Banner med bilde og tittel

Religion

Fakta om religion

Ingress

Se hvor mange medlemmer det er i Den norske kirke, og hvor mange som går til gudstjeneste eller er med på andre aktiviteter i kirka. Du kan finne ut hvor mange muslimer, humanetikere, buddhister og andre religiøse det er i Norge.

Hvor mange av oss er religiøse?

Andel av befolkningen over 16 år som oppgir at de tilhører en religion eller trosretning
Ikon av person over 16 år
Andel av befolkningen over 16 år som oppgir at de tilhører en religion eller trosretning
2020
47
%
Andel over 16 år som tilhører en religion eller trosretning

Den norske kirke

Medlemmer i Den norske kirke
ikon av kirkebygning
Medlemmer i Den norske kirke
2021
3 526 133
personer
-231 937 personer fra fem år før
Medlemmer i Den norske kirke

Andel av befolkningen som er medlem av Den norske kirke
Ikon av to personer med kors
Andel av befolkningen som er medlem av Den norske kirke
2021
64,9
%
-6,4 prosentpoeng fra fem år før
Døpte og utmeldte¹ av Den norske kirke

¹Den norske kirke tok i bruk nye digitale verktøy for inn- og utmelding i 2016. Dette førte til høye tall for utmeldte i 2016.
Deltakelse på gudstjenester (søn-/helligdager),Konfirmasjoner,Døpte,Vigsler

Aktiviteter i Den norske kirke

Deltakelse på gudstjenester (søn-/helligdager)
2021
1 890 875
-36 175 fra året før
Konfirmasjoner
2021
33 612
529 fra året før
Døpte
2021
27 073
3 251 fra året før
Vigsler
2021
4 930
370 fra året før
Døpte og konfirmerte

Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Kristne utenfor Den norske kirke

Kristne,Muslimer,Human-Etisk Forbund og andre livssyn,Buddhister,Hinduer,Sikher,Bahai,Jøder

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Kristne
2022
373 652
medlemmer
2 655 medlemmer fra året før
Muslimer
2022
176 089
medlemmer
6 484 medlemmer fra året før
Human-Etisk Forbund og andre livssyn
2022
106 807
medlemmer
9 547 medlemmer fra året før
Buddhister
2022
21 996
medlemmer
429 medlemmer fra året før
Hinduer
2022
12 640
medlemmer
670 medlemmer fra året før
Sikher
2022
4 318
medlemmer
110 medlemmer fra året før
Baha'i
2022
1 062
medlemmer
-23 medlemmer fra året før
Jøder
2022
741
medlemmer
-20 medlemmer fra året før

Relaterte faktasider