Metoder og dokumentasjon for kultur og fritid

Artikler, analyser og publikasjoner

2021

Artikkel / 21. september 2021

Fysisk aktivitet og friluftsliv blant barn og unge 2020

I dette notatet legger Statistisk sentralbyrå (SSB) fram en metodisk dokumentasjon av Undersøkelsen om fysisk aktivitet og friluftsliv blant barn og unge.

Artikkel / 11. august 2021

Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2020

Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 har det blitt gjennomført undersøkelser årlig. I 2011 ble den nasjonale levekårsundersøkelsen samordnet med den EU-forordnede undersøkelsen Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC).