365490
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
365490
statistikk
2019-09-09T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapjuli 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.12
20172018Januar 2019 - Mars 2019Februar 2019 - April 2019Mars 2019 - Mai 2019April 2019 - Juni 2019Mai 2019 - Juli 2019
1Tall fra og med 2018 er foreløpige.
2Volumendring i rullerende tre måneder er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Eksempelvis er volumendringen i mai-juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april. Videre vil ett kvartal være summen av tre måneder. Perioden januar-mars vil for eksempel sammenfalle med 1. kvartal.
Bruttonasjonalprodukt2,31,30,00,00,30,30,6
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2,02,20,50,50,70,70,9
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart4,6-3,7-3,1-2,8-2,1-2,1-1,5
Innenlandsk sluttanvendelse2,42,10,30,40,90,60,7
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner2,21,90,60,60,70,30,4
Konsum i offentlig forvaltning1,91,40,90,70,80,90,8
Bruttoinvestering i fast realkapital2,62,8-2,1-0,83,33,34,7
Eksport i alt1,7-0,22,20,70,6-0,4-0,4
Import i alt1,91,93,11,72,20,3-0,2
 
Sysselsatte personer1,21,60,50,4
Utførte timeverk0,21,80,40,5

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB