331959
331959
faktaside
2018-03-16T08:54:00.000Z
no

Fakta om

Religion

Innhold på siden

Her finner du oversikt over hvor mange medlemmer det er i Den norske kirke, hvor mange som går til gudstjeneste og andre aktiviteter i kirka. Du kan finne ut hvor mange muslimer, humanetikere, buddhister og andre religiøse det er i Norge.

Den Norske Kirke

Nøkkeltall

Medlemmer i Den norske kirke

Medlemmer i Den norske kirke

3686715  personer

[ 2019 ]

149258 personer

Endring fra fem år før

Døpte og konfirmerte

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Døpte 42916 42599 41929 41100 39958 38357 36572 35051 34116 32561 30331 28597 28011
Konfirmerte 42472 41655 41885 41981 42556 41186 40054 40253 39527 37420 35519 35248 34513
Døpte og konfirmerte
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Døpte 42916 42599 41929 41100 39958 38357 36572 35051 34116 32561 30331 28597 28011
Konfirmerte 42472 41655 41885 41981 42556 41186 40054 40253 39527 37420 35519 35248 34513

Nøkkeltall

Andel av befolkningen som er medlem av Den norske kirke

Andel av befolkningen som er medlem av Den norske kirke

69 %

[ 2019 ]

Nøkkeltall

Andel av befolkningen over 16 år som oppgir at de tilhører en religion eller trosretning

Andel av befolkningen over 16 år som oppgir at de tilhører en religion eller trosretning

47  %

[ 2020 ]

Aktiviteter i Den norske kirke

Deltakelse på gudstjenester (søn-/helligdager)

3994221

[ 2019 ]

81988

Endring fra året før

Konfirmasjoner

34513

[ 2019 ]

735

Endring fra året før

Døpte

28011

[ 2019 ]

586

Endring fra året før

Vigsler

6214

[ 2019 ]

834

Endring fra året før

Døpte og utmeldte¹ av Den norske kirke

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Utmeldte 7036 10792 6570 7047 5258 5464 11003 15486 41024 15424 11877 19037
Døpte 42599 41929 41100 39958 38357 36572 35051 34116 32561 30331 28597 28011
Døpte og utmeldte¹ av Den norske kirke
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Utmeldte 7036 10792 6570 7047 5258 5464 11003 15486 41024 15424 11877 19037
Døpte 42599 41929 41100 39958 38357 36572 35051 34116 32561 30331 28597 28011

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Kristendom Islam Livssyn Buddhisme Hinduisme Sikhisme Baha'i Jødedom
Kristendom Islam Livssyn Buddhisme Hinduisme Sikhisme Baha'i Jødedom
2009 234772 92744 81124 12252 5238 2713 1023 803
2010 245664 98953 82890 13376 5175 1037 1012 818
2011 266834 106735 84481 14580 5858 2975 1064 819
2012 289018 112236 84722 15426 5690 1133 1088 153
2013 312925 120882 86061 16001 6797 3323 1122 788
2014 337316 132135 86444 17087 7382 3363 1127 781
2015 296521 141027 88216 17977 8181 3429 1134 747
2016 349083 148189 89758 18817 8882 3545 1149 770
2017 339492 153067 92919 17351 8965 3654 1146 769
2018 355070 166861 95030 20077 10427 3704 1115 789
2019 365851 175507 96276 21044 11405 3984 1118 809
2020 372651 182826 99468 21555 12153 4080 1091 794
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Kristendom Islam Livssyn Buddhisme Hinduisme Sikhisme Baha'i Jødedom
2009 234772 92744 81124 12252 5238 2713 1023 803
2010 245664 98953 82890 13376 5175 1037 1012 818
2011 266834 106735 84481 14580 5858 2975 1064 819
2012 289018 112236 84722 15426 5690 1133 1088 153
2013 312925 120882 86061 16001 6797 3323 1122 788
2014 337316 132135 86444 17087 7382 3363 1127 781
2015 296521 141027 88216 17977 8181 3429 1134 747
2016 349083 148189 89758 18817 8882 3545 1149 770
2017 339492 153067 92919 17351 8965 3654 1146 769
2018 355070 166861 95030 20077 10427 3704 1115 789
2019 365851 175507 96276 21044 11405 3984 1118 809
2020 372651 182826 99468 21555 12153 4080 1091 794

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Kristne

372651  medlemmer

[ 2020 ]

6800 medlemmer

Endring fra året før

Muslimer

182826  medlemmer

[ 2020 ]

7319 medlemmer

Endring fra året før

Human-Etisk Forbund og andre livssyn

99468  medlemmer

[ 2020 ]

3192 medlemmer

Endring fra året før

Buddhister

21555  medlemmer

[ 2020 ]

511 medlemmer

Endring fra året før

Hinduer

12153  medlemmer

[ 2020 ]

748 medlemmer

Endring fra året før

Sikher

4080  medlemmer

[ 2020 ]

96 medlemmer

Endring fra året før

Baha'i

1091  medlemmer

[ 2020 ]

27 medlemmer

Endring fra året før

Jøder

794  medlemmer

[ 2020 ]

15 medlemmer

Endring fra året før

Les også

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB