Banner med bilde og tittel

Fakta om

Kultur

Skrå bakgrunn med infografikk

Bruk av ulike kulturtilbud siste 12 måneder. 2016

  • 1Hele befolkningen i alderen 9-79 år. Norsk kulturbarometer oppdateres hvert fjerde år. Nyere tall finnes for noen kulturaktiviteter.
Kilde

Norsk kulturbarometer, Statistisk sentralbyrå

Ingress

Hvilke kulturtilbud blir mest brukt? Og hvor ofte? Her finner du tall for besøket på ulike kulturtilbud fordelt på alder, kjønn og utdanning. Du finner også oversikt over hvordan dette har utviklet seg over tid.

Kulturtilbud

Interesse for ulike kulturtilbud. 2016

Avrunding gjør at det ikke summeres til 100 prosent

Deltakelse i ulike kulturaktiviteter

Kino

Har gått på kino
Har gått på kino
2016
72
%

Andel som har gått på kino siste 12 måneder


Kinobesøk i gjennomsnitt per person
Kinobesøk i gjennomsnitt per person
2016
2,8

Antall besøk på kino siste 12 måneder


Aldersfordelt kinobesøk siste 12 måneder


Kinobesøk siste 12 måneder fordelt på utdanning


Besøk per kinoforestilling
ikon av kinofremviser.
Besøk per kinoforestilling
2020
17,1
personer
-36,7 % Endring fra året før

Besøk på norske filmer
Ikon av filmklapper
Besøk på norske filmer
2020
1 730 041
personer
-16,1 % Endring fra året før

Bibliotek

Har besøkt bibliotek
Har besøkt bibliotek
2016
46
%

Andel besøk i bibliotek


Bibliotekbesøk i gjennomsnitt per person
Bibliotekbesøk i gjennomsnitt per person
2016
4,3

Antall besøk i bibliotek


Aldersfordelt besøk i bibliotek


Kjønnsfordelt besøk i bibliotek

Tallene gjelder for folkebibliotekene som har allmennheten som målgruppe og inkluderer ikke tall for skole- og forskningsbibliotek.


Besøk i bibliotek
ikon av bok
Besøk i bibliotek
2019
4,8
besøk per person
2,1 % Endring fra året før

Antall arrangement på bibliotekene
Ikon av kalender
Antall arrangement på bibliotekene
2020
30 638
arrangement
-52,0 % Endring fra året før

Deltakere på arrangement på bibliotekene
ikon av to mennesker
Deltakere på arrangement på bibliotekene
2020
651 103
personer
-61,7 % Endring fra året før

Museum

Har vært på museum
Har vært på museum
2016
44
%

Andel besøk på museum siste 12 måneder


Museumsbesøk i gjennomsnitt per person
Museumsbesøk i gjennomsnitt per person
2016
1,1

Antall besøk på museum siste 12 måneder


Aldersfordelt besøk på museum


Museumsbesøk fordelt etter utdanning


Besøkende på museum
Ikon av instruktør
Besøkende på museum
2020
5 134 293
personer
-43,3 % Endring siste 15 år

Betalende besøkende på museum
ikon av hånd som slipper mynter
Betalende besøkende på museum
2020
2 391 962
personer
-49,4 % Endring siste 15 år

Antall museum og samlinger,Antall museumsgjenstander

Museum og samlinger

Antall museum og samlinger
2020
102
museum
-35 museum Endring siste 10 år

Antall museumsgjenstander
2020
62 893 308
gjenstander
45,8 % Endring siste 10 år

Antall kulturhistoriske bygninger,Antall åpne kulturhistoriske bygninger
Antall kulturhistoriske bygninger
2020
5 088
bygninger
114 bygninger Endring siste 10 år

Antall åpne kulturhistoriske bygninger
2020
2 123
bygninger
-739 bygninger Endring siste 10 år

Konsert

Har vært på konsert
Har vært på konsert
2016
62
%

Andel besøk på konsert siste 12 måneder


Konsertbesøk i gjennomsnitt per person
Konsertbesøk i gjennomsnitt per person
2016
2,5

Antall besøk på konsert siste 12 måneder


Aldersfordelt besøk på konserter


Konsertbesøk fordelt etter utdanning

Idrettsarrangement

Har vært på idrettsarrangement
Har vært på idrettsarrangement
2016
55
%

Andel som besøkte idrettsarrangement siste 12 måneder


Idrettsarrangement per person
Idrettsarrangement per person
2016
7,0

Antall besøk på idrettsarrangement siste 12 måneder


Andel kvinner og menn som har besøkt idrettsarrangement siste 12 måneder


Aldersfordelt besøk på idrettsarrangement

Teater

Har gått i teater
Har gått i teater
2016
50
%

Andel besøk på teater


Teaterbesøk i gjennomsnitt per person
Teaterbesøk i gjennomsnitt per person
2016
1,3

Antall besøk på teater


Andel kvinner og menn som har vært i teater siste 12 måneder


Teaterbesøk fordelt på utdanning

Kunstutstilling

Besøk på utstilling av billedkunst eller kunsthåndverk

Har besøkt kunstutstilling
Har besøkt kunstutstilling
2016
36
%

Andel som besøkte kunstutstilling


Kunstutstillingsbesøk per person
Kunstutstillingsbesøk per person
2016
1,0

Antall besøk på kunstutstilling


Kunstutstillingsbesøk fordelt etter utdanning


Kunstutstillingsbesøk fordelt etter alder

Kulturfestival

Har vært på kulturfestival
Har vært på kulturfestival
2016
32
%

Andel besøkende på kulturfestival siste 12 måneder


Kulturfestivalbesøk per person
Kulturfestivalbesøk per person
2016
0,5

Antall besøk på kulturfestival siste 12 måneder


Kulturfestivalbesøk etter utdanning


Kulturfestivalbesøk etter alder

Ballett

Ballett-/danseforestilling

Har vært på ballett
Har vært på ballett
2016
14
%

Andel som var på ballett siste 12 måneder


Ballettbesøk per person
Ballettbesøk per person
2016
0,3

Antall besøk på ballett siste 12 måneder


Ballettbesøk etter utdanning


Ballettbesøk etter alder

Opera

Opera/operette

Har vært på opera
Har vært på opera
2016
8
%

Andel som har besøkt opera siste 12 måneder


Operabesøk per person
Operabesøk per person
2016
0,2

Antall besøk på opera siste 12 måneder


Operabesøk etter utdanning


Operabesøk etter alder

Alle faktasider