Banner med bilde og tittel

Fakta om

Religion

Ingress

Se hvor mange medlemmer det er i Den norske kirke, og hvor mange som går til gudstjeneste eller er med på andre aktiviteter i kirka. Du kan finne ut hvor mange muslimer, humanetikere, buddhister og andre religiøse det er i Norge.

Den norske kirke

Medlemmer i Den norske kirke
Andel av befolkningen som er medlem av Den norske kirke
Andel av befolkningen over 16 år som oppgir at de tilhører en religion eller trosretning
Deltakelse på gudstjenester (søn-/helligdager),Konfirmasjoner,Døpte,Vigsler
¹Den norske kirke tok i bruk nye digitale verktøy for inn- og utmelding i 2016. Dette førte til høye tall for utmeldte i 2016.

Relaterte faktasider