Dato: 5. juli 2022
Når: 10:00 - 11:00
Hvor: Auditoriet i SSBs lokaler. Akersveien 26, 0177 Oslo

Statistisk sentralbyrå (SSB) ønsker velkommen til seminar hvor nye nasjonale og regionale befolkningsframskrivinger fram mot 2100 legges fram.

Meld deg på her. Påmeldingsfrist 4. juli klokken 12.00.

Framskrivingene presenteres av Ane Tømmerås, Stefan Leknes og Sturla Løkken. Det vil bli anledning til diskusjon og spørsmål i plenum etter presentasjonen.

Seminaret vil også strømmes direkte på ssb.no. De nasjonale og regionale framskrivingene publiseres i sin helhet på ssb.no klokken 08.00 tirsdag 5. juli.

Informasjon om befolkningsframskrivingene

Befolkningsframskrivingene er beregninger av hvordan befolkningen i Norge vil utvikle seg framover, gitt forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, innvandring og utvandring. SSB lager disse framskrivingene hvert andre år. De regionale tallene inkluderer detaljerte framskrivinger for folketall i hver enkelt kommune i landet.

Tidligere publiserte nasjonale befolkningsframskrivinger

Tidligere publiserte regionale befolkningsframskrivinger