Statistikkområde

Kultur og fritid: Organisasjoner og medlemskap

Alt innhold for delområdet organisasjoner og medlemskap

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Mye frivillig innsats blant norskfødte med innvandrerforeldre

  Unge mennesker i alderen 16–39 født i Norge i innvandrerfamilier yter omtrent like mye frivillig innsats for frivillige organisasjoner som befolkningen som helhet i samme alder. Omfang og type frivillighet varierer etter kjønn og foreldrenes landb...

  Artikkel
 • Frivillige utførte 142 000 årsverk

  En fjerdedel av den frivillige innsatsen er for idretten.

  Artikkel
 • Flest eldre kvinner gir pengegåver

  I 2016 blei 3,2 milliardar kroner gitt i pengegåver der givaren fekk skattefrådrag. Det er flest kvinner i 70-åra som gir slike gåver. Givargleda ser ut til å vere størst på Vestlandet, og store humanitære organisasjonar får mest.

  Artikkel
 • Nesten hvert fjerde frivillige årsverk er for idretten

  Verdien av frivillig innsats tilsvarte 75 milliarder i kroner i 2016. Bak dette stod det 148 000 årsverk, der nærmere en fjerdedel utføres innen idretten.

  Artikkel
 • Eldre har svakere sosiale nettverk

  Den norske befolkningen har stabilt gode sosiale nettverk, men hos de eldre er det noe svakere enn hos de yngre. Samtidig er det de eldste som har størst grad av tillit til andre.

  Artikkel
 • Få aktive medlemmer i politiske partier

  Andelen av befolkningen som er aktive medlemmer av politiske partier og fagforeninger har gått ned de siste 20 årene. Eldre menn er oftere medlem av et politisk parti, mens høyt utdannede kvinner i størst grad er fagorganisert.

  Artikkel
 • Mest frivillig arbeid for idrettslagene

  Nær halvparten av foreldre med barn i skolealder har gjort en gratis innsats for et idrettslag siste år.

  Artikkel
 • Frivillig innsats tilsvarende 74 milliarder

  Halvparten av den frivillige innsatsen finner vi innen kultur og fritid.

  Artikkel
 • Nærmere 148 000 frivillige årsverk

  Verdien av den ulønna innsatsen er beregnet til 71,9 milliarder kroner i 2014.

  Artikkel
 • Norden fremdeles på topp i fagforeningsmedlemskap

  Lønnstakere i de nordiske landene har lenge ligget på topp når det gjelder organisering i fagforeninger. Men andelen som organiserer seg, har gått ned over tid. I snitt går over 140 000 arbeidsdager tapt i Norge hvert år på grunn av streiker.

  Artikkel
 • Parlament mer populært enn parti

  Artikkel
 • Nordmenn på tillitstoppen i Europa

  Samfunnsspeilet 2/2016

  Nordmenn har generelt større tillit til politiske institusjoner enn andre europeere har. Det er politiet som nyter størst tillit i Norge, etterfulgt av rettsvesenet og Stortinget. Frp-velgerne uttrykker minst tillit til politiske institusjoner.

  Artikkel
 • Idrettsbevegelsen jobber mest frivillig

  5. desember er FNs frivillighetsdag. I Norge tilsvarte det frivillige arbeidet i 2013 nærmere 139 000 årsverk. Det største bidraget kommer fra idrettsbevegelsen.

  Artikkel
 • Internett – viktig arena for deltakelse

  Samfunnsspeilet 5/2014

  Bare 3 prosent av den voksne befolkningen er med i politiske organisasjoner. Derimot har 10 prosent uttalt seg om en bestemt sak på nettet. Det er lettere for dem med lavere utdanning å få innflytelse på Internett enn gjennom trykte medier.

  Artikkel
 • Høy samfunnsdeltakelse blant yrkesaktive

  Fem av ti heltids yrkesaktive er aktivt medlem i minst én organisasjon, sammenlignet med tre av ti arbeidsledige eller uføre. Yrkesaktive har også bedre sosiale nettverk og høyere mellommenneskelig tillit enn arbeidsledige og uføre.

  Artikkel