Oslo 279.53 7.61 28.27 9.64 0.52 0.00 4.09 124.5
Akershus 3203.50 55.61 346.45 803.45 2.65 0.00 111.98 394.3
Østfold 2657.74 53.35 301.47 757.13 60.22 0.00 82.30 275.7
Hele landet 121024.90 121834.45 20160.30 11188.94 23997.39 2739.76 17340.91 5490.5
Slik fordeles fylkenes areal. Kvadratkilometer
Skog Åpen fastmark¹ Ferskvann Jordbruksareal Bart fjell, grus- og blokkmark Varig snø, is og bre Våtmark² Bebygd område
Svalbard 0.00 14746.20 3006.42 0.00 4284.00 37453.49 1224.21 2.6
Finnmark - Finnmárku 12469.27 25301.52 2884.49 146.47 4143.57 53.28 3483.07 150.0
Troms - Romsa 7092.73 12230.17 1024.01 375.83 3842.53 201.04 883.18 214.7
Nordland 10926.52 16872.77 2461.10 758.11 4748.82 881.36 1452.32 378.4
Trøndelag 16432.77 15030.37 2769.49 1763.53 782.04 4.09 4534.74 580.5
Møre og Romsdal 4506.19 5902.79 538.39 619.62 1929.71 87.71 573.76 307.2
Sogn og Fjordane 4772.50 8323.32 990.37 518.95 2679.08 886.97 261.86 185.0
Hordaland 4201.72 7033.67 969.83 506.16 1679.54 299.08 354.82 387.2
Rogaland 2461.77 4194.66 819.52 1048.87 311.84 1.53 193.27 344.5
Vest-Agder 3508.42 2378.48 619.40 226.97 70.35 0.00 285.88 184.2
Aust-Agder 5007.06 2386.47 887.48 142.04 161.64 0.00 398.96 172.7
Telemark 8143.01 4339.42 1495.44 290.20 268.55 0.84 492.17 266.5
Vestfold 1415.88 37.70 82.55 425.52 30.31 0.00 14.71 218.1
Buskerud 7701.97 3829.17 1151.25 561.94 487.05 9.46 788.51 382.7
Oppland 9571.62 8482.51 1444.48 1076.13 2510.67 314.40 1352.89 439.4
Hedmark 16672.71 5374.85 1346.32 1158.38 288.32 0.00 2072.39 484.9
Oslo 279.53 7.61 28.27 9.64 0.52 0.00 4.09 124.5
Akershus 3203.50 55.61 346.45 803.45 2.65 0.00 111.98 394.3
Østfold 2657.74 53.35 301.47 757.13 60.22 0.00 82.30 275.7
Hele landet 121024.90 121834.45 20160.30 11188.94 23997.39 2739.76 17340.91 5490.5

Fordeling av bebygd areal

Areal i km²
Areal i km²
Boliger 1268.56
Fritidsboliger 446.08
Område for landbruk og fiske 524.22
Næring, offentlig og privat tjenesteyting 453.40
Grønne områder, idretts- og sportsområder 235.76
Annen bebyggelse og anlegg 325.67
Vei 2236.80
Fordeling av bebygd areal
Areal i km²
Boliger 1268.56
Fritidsboliger 446.08
Område for landbruk og fiske 524.22
Næring, offentlig og privat tjenesteyting 453.40
Grønne områder, idretts- og sportsområder 235.76
Annen bebyggelse og anlegg 325.67
Vei 2236.80

Skog

Nøkkeltall

Andel av Norge¹ som er dekket av skog

Andel av Norge¹ som er dekket av skog

37.4 %

[ 2019 ]

¹ Inkluderer ikke Svalbard og Jan Mayen

kilde: Arealbruk og arealressurser, Statistisk sentralbyrå

Skogareal

Areal dekket av skog¹

121025 km²

[ 2019 ]

Produktivt skogareal

70023 km²

[ 2017 ]

Antall skogeiendommer

127038  eiendommer

[ 2017 ]

0.4 %

Endring fra året før

Skogeiendommer med aktiv jordbruksdrift

32230  eiendommer

[ 2017 ]

1.8 %

Endring fra året før

¹ Kilde: Arealbruk og arealressurser, Statistisk sentralbyrå
Tall i km². Innen skogbruk brukes ofte dekar som enhet for måling av areal. 1000 dekar er 1 km². I dagligtale blir ofte mål benyttet synonymt med dekar.

kilde: Skogeiendommer, Statistisk sentralbyrå

Jordbruk

Nøkkeltall

Andel av Norge¹ som brukes til jordbruk

Andel av Norge¹ som brukes til jordbruk

3.5 %

[ 2019 ]

¹ Inkluderer ikke Svalbard og Jan Mayen

kilde: Arealbruk og arealressurser, Statistisk sentralbyrå

Jordbruksareal

Jordbruksareal¹

11188.94  km²

[ 2019 ]

Jordbruksareal i drift²

9855.13 km²

[ 2018 ]

Nydyrket jordbruksareal

24.86 km²

[ 2018 ]

9.5 %

Endring fra året før

Jordbruksareal som blir gjort om til f.eks. vei

3.88 km²

[ 2018 ]

7.2 %

Endring fra året før

¹ Kilde: Arealbruk og arealressurser, Statistisk sentralbyrå
² Kilde: Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr, Statistisk sentralbyrå
Tall i km². Innen jordbruk brukes ofte dekar som enhet for måling av areal. 1000 dekar er 1 km². I dagligtale blir ofte mål benyttet synonymt med dekar.

kilde: Kommunal forvaltning av landbruksarealer, Statistisk sentralbyrå

Omdisponering¹ av dyrket jord

Omdisponering av dyrka jord
Omdisponering av dyrka jord
2005 7.71
2006 8.02
2007 8.81
2008 8.59
2009 9.94
2010 7.14
2011 7.08
2012 6.99
2013 6.14
2014 5.96
2015 6.45
2016 6.67
2017 4.18
2018 3.88
Omdisponering¹ av dyrket jord
Omdisponering av dyrka jord
2005 7.71
2006 8.02
2007 8.81
2008 8.59
2009 9.94
2010 7.14
2011 7.08
2012 6.99
2013 6.14
2014 5.96
2015 6.45
2016 6.67
2017 4.18
2018 3.88

Formål for omdisponering av areal. Prosent

2018
2018
Boligbebyggelse, inkludert uteoppholdsareal 30.6
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 18.6
Næringsbebyggelse / virksomhet 12.1
Offentlig eller privat tjenesteyting 6.1
Skogplanting 8.2
Grønnstruktur 6.9
Andre formål 17.5
Formål for omdisponering av areal. Prosent
2018
Boligbebyggelse, inkludert uteoppholdsareal 30.6
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 18.6
Næringsbebyggelse / virksomhet 12.1
Offentlig eller privat tjenesteyting 6.1
Skogplanting 8.2
Grønnstruktur 6.9
Andre formål 17.5

Boliger

Nøkkeltall

Andel av Norges areal som er dekket av boliger

Andel av Norges areal som er dekket av boliger

0.39 %

[ 2019 ]

Antall boligbygninger

2019
2019
Enebolig 1171237
Tomannsbolig 168868
Rekkehus, kjedehus og andre småhus 169662
Boligblokk 40717
Bygning for bofellesskap 5260
Antall boligbygninger
2019
Enebolig 1171237
Tomannsbolig 168868
Rekkehus, kjedehus og andre småhus 169662
Boligblokk 40717
Bygning for bofellesskap 5260

