Økonomiske analyser, 3/2010

Tenke globalt; handle lokalt eller handle kvoter? : en makroøkonomisk analyse av å gjennomføre Klimaforlikets mål for 2020

Publisert:

Stortingets klimaforlik inneholder mål om norske bidrag til globale, europeiske og innenlandske utslippskutt. Siden det er praktisk talt irrelevant for den globale oppvarmingen hvor utslippskuttene finner sted, vil et tilleggskrav om særlige innenlandske reduksjoner sannsynligvis øke Norges kostnader ved å oppnå sine globale og europeiske bidragsmål. Med utgangspunkt i makroøkonomiske modellberegninger drøfter denne artikkelen hvor store de samfunnsøkonomiske merkostnadene kan tenkes å bli.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt