Notater 2003/45

Evaluering av "Naturressurser og miljø"

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Evaluering av "Naturressurser og miljø"

Ansvarlige

Trine Dale, Ann Kristin Johnsen, Henning Høie

Serie og -nummer

Notater 2003/45

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for IT og datafangst

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

29 s

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt