331959
331959
faktaside
2018-03-16T08:54:00.000Z
no

Fakta om

Religion

Innhold på siden

Her finner du oversikt over hvor mange medlemmer det er i Den norske kirke, hvor mange som går til gudstjeneste og andre aktiviteter i kirka. Du kan finne ut hvor mange muslimer, humanetikere, buddhister og andre religiøse det er i Norge.

Den Norske Kirke

Nøkkeltall

Medlemmer i Den norske kirke

Medlemmer i Den norske kirke

3686715  personer

[ 2019 ]

149258 personer

Endring fra fem år før

Døpte og konfirmerte

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Døpte 42916 42599 41929 41100 39958 38357 36572 35051 34116 32561 30331 28597 28011
Konfirmerte 42472 41655 41885 41981 42556 41186 40054 40253 39527 37420 35519 35248 34513
Døpte og konfirmerte
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Døpte 42916 42599 41929 41100 39958 38357 36572 35051 34116 32561 30331 28597 28011
Konfirmerte 42472 41655 41885 41981 42556 41186 40054 40253 39527 37420 35519 35248 34513

Nøkkeltall

Andel av befolkningen som er medlem av Den norske kirke

Andel av befolkningen som er medlem av Den norske kirke

69 %

[ 2019 ]

Nøkkeltall

Andel av befolkningen over 16 år som oppgir at de tilhører en religion eller trosretning

Andel av befolkningen over 16 år som oppgir at de tilhører en religion eller trosretning

50  %

[ 2017 ]

Aktiviteter i Den norske kirke

Deltakelse på gudstjenester (søn-/helligdager)

3994221

[ 2019 ]

81988

Endring fra året før

Konfirmasjoner

34513

[ 2019 ]

735

Endring fra året før

Døpte

28011

[ 2019 ]

586

Endring fra året før

Vigsler

6214

[ 2019 ]

834

Endring fra året før

Døpte og utmeldte¹ av Den norske kirke

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Utmeldte 7036 10792 6570 7047 5258 5464 11003 15486 41024 15424 11877 19037
Døpte 42599 41929 41100 39958 38357 36572 35051 34116 32561 30331 28597 28011
Døpte og utmeldte¹ av Den norske kirke
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Utmeldte 7036 10792 6570 7047 5258 5464 11003 15486 41024 15424 11877 19037
Døpte 42599 41929 41100 39958 38357 36572 35051 34116 32561 30331 28597 28011

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Baha'i Buddhisme Hinduisme Islam Jødedom Kristendom Sikhisme Livssyn
Baha'i Buddhisme Hinduisme Islam Jødedom Kristendom Sikhisme Livssyn
2008 1024 11038 4566 83684 850 226969 2537 80659
2009 1023 12252 5238 92744 803 234772 2713 81124
2010 1012 13376 5175 98953 818 245664 1037 82890
2011 1064 14580 5858 106735 819 266834 2975 84481
2012 1088 15426 5690 112236 153 289018 1133 84722
2013 1122 16001 6797 120882 788 312925 3323 86061
2014 1127 17087 7382 132135 781 337316 3363 86444
2015 1134 17977 8181 141027 747 296521 3429 88216
2016 1149 18817 8882 148189 770 349083 3545 89758
2017 1146 17351 8965 153067 769 339492 3654 92919
2018 1115 20077 10427 166861 789 355070 3704 95030
2019 1118 21044 11405 175507 809 365851 3984 96276
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Baha'i Buddhisme Hinduisme Islam Jødedom Kristendom Sikhisme Livssyn
2008 1024 11038 4566 83684 850 226969 2537 80659
2009 1023 12252 5238 92744 803 234772 2713 81124
2010 1012 13376 5175 98953 818 245664 1037 82890
2011 1064 14580 5858 106735 819 266834 2975 84481
2012 1088 15426 5690 112236 153 289018 1133 84722
2013 1122 16001 6797 120882 788 312925 3323 86061
2014 1127 17087 7382 132135 781 337316 3363 86444
2015 1134 17977 8181 141027 747 296521 3429 88216
2016 1149 18817 8882 148189 770 349083 3545 89758
2017 1146 17351 8965 153067 769 339492 3654 92919
2018 1115 20077 10427 166861 789 355070 3704 95030
2019 1118 21044 11405 175507 809 365851 3984 96276

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Kristne

365851  medlemmer

[ 2019 ]

10781 medlemmer

Endring fra året før

Muslimer

175507  medlemmer

[ 2019 ]

8646 medlemmer

Endring fra året før

Human-Etisk Forbund og andre livssyn

96276  medlemmer

[ 2019 ]

1246 medlemmer

Endring fra året før

Buddhister

21044  medlemmer

[ 2019 ]

967 medlemmer

Endring fra året før

Hinduer

11405  medlemmer

[ 2019 ]

978 medlemmer

Endring fra året før

Sikher

3984  medlemmer

[ 2019 ]

280 medlemmer

Endring fra året før

Baha'i

1118  medlemmer

[ 2019 ]

3 medlemmer

Endring fra året før

Jøder

809  medlemmer

[ 2019 ]

20 medlemmer

Endring fra året før

Les også

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB