Notater 2004/43

Resultater fra førstegenerasjons modell for beregning av antall støyutsatte og SPI

Støyplage i Norge

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Støyplage i Norge. Resultater fra førstegenerasjons modell for beregning av antall støyutsatte og SPI

Ansvarlige

Erik Engelien, Gisle Haakonsen, Margrete Steinnes

Serie og -nummer

Notater 2004/43

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for økonomisk statistikk/Seksjon for miljøstatistikk

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

108

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt