Tids- og mediebruk

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 5 av 5
Mediebruksundersøkelsen 2021. Dokumentasjonsrapport

SSB har siden 1967 gjennomført utvalgsundersøkelser om bruk av massemedier. Fra og med 1991 har SSB hvert år gjennomført kvartalsvise undersøkelser om mediebruk.

Dette er de mest populære strømmetjenestene i Norge

74 prosent av befolkningen i Norge abonnerer på en eller flere betalte strømmetjenester, ifølge Norsk mediebarometer 2021.

Norsk mediebarometer 2021

Norsk mediebarometer viser nordmenns mediebruk: Hvilke medier bruker vi og hvordan, forskjeller mellom generasjoner og hvordan dette har endret seg over tre tiår.

1 av 3 unge voksne følger ikke med på nyheter i tradisjonelle medier

35 prosent i aldersgruppen 16 til 24 år får ikke med seg nyheter på TV, radio, papir- eller nettavis. 17 prosent i samme aldersgruppe får utelukkende med seg nyheter på sosiale medier, mens 18 prosent er nyhetsunnvikere.

Flere fulgte med på nyheter i 2020

Andelen av befolkningen som så på lineær-TV og hørte på radio, holdt seg stabil i 2020 etter mange års nedgang. Flere så og hørte direktesendte nyheter på TV og radio, og flere har også lest nettaviser.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet tids- og mediebruk.

faktasider

Faktasider