Byggetidspunkt for ulike boligtyper¹

Enebolig Tomannsbolig Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk
Enebolig Tomannsbolig Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk
1900 og tidligere 83302 10103 8215 44059
1901-1920 47862 11345 7335 19975
1921-1940 74568 18830 10750 46063
1941-1960 177362 51121 34905 71470
1961-1970 158932 19586 30353 73751
1971-1980 215096 18729 53355 83382
1981-1990 195215 23538 46757 44149
1991-2000 105938 20262 34592 45041
2001-2010 93921 25555 40325 101515
2011 og etter 64387 21356 34967 94776
Byggetidspunkt for ulike boligtyper¹
Enebolig Tomannsbolig Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk
1900 og tidligere 83302 10103 8215 44059
1901-1920 47862 11345 7335 19975
1921-1940 74568 18830 10750 46063
1941-1960 177362 51121 34905 71470
1961-1970 158932 19586 30353 73751
1971-1980 215096 18729 53355 83382
1981-1990 195215 23538 46757 44149
1991-2000 105938 20262 34592 45041
2001-2010 93921 25555 40325 101515
2011 og etter 64387 21356 34967 94776

Boligbygging

Fullførte boliger Fullførte leiligheter
Fullførte boliger Fullførte leiligheter
1951 22477 20864
1952 34895 32699
1953 37172 35140
1954 37805 35388
1955 34742 32128
1956 28926 27281
1957 28240 26515
1958 28493 26494
1959 28218 26566
1960 28380 26773
1961 30078 28260
1962 29887 27893
1963 30182 28658
1964 30864 28513
1965 29648 27585
1966 30421 28803
1967 33704 31055
1968 36156 33464
1969 36458 33034
1970 39446 36533
1971 40804 38461
1972 43578 40871
1973 44714 41989
1974 41557 39118
1975 43548 40990
1976 42681 41257
1977 38597 37550
1978 39605 38311
1979 37160 36165
1980 38092 37276
1981 34672 33884
1982 38465 37575
1983 32513 32164
1984 30866 30505
1985 26114 26014
1986 25784 25669
1987 28381 28233
1988 30406 30144
1989 27979 27835
1990 27120 26478
1991 21689 21511
1992 17789 17454
1993 15897 15252
1994 17836 17385
1995 19214 19059
1996 17905 17390
1997 18659 18416
1998 20659 20173
1999 19892 19172
2000 19534 19145
2001 23400 22881
2002 21744 21099
2003 21405 20648
2004 23609 23126
2005 29544 28398
2006 28554 28103
2007 30970 29677
2008 28640 28083
2009 21783 21238
2010 17832 17446
2011 20046 19067
2012 26267 25759
2013 28496 27305
2014 28100 27470
2015 28137 27160
2016 29394 27814
2017 31557 30628
2018 32844 32556
Boligbygging
Fullførte boliger Fullførte leiligheter
1951 22477 20864
1952 34895 32699
1953 37172 35140
1954 37805 35388
1955 34742 32128
1956 28926 27281
1957 28240 26515
1958 28493 26494
1959 28218 26566
1960 28380 26773
1961 30078 28260
1962 29887 27893
1963 30182 28658
1964 30864 28513
1965 29648 27585
1966 30421 28803
1967 33704 31055
1968 36156 33464
1969 36458 33034
1970 39446 36533
1971 40804 38461
1972 43578 40871
1973 44714 41989
1974 41557 39118
1975 43548 40990
1976 42681 41257
1977 38597 37550
1978 39605 38311
1979 37160 36165
1980 38092 37276
1981 34672 33884
1982 38465 37575
1983 32513 32164
1984 30866 30505
1985 26114 26014
1986 25784 25669
1987 28381 28233
1988 30406 30144
1989 27979 27835
1990 27120 26478
1991 21689 21511
1992 17789 17454
1993 15897 15252
1994 17836 17385
1995 19214 19059
1996 17905 17390
1997 18659 18416
1998 20659 20173
1999 19892 19172
2000 19534 19145
2001 23400 22881
2002 21744 21099
2003 21405 20648
2004 23609 23126
2005 29544 28398
2006 28554 28103
2007 30970 29677
2008 28640 28083
2009 21783 21238
2010 17832 17446
2011 20046 19067
2012 26267 25759
2013 28496 27305
2014 28100 27470
2015 28137 27160
2016 29394 27814
2017 31557 30628
2018 32844 32556

Mer om bolig i Faktasiden om Bolig

Fritidsboliger

Nøkkeltall

Andel av Norges areal som er dekket av fritidsboliger

Andel av Norges areal som er dekket av fritidsboliger

0.14 %

[ 2019 ]

Nøkkeltall

Antall bygninger som brukes til fritidsboliger

Antall bygninger som brukes til fritidsboliger

463812 bygninger

[ 2018 ]

16917 bygninger

Endring fra fem år før

Fritidsboliger

Antall fritidsboliger (hytter, sommerhus o.l.)

430896  bygninger

[ 2018 ]

16410 bygninger

Endring fra fem år før

Antall helårsboliger benyttet som fritidsbolig

14235  bygninger

[ 2018 ]

535 bygninger

Endring fra fem år før

Antall våningshus benyttet som fritidsbolig

18681  bygninger

[ 2018 ]

28 bygninger

Endring fra fem år før

Mer om hytter og fritidsboliger finner du i Faktasiden om hytter og fritidsboliger

Tettsteder

Nøkkeltall

Andel som bor i tettsteder

Andel som bor i tettsteder

81.7 %

[ 2018 ]

9.5 prosentpoeng

Endring fra 25 år før

En hussamling er et tettsted hvis det bor minst 200 personer der, og avstanden mellom husene ikke overstiger 50 meter. 

kilde: Tettsteders befolkning og areal, Statistisk sentralbyrå

Andel som bor i tettsteder

2018
2018
Hedmark 57.7
Oppland 59.1
Sogn og Fjordane 62.3
Nordland 70.9
Troms - Romsa 71.3
Møre og Romsdal 72.1
Aust-Agder 74.2
Trøndelag 74.7
Telemark 77.4
Finnmark - Finnmárku 77.7
Buskerud 81.4
Vest-Agder 82.3
Hordaland 83.5
Vestfold 85.5
Østfold 85.9
Rogaland 88.0
Akershus 90.5
Oslo 99.3
Hele landet 81.7
Andel som bor i tettsteder
2018
Hedmark 57.7
Oppland 59.1
Sogn og Fjordane 62.3
Nordland 70.9
Troms - Romsa 71.3
Møre og Romsdal 72.1
Aust-Agder 74.2
Trøndelag 74.7
Telemark 77.4
Finnmark - Finnmárku 77.7
Buskerud 81.4
Vest-Agder 82.3
Hordaland 83.5
Vestfold 85.5
Østfold 85.9
Rogaland 88.0
Akershus 90.5
Oslo 99.3
Hele landet 81.7

Kommuner med størst andel som bor i tettsteder

2018
2018
Oslo 99.3
Stavanger 99.0
Lørenskog 98.8
Bærum 98.7
Vardø 98.5
Moss 98.4
Oppegård 98.3
Asker 98.2
Skedsmo 98.1
Drammen 97.8
Kommuner med størst andel som bor i tettsteder
2018
Oslo 99.3
Stavanger 99.0
Lørenskog 98.8
Bærum 98.7
Vardø 98.5
Moss 98.4
Oppegård 98.3
Asker 98.2
Skedsmo 98.1
Drammen 97.8

Folkemengde

Antall bosatte i tettsteder

4327951  personer

[ 2018 ]

39.3 %

Endring fra 25 år før

Antall bosatte i spredtbygd strøk

954612  personer

[ 2018 ]

13.5 %

Endring fra 25 år før

Tett og spredt bosetting

Ukjent Spredtbygd strøk Tettbygd strøk
Ukjent Spredtbygd strøk Tettbygd strøk
1990 133827 1135345 2963944
1991 34958 1128057 3086815
1992 83973 1108276 3081385
1993 89282 1103605 3106280
1994 21954 1118521 3184340
1995 15633 1129059 3203718
1996 14585 1125519 3229853
1997 10910 1122386 3259418
1998 12287 1117334 3287978
1999 134901 1006076 3304352
2000 83193 998922 3396382
2001 58406 1025055 3419975
2002 26834 1022609 3474623
2003 22981 1014854 3514417
2004 20163 1020840 3536454
2005 18536 1027690 3560137
2006 15670 1016736 3607813
2007 13740 1012003 3655391
2008 13442 1000943 3722786
2009 9749 1009435 3780068
2011 13880 1007310 3899115
2012 16278 1011611 3957981
2013 22293 978344 4050638
2014 17804 976827 4114425
2015 19186 973812 4172804
2016 15560 968576 4229849
2017 14672 960461 4283184
2018 13056 954612 4327951
Tett og spredt bosetting
Ukjent Spredtbygd strøk Tettbygd strøk
1990 133827 1135345 2963944
1991 34958 1128057 3086815
1992 83973 1108276 3081385
1993 89282 1103605 3106280
1994 21954 1118521 3184340
1995 15633 1129059 3203718
1996 14585 1125519 3229853
1997 10910 1122386 3259418
1998 12287 1117334 3287978
1999 134901 1006076 3304352
2000 83193 998922 3396382
2001 58406 1025055 3419975
2002 26834 1022609 3474623
2003 22981 1014854 3514417
2004 20163 1020840 3536454
2005 18536 1027690 3560137
2006 15670 1016736 3607813
2007 13740 1012003 3655391
2008 13442 1000943 3722786
2009 9749 1009435 3780068
2011 13880 1007310 3899115
2012 16278 1011611 3957981
2013 22293 978344 4050638
2014 17804 976827 4114425
2015 19186 973812 4172804
2016 15560 968576 4229849
2017 14672 960461 4283184
2018 13056 954612 4327951

Arealtilgang

Kommunen med minst arealtilgang: Stavanger

533 m²/person

[ 2019 ]

Kommunen med størst arealtilgang: Kautokeino

3319884 m²/person

[ 2019 ]

Mer om befolkning finner du i Faktasiden om befolkningen

Vann

Nøkkeltall

Andel av Norge som er dekket av innsjøer og elver

Andel av Norge som er dekket av innsjøer og elver

6.2 %

[ 2019 ]

Ferskvann

Areal av innsjøer

18519 km²

[ 2019 ]

Areal av elver

1641 km²

[ 2019 ]

De største innsjøene

Areal i km²
Altevatnet 79.65
Blåsjø 80.53
Limingen 93.24
Tunnsjøen 100.09
Snåsavatnet 121.98
Tyrifjorden 137.43
Randsfjorden 140.10
Femunden 203.48
Røssvatnet 218.54
Mjøsa 369.07

De lengste elvene

Lengde i km
Trysilelva 233
Otra 245
Begna 250
Skiensvassdraget 251
Drammensvassdraget 301
Tana 348
Gudbrandslågen/Vorma 351
Numedalslågen 352
Pasvikelva 360
Glomma 600

Snø og is

Nøkkeltall

Andel av Norge som er dekket av snø og is

Andel av Norge som er dekket av snø og is

0.85 %

[ 2019 ]

De største isbreene i Fastlands-Norge

Areal i km²
Harbardsbreen 36
Øksfjordjøkelen 41
Okstindbreen 46
Myklebustbreen 50
Hardangerjøkulen 78
Blåmannsisen 87
Østre Svartisen 148
Søndre Folgefonni 172
Vestre Svartisen 221
Jostedalsbreen 486

Nøkkeltall

Andel av Svalbard som er dekket av snø og is

Andel av Svalbard som er dekket av snø og is

61.7 %

[ 2019 ]

De største isbreene på Svalbard

Areal i km²
Vestfonna 2455
Olav V Lands isbre 4150
Austfonna 8120

Vernede områder

Nøkkeltall

Andel av Fastlands-Norge som er nasjonalpark

Andel av Fastlands-Norge som er nasjonalpark

9.7 %

[ 2017 ]

De største nasjonalparkene i Fastlands-Norge

Areal i km²
Jostedalsbreen 1310
Øvre Anárjohka 1390
Børgefjell 1447
Breheimen 1671
Dovrefjell-Sunndalsfjella 1693
Varangerhalvøya 1805
Blåfjella-Skjækerfjella 1924
Reinheimen 1969
Saltfjellet-Svartisen 2102
Hardangervidda 3422

Nøkkeltall

Andel av Svalbard som er nasjonalpark

Andel av Svalbard som er nasjonalpark

23.5 %

[ 2017 ]

Nasjonalparker på Svalbard

Areal i km²
Sør-Spitsbergen 5025
Nordvest-Spitsbergen 3683
Nordre Isfjorden 2050
Nordenskiöld Land 1207
Sassen-Bünsow Land 1157
Indre Wijdefjorden 745
Prins Karls Forland 616

Vernede områder

Antall nasjonalparker

46  nasjonalparker

[ 2017 ]

7 %

Endring fra fem år før

Antall naturreservat

2287  naturreservat

[ 2017 ]

10.5 %

Endring fra fem år før

Antall landskapsverneområder

194  landskapsverneområder

[ 2017 ]

3 %

Endring fra fem år før

Antall andre fredninger

459  andre fredninger

[ 2017 ]

4 %

Endring fra fem år før

Andre fredninger er dyrefredningsområder, plantefredningsområder, plante- og dyrefredningsområder, biotopvern etter viltloven og naturminner.

kilde: Vernede områder, Statistisk sentralbyrå

Vernede områder¹

Nasjonalpark Naturreservat Landskapsverneområde Andre fredninger
Nasjonalpark Naturreservat Landskapsverneområde Andre fredninger
1975 5086.60 147.75 215.86 1.15
1976 5086.60 170.75 215.86 1.15
1977 5086.60 181.58 232.29 2.00
1978 5086.60 203.05 297.12 2.00
1979 5086.60 211.46 317.12 2.00
1980 6228.40 219.30 638.49 2.00
1981 9650.40 425.24 1488.80 3.70
1982 9650.40 475.05 1489.08 5.14
1983 9650.40 789.40 1614.48 6.85
1984 9650.40 819.13 1621.12 51.93
1985 9650.40 895.15 1795.24 51.93
1986 10453.40 919.44 2009.52 51.93
1987 10453.40 929.25 3174.44 55.76
1988 10453.40 1005.04 3177.01 64.06
1989 12558.40 1206.11 3863.87 64.06
1990 12558.40 1426.77 4228.82 102.39
1991 13788.40 1467.43 4552.52 106.08
1992 13788.40 1810.64 4642.40 107.31
1993 13788.40 2155.01 4656.40 107.31
1994 13788.40 2155.01 4656.40 107.31
1995 13788.40 2209.66 4658.67 107.76
1996 13788.40 2288.95 4671.17 108.69
1997 13788.40 2429.06 5063.03 110.52
1998 13868.40 2430.19 5063.03 110.52
1999 13868.40 2573.15 5068.43 110.52
2000 13868.40 2795.90 7798.25 93.25
2001 14930.00 2995.00 8278.00 93.00
2002 17022.00 3220.00 11393.00 97.00
2003 18394.55 3285.90 12284.05 124.06
2004 21650.00 3418.00 14071.00 125.00
2005 22193.18 3805.47 14162.60 126.54
2006 26778.27 4159.17 15077.09 412.23
2007 26777.92 4265.63 15074.49 432.11
2008 26774.16 4726.38 15217.44 426.71
2009 29581.68 4774.27 16291.40 427.36
2010 29960.32 4957.71 16288.44 427.49
2011 31046.34 5644.91 17321.51 389.72
2012 31265.24 5998.36 17281.06 388.14
2013 31280.88 6163.38 17273.88 388.27
2014 31280.09 6367.22 17273.16 387.54
2015 31284.92 6629.44 17245.72 387.42
2016 31294.96 6819.55 17233.52 387.49
2017 31293.61 7157.47 17230.57 387.28
Vernede områder¹
Nasjonalpark Naturreservat Landskapsverneområde Andre fredninger
1975 5086.60 147.75 215.86 1.15
1976 5086.60 170.75 215.86 1.15
1977 5086.60 181.58 232.29 2.00
1978 5086.60 203.05 297.12 2.00
1979 5086.60 211.46 317.12 2.00
1980 6228.40 219.30 638.49 2.00
1981 9650.40 425.24 1488.80 3.70
1982 9650.40 475.05 1489.08 5.14
1983 9650.40 789.40 1614.48 6.85
1984 9650.40 819.13 1621.12 51.93
1985 9650.40 895.15 1795.24 51.93
1986 10453.40 919.44 2009.52 51.93
1987 10453.40 929.25 3174.44 55.76
1988 10453.40 1005.04 3177.01 64.06
1989 12558.40 1206.11 3863.87 64.06
1990 12558.40 1426.77 4228.82 102.39
1991 13788.40 1467.43 4552.52 106.08
1992 13788.40 1810.64 4642.40 107.31
1993 13788.40 2155.01 4656.40 107.31
1994 13788.40 2155.01 4656.40 107.31
1995 13788.40 2209.66 4658.67 107.76
1996 13788.40 2288.95 4671.17 108.69
1997 13788.40 2429.06 5063.03 110.52
1998 13868.40 2430.19 5063.03 110.52
1999 13868.40 2573.15 5068.43 110.52
2000 13868.40 2795.90 7798.25 93.25
2001 14930.00 2995.00 8278.00 93.00
2002 17022.00 3220.00 11393.00 97.00
2003 18394.55 3285.90 12284.05 124.06
2004 21650.00 3418.00 14071.00 125.00
2005 22193.18 3805.47 14162.60 126.54
2006 26778.27 4159.17 15077.09 412.23
2007 26777.92 4265.63 15074.49 432.11
2008 26774.16 4726.38 15217.44 426.71
2009 29581.68 4774.27 16291.40 427.36
2010 29960.32 4957.71 16288.44 427.49
2011 31046.34 5644.91 17321.51 389.72
2012 31265.24 5998.36 17281.06 388.14
2013 31280.88 6163.38 17273.88 388.27
2014 31280.09 6367.22 17273.16 387.54
2015 31284.92 6629.44 17245.72 387.42
2016 31294.96 6819.55 17233.52 387.49
2017 31293.61 7157.47 17230.57 387.28

Strandsonen

Nøkkeltall

Strandsone påvirket av bygninger, jernbane, vei eller dyrket mark

Strandsone påvirket av bygninger, jernbane, vei eller dyrket mark

31.5 %

[ 2018 ]

Strandsonen er området fra kysten og 100 meter inn i landet.

kilde: Byggeaktivitet i strandsonen, Statistisk sentralbyrå

Strandsoneareal. Kvadratkilometer

Areal i km²
Areal i km²
Potensielt tilgjengelig strandsoneareal 2854545
Bygningsnært areal < 50 m 720813
Dyrket mark 497226
Vei og jernbane 92418
Strandsoneareal. Kvadratkilometer
Areal i km²
Potensielt tilgjengelig strandsoneareal 2854545
Bygningsnært areal < 50 m 720813
Dyrket mark 497226
Vei og jernbane 92418

Nøkkeltall

Bygninger i strandsonen

Bygninger i strandsonen

518772  bygninger

[ 2018 ]

9.3 %

Endring fra ti år før

Antall bygninger i strandsonen

2018
2018
Bolig 123228
Koie, seterhus og lignende 1469
Fritidsbolig 92741
Garasje, naust og uthus til bolig 221079
Industri og lagerbygning unntatt fiskeri og landbruk 19620
Fiskeri- og landbruksbygning 38619
Annen bygningstype 22016
Antall bygninger i strandsonen
2018
Bolig 123228
Koie, seterhus og lignende 1469
Fritidsbolig 92741
Garasje, naust og uthus til bolig 221079
Industri og lagerbygning unntatt fiskeri og landbruk 19620
Fiskeri- og landbruksbygning 38619
Annen bygningstype 22016

Bygninger i strandsonen¹

2018
2018
Hedmark 0
Oppland 0
Oslo 2728
Buskerud 5412
Akershus 10834
Telemark 15398
Østfold 16614
Finnmark - Finnmárku 18067
Vestfold 19202
Aust-Agder 21342
Vest-Agder 24331
Sogn og Fjordane 33573
Rogaland 42061
Troms - Romsa 43407
Trøndelag 46659
Møre og Romsdal 56352
Nordland 71273
Hordaland 91519
Bygninger i strandsonen¹
2018
Hedmark 0
Oppland 0
Oslo 2728
Buskerud 5412
Akershus 10834
Telemark 15398
Østfold 16614
Finnmark - Finnmárku 18067
Vestfold 19202
Aust-Agder 21342
Vest-Agder 24331
Sogn og Fjordane 33573
Rogaland 42061
Troms - Romsa 43407
Trøndelag 46659
Møre og Romsdal 56352
Nordland 71273
Hordaland 91519

Kommunene med flest bygninger i strandsonen

2018
2018
Bergen 14654
Tromsø 10842
Arendal 8011
Karmøy 7678
Kristiansand 7302
Fjell 6993
Kragerø 6954
Askøy 6099
Kvinnherad 5999
Stavanger 5765
Kommunene med flest bygninger i strandsonen
2018
Bergen 14654
Tromsø 10842
Arendal 8011
Karmøy 7678
Kristiansand 7302
Fjell 6993
Kragerø 6954
Askøy 6099
Kvinnherad 5999
Stavanger 5765

Vassdragssonen

Nøkkeltall

Bygninger langs vassdrag

Bygninger langs vassdrag

482034  bygninger

[ 2018 ]

7.4 %

Endring fra ti år før

Vassdragssonen er området fra innsjøer og større elver og 100 meter inn i landet.

kilde: Byggeaktivitet i strandsonen, Statistisk sentralbyrå

Antall bygninger langs vassdrag

2018
2018
Bolig 124064
Koie, seterhus og lignende 11590
Fritidsbolig 84285
Garasje og uthus til bolig 144399
Industri og lagerbygning unntatt fiskeri og landbruk 19291
Fiskeri- og landbruksbygning 74448
Annen bygningstype 23957
Antall bygninger langs vassdrag
2018
Bolig 124064
Koie, seterhus og lignende 11590
Fritidsbolig 84285
Garasje og uthus til bolig 144399
Industri og lagerbygning unntatt fiskeri og landbruk 19291
Fiskeri- og landbruksbygning 74448
Annen bygningstype 23957

Bygninger langs vassdrag

2018
2018
Vestfold 6679
Oslo 6972
Østfold 12219
Finnmark - Finnmárku 13362
Troms - Romsa 15323
Aust-Agder 17568
Rogaland 22835
Møre og Romsdal 23302
Vest-Agder 23520
Nordland 27949
Akershus 28075
Telemark 30263
Sogn og Fjordane 30400
Hordaland 36924
Hedmark 42049
Oppland 43644
Buskerud 44183
Trøndelag 56767
Bygninger langs vassdrag
2018
Vestfold 6679
Oslo 6972
Østfold 12219
Finnmark - Finnmárku 13362
Troms - Romsa 15323
Aust-Agder 17568
Rogaland 22835
Møre og Romsdal 23302
Vest-Agder 23520
Nordland 27949
Akershus 28075
Telemark 30263
Sogn og Fjordane 30400
Hordaland 36924
Hedmark 42049
Oppland 43644
Buskerud 44183
Trøndelag 56767

Kommunenene med flest bygninger langs vassdrag

2018
2018
Bergen 7780
Oslo 6972
Ringerike 6145
Voss 5460
Ringsaker 4193
Trysil 4075
Bærum 3968
Trondheim 3924
Røros 3614
Nedre Eiker 3577
Kommunenene med flest bygninger langs vassdrag
2018
Bergen 7780
Oslo 6972
Ringerike 6145
Voss 5460
Ringsaker 4193
Trysil 4075
Bærum 3968
Trondheim 3924
Røros 3614
Nedre Eiker 3577

Karttjeneste

I SSBs karttjeneste finner du oversikt over mange ulike tema. Her finner du blant annet en detaljert oversikt over befolkning, tettsteder, boliger og landbruk i hele Norge. Velg temalag i høyremenyen for å velge tema.

Hurtigvalg:
Tettsteder
Boliger
Fritidsboliger
Landbruk
Strandsonen

 

Les også