Gjennomsnittlig økonomisk levetid (antall år)

Tilbake til artikkelen

Gjennomsnittlig økonomisk levetid (antall år)
Type driftsmiddel Antall svar Gjennomsnitt Median Minimum Maksimum Std avvik Variasjonskoeffisient
a. Kontormaskiner og lignende 581 4,6 4,0 1 20 2,2 0,47
b. Ervervet forretningsverdi 53 10,2 10,0 3 30 6,3 0,62
c.1. Vogntog og lastebiler 8 7,6 6,0 3 20 5,1 0,67
c.2. Varebiler 8 5,9 5,0 4 8 1,5 0,25
c.3. Busser 20 8,8 9,0 5 12 1,6 0,19
c.4. Drosjebiler og kjøretøyer for transport av funksjonshemmede 6 4,7 4,0 3 7 1,8 0,38
d.1. Personbiler 8 6,4 5,5 3 10 2,3 0,37
d.3. Maskiner og utstyr til bergverk og industri 535 10,1 10,0 1 30 4,6 0,46
d.4. Redskaper, instrumenter, inventar, mv. 392 7,2 7,0 1 20 3,2 0,45
e. Skip, fartøyer, rigger m.v 15 19,5 20,0 5 30 8,5 0,43
f. Fly, helikopter 4 16,3 15,5 14 20 2,3 0,14
g.1. Dammer, tunneler, rørgater, kraftstasjoner (inkludert atkomsttunneler) 6 66,0 71,0 30 99 21,6 0,33
g.2. Maskinteknisk utrustning i kraftstasjon, generatorer, rør, foring i sjakt/tunnel, luker, rister, etc, 6 34,7 40,0 20 43 8,8 0,25
g.3. Anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk kraft 8 34,4 32,5 25 50 7,3 0,21
h.1. Hoteller, losjihus, bevertningssteder mv. 15 53,2 50,0 5 100 31,8 0,60
h.2. Andre bygg 307 28,1 25,0 3 100 15,5 0,55
h.4. Anlegg 153 15,3 15,0 3 50 8,2 0,54
i. Forretningsbygg 110 59,4 50,0 5 100 27,7 0,47
j. Fast teknisk installasjon i bygninger 99 16,8 15,0 5 50 9,2 0,55
k. Produksjonsinnretninger for petroleum 5 26,2 30,0 4 37 11,4 0,44
l. Rørledning for petroleum 3 30,0 30,0 10 50 16,3 0,54

Kontakt