Økonomiske analyser, 3/2010

Konjunkturtendensene

Konjunkturnedgangen i Norge fortsetter

Publisert:

Etter at en konjunkturtopp i norsk økonomi ble passert i 4. kvartal 2007, ble konjunkturnedgangen gradvis mer markert gjennom 2008 og inn i 2009. Gjennom første halvår 2008 økte fortsatt produksjonen målt ved BNP Fastlands-Norge, men veksten var lavere enn underliggende vekst i økonomien. Utviklingen ble imidlertid langt mer dramatisk med fi nanskrisen fra september 2008. I 4. kvartal 2008 og 1. kvartal 2009 falt produksjonen i fastlandsøkonomien med en årlig rate på om lag 4 prosent. I andre halvår i fjor begynte BNP Fastlands-Norge igjen å øke, men veksten har gjennomgående vært svak og konjunkturnedgangen i Norge har fortsatt, om enn mer avdempet. Det ser ikke ut til at vi står foran et konjunkturomslag i 2010.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt