Banner med bilde og tittel

Fakta om

Påske

Skrå bakgrunn med infografikk

Ingress

Lurer du på hvor mange egg vi spiser hvert år, hvor mange ski og skistaver vi importerer eller hvor påskeharen må holde seg unna? Dette og annen påskerelatert statistikk finner du på denne siden.

Hytteliv

Hytter

Hytter og andre fritidsbygninger

Antall fritidsbygninger i Norge
ikon av bygning
Antall fritidsbygninger i Norge
2021
440 443
hytter og andre fritidsbygninger
8,5 % Endring fra ti år før

Kommunene med flest fritidsboliger


Antall fritidsboliger i strandsonen
Ikon av bygning ved vassdrag
Antall fritidsboliger i strandsonen
2021
93 649
bygg
6,8 % Endring fra ti år før

Mer informasjon finner du på Fakta om hytter og fritidsboliger.


Reiser innenlands

Renault 16 på Haukelifjell i 1970

Fjellet

Turer på fjellet
Ikon av fjell
Turer på fjellet
3. kvartal 2021
1 240 000
turer
-24,8 % Endring fra samme kvartal året før

Landet

Turer på landet
Ikon av landbrukseiendom.
Turer på landet
3. kvartal 2021
1 020 000
turer
67,2 % Endring fra samme kvartal året før

Påskesol

Paasken 1919 i Rondane
Import av solbriller
Ikon av briller
Import av solbriller
2020
2 538 309
par briller
-30,7 % Endring fra ti år før

Egg

Hardkokt egg

Verpehøns

Verpehøns
Ikon av høns
Verpehøns
2021
4 184 764
verpehøns
4,8 Endring fra ti år før


Mer informasjon om høns finner du på Fakta om jordbruk.

Påskelam

Lammelår
Slaktede sau og lam
Ikon av sau
Slaktede sau og lam
2020
1 212 726
sau og lam
0,7 % Endring fra ti år før


Mer informasjon om slakt finner du på Fakta om jordbruk.

Relaterte faktasider

Andre faktasider