Konjunkturtendensene til Norge og utlandet

Publisert Tittel Åpne
10. mars 2016 Forsiktig konjunkturoppgang først i 2017 Artikkel
3. desember 2015 Moderat konjunkturoppgang fra andre halvår 2016 Artikkel
3. september 2015 Arbeidsledigheten mot en topp i 2016 Artikkel
4. juni 2015 Arbeidsledigheten når en topp på 4,3 prosent i 2016 Artikkel
12. mars 2015 Forsterket konjunkturnedgang, men ingen krise Artikkel
4. desember 2014 Markert, men kortvarig konjunkturnedgang Artikkel
4. september 2014 Konjunkturoppgangen lar vente på seg Artikkel
5. juni 2014 Norsk økonomi i moderat fart Artikkel
13. mars 2014 Svak konjunkturutvikling Artikkel
6. desember 2013 Ny konjunkturoppgang først i 2015 Artikkel
30. mai 2013 Pause i konjunkturoppgangen Artikkel
7. mars 2013 Konjunkturoppgangen tar et hvileskjær Artikkel
6. desember 2012 Olje og rente bak konjunkturoppgangen Artikkel
6. september 2012 Langvarig moderat konjunkturoppgang Artikkel
7. juni 2012 Moderat konjunkturoppgang Artikkel
16. februar 2012 Forsiktig konjunkturoppgang i 2013 Artikkel
8. desember 2011 Norsk økonomi i moderat fart Artikkel
8. september 2011 Svak vekst ute demper norsk oppgang Artikkel
9. juni 2011 Markert konjunkturoppgang framover Artikkel
17. februar 2011 Klar konjunkturoppgang i sikte Artikkel