Notater 2002/03

Teknisk dokumentasjon

Metode og datagrunnlag for produksjon av arealstatistikk for tettstednære områder

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Metode og datagrunnlag for produksjon av arealstatistikk for tettstednære områder. Teknisk dokumentasjon

Ansvarlig

Vilni Verner Holst Bloch

Serie og -nummer

Notater 2002/03

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for økonomisk statistikk, Seksjon for miljøstatistikk

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

28

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt