Publikasjon

Notater 2018/18

Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass i nasjonalregnskapet

Dokumentasjonsnotat

Innhold

Notatet gir en samlet oversikt over begreper, viktige beregningsprinsipper og hovedelementer i beregningsopplegget for tjenestenæringen tilknyttet utvinning i nasjonalregnskapet.

Notatet fokuserer på beregningsopplegget til det årlige realregnskapet og viser sammenhengen mellom nasjonalregnskap og strukturstatistikken for utvinningstjenestene. Sistnevnte er hovedkildegrunnlaget for det årlige realregnskapet. Omkodingskataloger for hovedstørrelsene produksjon, produktinnsats og bruttoinvestering er gjengitt i sin helhet.

Kontakt