Notater 2000/56

Utviklingen innenfor økonomisk vekstteori vurdert i forhold til Imre Lakatos' vitenskapsfilosofi

"Ny" vekstteori: Et nytt forskningsprogram eller naturlig progresjon?

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

"Ny" vekstteori: Et nytt forskningsprogram eller naturlig progresjon?. Utviklingen innenfor økonomisk vekstteori vurdert i forhold til Imre Lakatos' vitenskapsfilosofi

Ansvarlig

Torbjørn Hægeland

Serie og -nummer

Notater 2000/56

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Forskningsavdelingen/Seksjon for mikroøkonometri

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

19

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt