Banner med bilde og tittel

Fakta om

Kultur

Skrå bakgrunn med infografikk

Bruk av ulike kulturtilbud siste 12 måneder. 2016

  • 1 Hele befolkningen i alderen 9-79 år. Norsk kulturbarometer oppdateres hvert fjerde år. Nyere tall finnes for noen kulturaktiviteter.
Kilde

Norsk kulturbarometer, Statistisk sentralbyrå

Ingress

Hvilke kulturtilbud blir mest brukt? Og hvor ofte? Her finner du tall for besøket på ulike kulturtilbud fordelt på alder, kjønn og utdanning. Du finner også oversikt over hvordan dette har utviklet seg over tid.

Kulturtilbud

Avrunding gjør at det ikke summeres til 100 prosent

Kino

Har gått på kino

Kinobesøk i gjennomsnitt per person
Besøk per kinoforestilling
Besøk på norske filmer

Bibliotek

Har besøkt bibliotek

Bibliotekbesøk i gjennomsnitt per person

Tallene gjelder for folkebibliotekene som har allmennheten som målgruppe og inkluderer ikke tall for skole- og forskningsbibliotek.

Besøk i bibliotek
Antall arrangement på bibliotekene
Deltakere på arrangement på bibliotekene

Museum

Har vært på museum

Museumsbesøk i gjennomsnitt per person
Besøkende på museum
Betalende besøkende på museum
Antall museum og samlinger,Antall museumsgjenstander
Antall kulturhistoriske bygninger,Antall åpne kulturhistoriske bygninger

Konsert

Har vært på konsert

Konsertbesøk i gjennomsnitt per person

Idrettsarrangement

Har vært på idrettsarrangement

Idrettsarrangement per person

Teater

Har gått i teater

Teaterbesøk i gjennomsnitt per person

Kunstutstilling

Besøk på utstilling av billedkunst eller kunsthåndverk

Har besøkt kunstutstilling

Kunstutstillingsbesøk per person

Kulturfestival

Har vært på kulturfestival

Kulturfestivalbesøk per person

Ballett

Ballett-/danseforestilling

Har vært på ballett

Ballettbesøk per person

Opera

Opera/operette

Har vært på opera

Operabesøk per person

Alle faktasider