Økt omsetning for avfallshåndtering

Publisert:

Foreløpige tall viser at foretak innenfor vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet hadde en omsetning på 23,9 milliarder i 2015. Dette er en oppgang på 6,2 prosent sammenlignet med endelige tall for 2014.

Målt etter omsetning var avfallshåndtering som vanlig den største næringen med en omsetning på 22 milliarder kroner. Dette utgjør 92,2 prosent av den totale omsetningen for næringshovedområdet.

Ser vi nærmere på avfallshåndtering, skrev 10,7 milliarder kroner av omsetningen seg fra innsamling av avfall. Materialgjenvinning stod for 9,3 milliarder, mens behandling og disponering av avfall stod for de resterende 2 milliardene.

Sysselsettingen for næringshovedområdet gikk opp med 5,1 prosent fra knappe 8 400 sysselsatte i 2014 til drøye 8 800 i 2015.

stvar-2016-10-26-infografikk

Kontakt