416883
416883
faktaside
2020-03-31T13:46:00.000Z
no

Norge under Korona/Covid-19

Statistikk om koronakrisen

Innhold på siden

På denne siden samler vi statistikk som er relevant for å forstå hvordan koronaviruset og tiltakene mot det påvirker det norske samfunnet.

Økonomi

Endring i BNP

Volumendring i BNP, sum tre måneder rullerende¹
Volumendring i BNP, sum tre måneder rullerende¹
September 2016 0.1
Oktober 2016 0.4
November 2016 0.6
Desember 2016 0.6
Januar 2017 0.5
Februar 2017 0.8
Mars 2017 0.8
April 2017 0.9
Mai 2017 0.6
Juni 2017 0.8
Juli 2017 0.8
August 2017 0.8
September 2017 0.6
Oktober 2017 0.7
November 2017 0.8
Desember 2017 0.8
Januar 2018 0.7
Februar 2018 0.6
Mars 2018 0.6
April 2018 0.6
Mai 2018 0.6
Juni 2018 0.4
Juli 2018 0.5
August 2018 0.4
September 2018 0.2
Oktober 2018 0.3
November 2018 0.6
Desember 2018 1.2
Januar 2019 1.1
Februar 2019 0.9
Mars 2019 0.5
April 2019 0.4
Mai 2019 0.5
Juni 2019 0.6
Juli 2019 0.7
August 2019 0.6
September 2019 0.6
Oktober 2019 0.3
November 2019 0.3
Desember 2019 0.1
Januar 2020 0.1
Februar 2020 0.0
Mars 2020 -2.2
April 2020 -5.8
Mai 2020 -8.9
Juni 2020 -6.4
Juli 2020 -0.4
Endring i BNP
Volumendring i BNP, sum tre måneder rullerende¹
September 2016 0.1
Oktober 2016 0.4
November 2016 0.6
Desember 2016 0.6
Januar 2017 0.5
Februar 2017 0.8
Mars 2017 0.8
April 2017 0.9
Mai 2017 0.6
Juni 2017 0.8
Juli 2017 0.8
August 2017 0.8
September 2017 0.6
Oktober 2017 0.7
November 2017 0.8
Desember 2017 0.8
Januar 2018 0.7
Februar 2018 0.6
Mars 2018 0.6
April 2018 0.6
Mai 2018 0.6
Juni 2018 0.4
Juli 2018 0.5
August 2018 0.4
September 2018 0.2
Oktober 2018 0.3
November 2018 0.6
Desember 2018 1.2
Januar 2019 1.1
Februar 2019 0.9
Mars 2019 0.5
April 2019 0.4
Mai 2019 0.5
Juni 2019 0.6
Juli 2019 0.7
August 2019 0.6
September 2019 0.6
Oktober 2019 0.3
November 2019 0.3
Desember 2019 0.1
Januar 2020 0.1
Februar 2020 0.0
Mars 2020 -2.2
April 2020 -5.8
Mai 2020 -8.9
Juni 2020 -6.4
Juli 2020 -0.4

Fastlandseksport

August 2017 August 2018 August 2019 August 2020
August 2017 August 2018 August 2019 August 2020
Endring i verdi fra samme måned året før 11.3 17.3 -8.0 -10.9
Fastlandseksport
August 2017 August 2018 August 2019 August 2020
Endring i verdi fra samme måned året før 11.3 17.3 -8.0 -10.9

Befolkning

Døde, i år¹ og i fjor

2019 2020
2019 2020
Uke 1 872 861
Uke 2 827 948
Uke 3 811 836
Uke 4 834 862
Uke 5 889 815
Uke 6 843 799
Uke 7 914 857
Uke 8 828 813
Uke 9 819 838
Uke 10 833 799
Uke 11 836 825
Uke 12 805 807
Uke 13 790 855
Uke 14 782 832
Uke 15 757 840
Uke 16 761 814
Uke 17 800 775
Uke 18 773 752
Uke 19 772 740
Uke 20 732 685
Uke 21 741 740
Uke 22 729 662
Uke 23 707 677
Uke 24 735 728
Uke 25 724 738
Uke 26 767 682
Uke 27 736 693
Uke 28 735 665
Uke 29 742 747
Uke 30 721 727
Uke 31 727 741
Uke 32 706 729
Uke 33 733 724
Uke 34 678 726
Uke 35 779 675
Uke 36 714 668
Uke 37 707 640
Uke 38 755 0
Uke 39 820 0
Uke 40 711 0
Uke 41 787 0
Uke 42 782 0
Uke 43 794 0
Uke 44 775 0
Uke 45 785 0
Uke 46 846 0
Uke 47 784 0
Uke 48 780 0
Uke 49 851 0
Uke 50 780 0
Uke 51 773 0
Uke 52 804 0
Døde, i år¹ og i fjor
2019 2020
Uke 1 872 861
Uke 2 827 948
Uke 3 811 836
Uke 4 834 862
Uke 5 889 815
Uke 6 843 799
Uke 7 914 857
Uke 8 828 813
Uke 9 819 838
Uke 10 833 799
Uke 11 836 825
Uke 12 805 807
Uke 13 790 855
Uke 14 782 832
Uke 15 757 840
Uke 16 761 814
Uke 17 800 775
Uke 18 773 752
Uke 19 772 740
Uke 20 732 685
Uke 21 741 740
Uke 22 729 662
Uke 23 707 677
Uke 24 735 728
Uke 25 724 738
Uke 26 767 682
Uke 27 736 693
Uke 28 735 665
Uke 29 742 747
Uke 30 721 727
Uke 31 727 741
Uke 32 706 729
Uke 33 733 724
Uke 34 678 726
Uke 35 779 675
Uke 36 714 668
Uke 37 707 640
Uke 38 755 0
Uke 39 820 0
Uke 40 711 0
Uke 41 787 0
Uke 42 782 0
Uke 43 794 0
Uke 44 775 0
Uke 45 785 0
Uke 46 846 0
Uke 47 784 0
Uke 48 780 0
Uke 49 851 0
Uke 50 780 0
Uke 51 773 0
Uke 52 804 0

Transport

Antall reiser sammenlignet med i fjor

2. kvartal 2019 2. kvartal 2020
2. kvartal 2019 2. kvartal 2020
Feriereiser 2.34 1.52
Jobbreiser 0.49 0.16
Antall reiser sammenlignet med i fjor
2. kvartal 2019 2. kvartal 2020
Feriereiser 2.34 1.52
Jobbreiser 0.49 0.16

Førstegangsregistrerte personbiler (sesongjustert)

Førstegangsregistrerte personbiler, inkl campingbiler
Førstegangsregistrerte personbiler, inkl campingbiler
April 2008 12532.0
Mai 2008 12378.0
Juni 2008 12013.0
Juli 2008 10799.0
August 2008 10463.0
September 2008 10644.0
Oktober 2008 9579.0
November 2008 8727.0
Desember 2008 9323.0
Januar 2009 7171.0
Februar 2009 8672.0
Mars 2009 8932.0
April 2009 9736.0
Mai 2009 9329.0
Juni 2009 9860.0
Juli 2009 10716.0
August 2009 10992.0
September 2009 11753.0
Oktober 2009 12563.0
November 2009 12704.0
Desember 2009 13245.0
Januar 2010 12953.0
Februar 2010 12826.0
Mars 2010 13010.0
April 2010 13197.0
Mai 2010 12874.0
Juni 2010 13742.0
Juli 2010 13682.0
August 2010 13507.0
September 2010 13579.0
Oktober 2010 13054.0
November 2010 14366.0
Desember 2010 12235.0
Januar 2011 14256.0
Februar 2011 14414.0
Mars 2011 13820.0
April 2011 13906.0
Mai 2011 14902.0
Juni 2011 13392.0
Juli 2011 13531.0
August 2011 14045.0
September 2011 13804.0
Oktober 2011 14225.0
November 2011 14610.0
Desember 2011 14192.0
Januar 2012 14498.0
Februar 2012 13942.0
Mars 2012 14467.0
April 2012 13805.0
Mai 2012 14943.0
Juni 2012 13853.0
Juli 2012 14834.0
August 2012 14374.0
September 2012 14531.0
Oktober 2012 14793.0
November 2012 14452.0
Desember 2012 12675.0
Januar 2013 15704.0
Februar 2013 15715.0
Mars 2013 13874.0
April 2013 15287.0
Mai 2013 14394.0
Juni 2013 14422.0
Juli 2013 14283.0
August 2013 14586.0
September 2013 15031.0
Oktober 2013 14714.0
November 2013 14277.0
Desember 2013 13741.0
Januar 2014 14551.0
Februar 2014 14822.0
Mars 2014 14722.0
April 2014 14342.0
Mai 2014 13927.0
Juni 2014 14155.0
Juli 2014 14385.0
August 2014 13873.0
September 2014 13889.0
Oktober 2014 14532.0
November 2014 14267.0
Desember 2014 14637.0
Januar 2015 14165.0
Februar 2015 14153.0
Mars 2015 14309.0
April 2015 15121.0
Mai 2015 14338.0
Juni 2015 15275.0
Juli 2015 14974.0
August 2015 15210.0
September 2015 13993.0
Oktober 2015 14950.0
November 2015 14747.0
Desember 2015 14556.0
Januar 2016 14668.0
Februar 2016 14694.0
Mars 2016 14864.0
April 2016 14041.0
Mai 2016 14602.0
Juni 2016 13887.0
Juli 2016 13909.0
August 2016 14074.0
September 2016 15013.0
Oktober 2016 14306.0
November 2016 14545.0
Desember 2016 15239.0
Januar 2017 17700.0
Februar 2017 15389.0
Mars 2017 12399.0
April 2017 14264.0
Mai 2017 15133.0
Juni 2017 14511.0
Juli 2017 15793.0
August 2017 14761.0
September 2017 15654.0
Oktober 2017 15238.0
November 2017 16142.0
Desember 2017 18200.0
Januar 2018 12691.0
Februar 2018 13612.0
Mars 2018 14595.0
April 2018 15911.0
Mai 2018 14837.0
Juni 2018 15629.0
Juli 2018 13555.0
August 2018 15471.0
September 2018 13560.0
Oktober 2018 14288.0
November 2018 14577.0
Desember 2018 14524.0
Januar 2019 12506.0
Februar 2019 14357.0
Mars 2019 16507.0
April 2019 13439.0
Mai 2019 13611.0
Juni 2019 15397.0
Juli 2019 12672.0
August 2019 12991.0
September 2019 13129.0
Oktober 2019 12383.0
November 2019 11634.0
Desember 2019 12248.0
Januar 2020 12401.0
Februar 2020 12687.0
Mars 2020 10849.0
April 2020 8600.0
Mai 2020 9578.0
Juni 2020 10687.0
Juli 2020 12943.0
August 2020 12205.0
Førstegangsregistrerte personbiler (sesongjustert)
Førstegangsregistrerte personbiler, inkl campingbiler
April 2008 12532.0
Mai 2008 12378.0
Juni 2008 12013.0
Juli 2008 10799.0
August 2008 10463.0
September 2008 10644.0
Oktober 2008 9579.0
November 2008 8727.0
Desember 2008 9323.0
Januar 2009 7171.0
Februar 2009 8672.0
Mars 2009 8932.0
April 2009 9736.0
Mai 2009 9329.0
Juni 2009 9860.0
Juli 2009 10716.0
August 2009 10992.0
September 2009 11753.0
Oktober 2009 12563.0
November 2009 12704.0
Desember 2009 13245.0
Januar 2010 12953.0
Februar 2010 12826.0
Mars 2010 13010.0
April 2010 13197.0
Mai 2010 12874.0
Juni 2010 13742.0
Juli 2010 13682.0
August 2010 13507.0
September 2010 13579.0
Oktober 2010 13054.0
November 2010 14366.0
Desember 2010 12235.0
Januar 2011 14256.0
Februar 2011 14414.0
Mars 2011 13820.0
April 2011 13906.0
Mai 2011 14902.0
Juni 2011 13392.0
Juli 2011 13531.0
August 2011 14045.0
September 2011 13804.0
Oktober 2011 14225.0
November 2011 14610.0
Desember 2011 14192.0
Januar 2012 14498.0
Februar 2012 13942.0
Mars 2012 14467.0
April 2012 13805.0
Mai 2012 14943.0
Juni 2012 13853.0
Juli 2012 14834.0
August 2012 14374.0
September 2012 14531.0
Oktober 2012 14793.0
November 2012 14452.0
Desember 2012 12675.0
Januar 2013 15704.0
Februar 2013 15715.0
Mars 2013 13874.0
April 2013 15287.0
Mai 2013 14394.0
Juni 2013 14422.0
Juli 2013 14283.0
August 2013 14586.0
September 2013 15031.0
Oktober 2013 14714.0
November 2013 14277.0
Desember 2013 13741.0
Januar 2014 14551.0
Februar 2014 14822.0
Mars 2014 14722.0
April 2014 14342.0
Mai 2014 13927.0
Juni 2014 14155.0
Juli 2014 14385.0
August 2014 13873.0
September 2014 13889.0
Oktober 2014 14532.0
November 2014 14267.0
Desember 2014 14637.0
Januar 2015 14165.0
Februar 2015 14153.0
Mars 2015 14309.0
April 2015 15121.0
Mai 2015 14338.0
Juni 2015 15275.0
Juli 2015 14974.0
August 2015 15210.0
September 2015 13993.0
Oktober 2015 14950.0
November 2015 14747.0
Desember 2015 14556.0
Januar 2016 14668.0
Februar 2016 14694.0
Mars 2016 14864.0
April 2016 14041.0
Mai 2016 14602.0
Juni 2016 13887.0
Juli 2016 13909.0
August 2016 14074.0
September 2016 15013.0
Oktober 2016 14306.0
November 2016 14545.0
Desember 2016 15239.0
Januar 2017 17700.0
Februar 2017 15389.0
Mars 2017 12399.0
April 2017 14264.0
Mai 2017 15133.0
Juni 2017 14511.0
Juli 2017 15793.0
August 2017 14761.0
September 2017 15654.0
Oktober 2017 15238.0
November 2017 16142.0
Desember 2017 18200.0
Januar 2018 12691.0
Februar 2018 13612.0
Mars 2018 14595.0
April 2018 15911.0
Mai 2018 14837.0
Juni 2018 15629.0
Juli 2018 13555.0
August 2018 15471.0
September 2018 13560.0
Oktober 2018 14288.0
November 2018 14577.0
Desember 2018 14524.0
Januar 2019 12506.0
Februar 2019 14357.0
Mars 2019 16507.0
April 2019 13439.0
Mai 2019 13611.0
Juni 2019 15397.0
Juli 2019 12672.0
August 2019 12991.0
September 2019 13129.0
Oktober 2019 12383.0
November 2019 11634.0
Desember 2019 12248.0
Januar 2020 12401.0
Februar 2020 12687.0
Mars 2020 10849.0
April 2020 8600.0
Mai 2020 9578.0
Juni 2020 10687.0
Juli 2020 12943.0
August 2020 12205.0

Arbeidsmarked

Sykefraværsprosent, sesongjustert

Legemeldt Egenmeldt
Legemeldt Egenmeldt
2. kvartal 2015 4.91 0.95
3. kvartal 2015 4.94 0.94
4. kvartal 2015 4.85 0.86
1. kvartal 2016 4.77 0.84
2. kvartal 2016 4.86 0.87
3. kvartal 2016 4.87 0.88
4. kvartal 2016 4.92 0.96
1. kvartal 2017 4.92 0.87
2. kvartal 2017 4.95 0.98
3. kvartal 2017 4.95 0.91
4. kvartal 2017 4.99 0.89
1. kvartal 2018 5.04 0.95
2. kvartal 2018 4.83 0.84
3. kvartal 2018 4.89 0.85
4. kvartal 2018 4.90 0.82
1. kvartal 2019 4.95 0.87
2. kvartal 2019 4.97 0.86
3. kvartal 2019 4.98 0.87
4. kvartal 2019 5.05 0.87
1. kvartal 2020 5.49 0.92
2. kvartal 2020 5.19 0.69
Sykefraværsprosent, sesongjustert
Legemeldt Egenmeldt
2. kvartal 2015 4.91 0.95
3. kvartal 2015 4.94 0.94
4. kvartal 2015 4.85 0.86
1. kvartal 2016 4.77 0.84
2. kvartal 2016 4.86 0.87
3. kvartal 2016 4.87 0.88
4. kvartal 2016 4.92 0.96
1. kvartal 2017 4.92 0.87
2. kvartal 2017 4.95 0.98
3. kvartal 2017 4.95 0.91
4. kvartal 2017 4.99 0.89
1. kvartal 2018 5.04 0.95
2. kvartal 2018 4.83 0.84
3. kvartal 2018 4.89 0.85
4. kvartal 2018 4.90 0.82
1. kvartal 2019 4.95 0.87
2. kvartal 2019 4.97 0.86
3. kvartal 2019 4.98 0.87
4. kvartal 2019 5.05 0.87
1. kvartal 2020 5.49 0.92
2. kvartal 2020 5.19 0.69

Statistikk på kartform

Skjermdump fra kart.ssb.no

Vi har flere temakart som er relevante for å forstå koronakrisen. Når du åpner kartet, klikk ikonet som ser ut som en merkelapp for å se tegnforklaringen.

Befolkning

Andel over 70 år i hver grunnkrets

Andel over 80 år i hver grunnkrets

Befolkningstetthet per kvadratkilometer over hele Norge

Bygninger

Tetthet av helsebygninger

Tetthet av fritidsboliger