331959
331959
faktaside
2018-03-16T08:54:00.000Z
no

Fakta om

Religion

Innhold på siden

Her finner du oversikt over hvor mange medlemmer det er i Den norske kirke, hvor mange som går til gudstjeneste og andre aktiviteter i kirka. Du kan finne ut hvor mange muslimer, humanetikere, buddhister og andre religiøse det er i Norge.

Den Norske Kirke

Nøkkeltall

Medlemmer i Den norske kirke

Medlemmer i Den norske kirke

3724857  personer

[ 2018 ]

118864 personer

Endring fra fem år før

Døpte og konfirmerte

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Døpte 43255 42916 42599 41929 41100 39958 38357 36572 35051 34116 32561 30331 28597
Konfirmerte 42587 42472 41655 41885 41981 42556 41186 40054 40253 39527 37420 35519 35248
Døpte og konfirmerte
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Døpte 43255 42916 42599 41929 41100 39958 38357 36572 35051 34116 32561 30331 28597
Konfirmerte 42587 42472 41655 41885 41981 42556 41186 40054 40253 39527 37420 35519 35248

Nøkkeltall

Andel av befolkningen som er medlem av Den norske kirke

Andel av befolkningen som er medlem av Den norske kirke

70 %

[ 2018 ]

Nøkkeltall

Andel av befolkningen over 16 år som oppgir at de tilhører en religion eller trosretning

Andel av befolkningen over 16 år som oppgir at de tilhører en religion eller trosretning

50  %

[ 2017 ]

Aktiviteter i Den norske kirke

Deltakelse på gudstjenester

4076209

[ 2018 ]

118584

Endring fra året før

Konfirmasjoner

35248

[ 2018 ]

271

Endring fra året før

Døpte

28597

[ 2018 ]

1734

Endring fra året før

Vigsler

7048

[ 2018 ]

283

Endring fra året før

Døpte og utmeldte av Den norske kirke

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Utmeldte 8312 7036 10792 6570 7047 5258 5464 11003 15486 41024 15424 11877
Døpte 42916 42599 41929 41100 39958 38357 36572 35051 34116 32561 30331 28597
Døpte og utmeldte av Den norske kirke
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Utmeldte 8312 7036 10792 6570 7047 5258 5464 11003 15486 41024 15424 11877
Døpte 42916 42599 41929 41100 39958 38357 36572 35051 34116 32561 30331 28597

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Baha'i Buddhisme Hinduisme Islam Jødedom Kristendom Sikhisme Livssyn
Baha'i Buddhisme Hinduisme Islam Jødedom Kristendom Sikhisme Livssyn
2007 1015 10753 4098 79068 868 225507 2440 79722
2008 1024 11038 4566 83684 850 226969 2537 80659
2009 1023 12252 5238 92744 803 234772 2713 81124
2010 1012 13376 5175 98953 818 245664 1037 82890
2011 1064 14580 5858 106735 819 266834 2975 84481
2012 1088 15426 5690 112236 153 289018 1133 84722
2013 1122 16001 6797 120882 788 312925 3323 86061
2014 1127 17087 7382 132135 781 337316 3363 86444
2015 1134 17977 8181 141027 747 296521 3429 88216
2016 1149 18817 8882 148189 770 349083 3545 89758
2017 1146 17351 8965 153067 769 339492 3654 92919
2018 1115 20077 10427 166861 789 355070 3704 95030
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Baha'i Buddhisme Hinduisme Islam Jødedom Kristendom Sikhisme Livssyn
2007 1015 10753 4098 79068 868 225507 2440 79722
2008 1024 11038 4566 83684 850 226969 2537 80659
2009 1023 12252 5238 92744 803 234772 2713 81124
2010 1012 13376 5175 98953 818 245664 1037 82890
2011 1064 14580 5858 106735 819 266834 2975 84481
2012 1088 15426 5690 112236 153 289018 1133 84722
2013 1122 16001 6797 120882 788 312925 3323 86061
2014 1127 17087 7382 132135 781 337316 3363 86444
2015 1134 17977 8181 141027 747 296521 3429 88216
2016 1149 18817 8882 148189 770 349083 3545 89758
2017 1146 17351 8965 153067 769 339492 3654 92919
2018 1115 20077 10427 166861 789 355070 3704 95030

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Kristne

355070  medlemmer

[ 2018 ]

15578 medlemmer

Endring fra året før

Muslimer

166861  medlemmer

[ 2018 ]

13794 medlemmer

Endring fra året før

Human-Etisk Forbund og andre livssyn

95030  medlemmer

[ 2018 ]

2111 medlemmer

Endring fra året før

Buddhister

20077  medlemmer

[ 2018 ]

2726 medlemmer

Endring fra året før

Hinduer

10427  medlemmer

[ 2018 ]

1462 medlemmer

Endring fra året før

Sikher

3704  medlemmer

[ 2018 ]

50 medlemmer

Endring fra året før

Baha'i

1115  medlemmer

[ 2018 ]

31 medlemmer

Endring fra året før

Jøder

789  medlemmer

[ 2018 ]

20 medlemmer

Endring fra året før

Les også

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB