Notater 2007/13

Etablering av datagrunnlag forlikevektsmodeller, teknisk dokumentasjonsnotat

Utslippsregnskap 1990-2004

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Utslippsregnskap 1990-2004. Etablering av datagrunnlag forlikevektsmodeller, teknisk dokumentasjonsnotat

Ansvarlig

Birger Strøm

Serie og -nummer

Notater 2007/13

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

45

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt