Notater 2004/20

En uttesting av nasjonal arealdekkeklassifikasjon i deler av Fredrikstad tettsted

Arealklassifikasjon i tettsteder

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Arealklassifikasjon i tettsteder. En uttesting av nasjonal arealdekkeklassifikasjon i deler av Fredrikstad tettsted

Ansvarlige

Vilni Verner Holst Bloch, Erik Engelien, Margrete Steinnes

Serie og -nummer

Notater 2004/20

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for økonomisk statistikk/Seksjon for miljøstatistikk

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

54

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt