Notater 2002/68

Datagrunnlag og metode for overføring av næringskode

Arealstatistikk fra GAB og BoF

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Arealstatistikk fra GAB og BoF. Datagrunnlag og metode for overføring av næringskode

Ansvarlig

Vilni Verner Holst Bloch

Serie og -nummer

Notater 2002/68

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for økonomisk statistikk/Seksjon for miljøstatistikk

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

21

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt