416883
416883
faktaside
2020-03-31T13:46:00.000Z
no

Norge under Korona/Covid-19

Statistikk om koronakrisen

Innhold på siden

På denne siden samler vi statistikk som er relevant for å forstå hvordan koronaviruset og tiltakene mot det påvirker det norske samfunnet.

Økonomi

Endring i BNP

Volumendring i BNP, sum tre måneder rullerende¹
Volumendring i BNP, sum tre måneder rullerende¹
Juli 2016 -0.4
August 2016 -0.4
September 2016 0.1
Oktober 2016 0.4
November 2016 0.6
Desember 2016 0.6
Januar 2017 0.5
Februar 2017 0.8
Mars 2017 0.8
April 2017 0.9
Mai 2017 0.6
Juni 2017 0.8
Juli 2017 0.8
August 2017 0.8
September 2017 0.6
Oktober 2017 0.6
November 2017 0.8
Desember 2017 0.8
Januar 2018 0.7
Februar 2018 0.6
Mars 2018 0.7
April 2018 0.6
Mai 2018 0.6
Juni 2018 0.5
Juli 2018 0.5
August 2018 0.4
September 2018 0.2
Oktober 2018 0.3
November 2018 0.6
Desember 2018 1.2
Januar 2019 1.1
Februar 2019 0.9
Mars 2019 0.5
April 2019 0.4
Mai 2019 0.5
Juni 2019 0.6
Juli 2019 0.7
August 2019 0.6
September 2019 0.6
Oktober 2019 0.3
November 2019 0.3
Desember 2019 0.1
Januar 2020 0.1
Februar 2020 0.0
Mars 2020 -2.1
April 2020 -5.6
Mai 2020 -8.7
Endring i BNP
Volumendring i BNP, sum tre måneder rullerende¹
Juli 2016 -0.4
August 2016 -0.4
September 2016 0.1
Oktober 2016 0.4
November 2016 0.6
Desember 2016 0.6
Januar 2017 0.5
Februar 2017 0.8
Mars 2017 0.8
April 2017 0.9
Mai 2017 0.6
Juni 2017 0.8
Juli 2017 0.8
August 2017 0.8
September 2017 0.6
Oktober 2017 0.6
November 2017 0.8
Desember 2017 0.8
Januar 2018 0.7
Februar 2018 0.6
Mars 2018 0.7
April 2018 0.6
Mai 2018 0.6
Juni 2018 0.5
Juli 2018 0.5
August 2018 0.4
September 2018 0.2
Oktober 2018 0.3
November 2018 0.6
Desember 2018 1.2
Januar 2019 1.1
Februar 2019 0.9
Mars 2019 0.5
April 2019 0.4
Mai 2019 0.5
Juni 2019 0.6
Juli 2019 0.7
August 2019 0.6
September 2019 0.6
Oktober 2019 0.3
November 2019 0.3
Desember 2019 0.1
Januar 2020 0.1
Februar 2020 0.0
Mars 2020 -2.1
April 2020 -5.6
Mai 2020 -8.7

Fastlandseksport

Juni 2017 Juni 2018 Juni 2019 Juni 2020
Juni 2017 Juni 2018 Juni 2019 Juni 2020
Endring i verdi fra samme måned året før 7.1 7.1 -7.3 -5.3
Fastlandseksport
Juni 2017 Juni 2018 Juni 2019 Juni 2020
Endring i verdi fra samme måned året før 7.1 7.1 -7.3 -5.3

Befolkning

Døde, i år¹ og i fjor

2019 2020
2019 2020
Uke 1 871 860
Uke 2 827 948
Uke 3 811 836
Uke 4 834 862
Uke 5 889 815
Uke 6 843 797
Uke 7 914 857
Uke 8 828 812
Uke 9 819 838
Uke 10 833 799
Uke 11 836 823
Uke 12 805 805
Uke 13 790 852
Uke 14 781 829
Uke 15 757 837
Uke 16 761 810
Uke 17 800 773
Uke 18 773 748
Uke 19 772 738
Uke 20 732 684
Uke 21 741 737
Uke 22 729 658
Uke 23 707 672
Uke 24 735 715
Uke 25 723 724
Uke 26 767 657
Uke 27 736 651
Uke 28 734 599
Uke 29 741 537
Uke 30 721 0
Uke 31 727 0
Uke 32 706 0
Uke 33 733 0
Uke 34 677 0
Uke 35 779 0
Uke 36 714 0
Uke 37 707 0
Uke 38 755 0
Uke 39 819 0
Uke 40 711 0
Uke 41 786 0
Uke 42 782 0
Uke 43 794 0
Uke 44 774 0
Uke 45 785 0
Uke 46 846 0
Uke 47 784 0
Uke 48 778 0
Uke 49 850 0
Uke 50 780 0
Uke 51 773 0
Uke 52 804 0
Døde, i år¹ og i fjor
2019 2020
Uke 1 871 860
Uke 2 827 948
Uke 3 811 836
Uke 4 834 862
Uke 5 889 815
Uke 6 843 797
Uke 7 914 857
Uke 8 828 812
Uke 9 819 838
Uke 10 833 799
Uke 11 836 823
Uke 12 805 805
Uke 13 790 852
Uke 14 781 829
Uke 15 757 837
Uke 16 761 810
Uke 17 800 773
Uke 18 773 748
Uke 19 772 738
Uke 20 732 684
Uke 21 741 737
Uke 22 729 658
Uke 23 707 672
Uke 24 735 715
Uke 25 723 724
Uke 26 767 657
Uke 27 736 651
Uke 28 734 599
Uke 29 741 537
Uke 30 721 0
Uke 31 727 0
Uke 32 706 0
Uke 33 733 0
Uke 34 677 0
Uke 35 779 0
Uke 36 714 0
Uke 37 707 0
Uke 38 755 0
Uke 39 819 0
Uke 40 711 0
Uke 41 786 0
Uke 42 782 0
Uke 43 794 0
Uke 44 774 0
Uke 45 785 0
Uke 46 846 0
Uke 47 784 0
Uke 48 778 0
Uke 49 850 0
Uke 50 780 0
Uke 51 773 0
Uke 52 804 0

Transport

Antall reiser sammenlignet med i fjor

1. kvartal 2019 1. kvartal 2020
1. kvartal 2019 1. kvartal 2020
Feriereiser 2.10 1.70
Jobbreiser 0.65 0.45
Antall reiser sammenlignet med i fjor
1. kvartal 2019 1. kvartal 2020
Feriereiser 2.10 1.70
Jobbreiser 0.65 0.45

Førstegangsregistrerte personbiler (sesongjustert)

Førstegangsregistrerte personbiler, inkl campingbiler
Førstegangsregistrerte personbiler, inkl campingbiler
Februar 2008 14046.0
Mars 2008 13639.0
April 2008 12531.0
Mai 2008 12377.0
Juni 2008 12013.0
Juli 2008 10799.0
August 2008 10463.0
September 2008 10644.0
Oktober 2008 9579.0
November 2008 8727.0
Desember 2008 9323.0
Januar 2009 7171.0
Februar 2009 8671.0
Mars 2009 8931.0
April 2009 9736.0
Mai 2009 9328.0
Juni 2009 9860.0
Juli 2009 10716.0
August 2009 10992.0
September 2009 11753.0
Oktober 2009 12563.0
November 2009 12705.0
Desember 2009 13244.0
Januar 2010 12953.0
Februar 2010 12827.0
Mars 2010 13007.0
April 2010 13198.0
Mai 2010 12872.0
Juni 2010 13743.0
Juli 2010 13683.0
August 2010 13508.0
September 2010 13581.0
Oktober 2010 13055.0
November 2010 14368.0
Desember 2010 12233.0
Januar 2011 14256.0
Februar 2011 14416.0
Mars 2011 13814.0
April 2011 13906.0
Mai 2011 14900.0
Juni 2011 13393.0
Juli 2011 13533.0
August 2011 14048.0
September 2011 13807.0
Oktober 2011 14228.0
November 2011 14614.0
Desember 2011 14186.0
Januar 2012 14498.0
Februar 2012 13943.0
Mars 2012 14457.0
April 2012 13804.0
Mai 2012 14940.0
Juni 2012 13853.0
Juli 2012 14835.0
August 2012 14375.0
September 2012 14552.0
Oktober 2012 14794.0
November 2012 14453.0
Desember 2012 12666.0
Januar 2013 15703.0
Februar 2013 15715.0
Mars 2013 13863.0
April 2013 15285.0
Mai 2013 14390.0
Juni 2013 14420.0
Juli 2013 14282.0
August 2013 14585.0
September 2013 15074.0
Oktober 2013 14713.0
November 2013 14276.0
Desember 2013 13730.0
Januar 2014 14537.0
Februar 2014 14823.0
Mars 2014 14715.0
April 2014 14341.0
Mai 2014 13924.0
Juni 2014 14151.0
Juli 2014 14383.0
August 2014 13870.0
September 2014 13948.0
Oktober 2014 14527.0
November 2014 14261.0
Desember 2014 14624.0
Januar 2015 14124.0
Februar 2015 14164.0
Mars 2015 14309.0
April 2015 15126.0
Mai 2015 14339.0
Juni 2015 15276.0
Juli 2015 14959.0
August 2015 15210.0
September 2015 14056.0
Oktober 2015 14942.0
November 2015 14737.0
Desember 2015 14545.0
Januar 2016 14574.0
Februar 2016 14722.0
Mars 2016 14883.0
April 2016 14059.0
Mai 2016 14612.0
Juni 2016 13893.0
Juli 2016 13883.0
August 2016 14074.0
September 2016 15076.0
Oktober 2016 14289.0
November 2016 14517.0
Desember 2016 15223.0
Januar 2017 17535.0
Februar 2017 15440.0
Mars 2017 12434.0
April 2017 14308.0
Mai 2017 15173.0
Juni 2017 14551.0
Juli 2017 15727.0
August 2017 14766.0
September 2017 15677.0
Oktober 2017 15200.0
November 2017 16058.0
Desember 2017 18188.0
Januar 2018 12503.0
Februar 2018 13676.0
Mars 2018 14698.0
April 2018 16004.0
Mai 2018 14908.0
Juni 2018 15741.0
Juli 2018 13452.0
August 2018 15473.0
September 2018 13525.0
Oktober 2018 14225.0
November 2018 14442.0
Desember 2018 14516.0
Januar 2019 12259.0
Februar 2019 14443.0
Mars 2019 16697.0
April 2019 13565.0
Mai 2019 13707.0
Juni 2019 15613.0
Juli 2019 12446.0
August 2019 13046.0
September 2019 13026.0
Oktober 2019 12300.0
November 2019 11439.0
Desember 2019 12255.0
Januar 2020 12080.0
Februar 2020 12814.0
Mars 2020 11046.0
April 2020 8681.0
Mai 2020 9658.0
Juni 2020 10888.0
Førstegangsregistrerte personbiler (sesongjustert)
Førstegangsregistrerte personbiler, inkl campingbiler
Februar 2008 14046.0
Mars 2008 13639.0
April 2008 12531.0
Mai 2008 12377.0
Juni 2008 12013.0
Juli 2008 10799.0
August 2008 10463.0
September 2008 10644.0
Oktober 2008 9579.0
November 2008 8727.0
Desember 2008 9323.0
Januar 2009 7171.0
Februar 2009 8671.0
Mars 2009 8931.0
April 2009 9736.0
Mai 2009 9328.0
Juni 2009 9860.0
Juli 2009 10716.0
August 2009 10992.0
September 2009 11753.0
Oktober 2009 12563.0
November 2009 12705.0
Desember 2009 13244.0
Januar 2010 12953.0
Februar 2010 12827.0
Mars 2010 13007.0
April 2010 13198.0
Mai 2010 12872.0
Juni 2010 13743.0
Juli 2010 13683.0
August 2010 13508.0
September 2010 13581.0
Oktober 2010 13055.0
November 2010 14368.0
Desember 2010 12233.0
Januar 2011 14256.0
Februar 2011 14416.0
Mars 2011 13814.0
April 2011 13906.0
Mai 2011 14900.0
Juni 2011 13393.0
Juli 2011 13533.0
August 2011 14048.0
September 2011 13807.0
Oktober 2011 14228.0
November 2011 14614.0
Desember 2011 14186.0
Januar 2012 14498.0
Februar 2012 13943.0
Mars 2012 14457.0
April 2012 13804.0
Mai 2012 14940.0
Juni 2012 13853.0
Juli 2012 14835.0
August 2012 14375.0
September 2012 14552.0
Oktober 2012 14794.0
November 2012 14453.0
Desember 2012 12666.0
Januar 2013 15703.0
Februar 2013 15715.0
Mars 2013 13863.0
April 2013 15285.0
Mai 2013 14390.0
Juni 2013 14420.0
Juli 2013 14282.0
August 2013 14585.0
September 2013 15074.0
Oktober 2013 14713.0
November 2013 14276.0
Desember 2013 13730.0
Januar 2014 14537.0
Februar 2014 14823.0
Mars 2014 14715.0
April 2014 14341.0
Mai 2014 13924.0
Juni 2014 14151.0
Juli 2014 14383.0
August 2014 13870.0
September 2014 13948.0
Oktober 2014 14527.0
November 2014 14261.0
Desember 2014 14624.0
Januar 2015 14124.0
Februar 2015 14164.0
Mars 2015 14309.0
April 2015 15126.0
Mai 2015 14339.0
Juni 2015 15276.0
Juli 2015 14959.0
August 2015 15210.0
September 2015 14056.0
Oktober 2015 14942.0
November 2015 14737.0
Desember 2015 14545.0
Januar 2016 14574.0
Februar 2016 14722.0
Mars 2016 14883.0
April 2016 14059.0
Mai 2016 14612.0
Juni 2016 13893.0
Juli 2016 13883.0
August 2016 14074.0
September 2016 15076.0
Oktober 2016 14289.0
November 2016 14517.0
Desember 2016 15223.0
Januar 2017 17535.0
Februar 2017 15440.0
Mars 2017 12434.0
April 2017 14308.0
Mai 2017 15173.0
Juni 2017 14551.0
Juli 2017 15727.0
August 2017 14766.0
September 2017 15677.0
Oktober 2017 15200.0
November 2017 16058.0
Desember 2017 18188.0
Januar 2018 12503.0
Februar 2018 13676.0
Mars 2018 14698.0
April 2018 16004.0
Mai 2018 14908.0
Juni 2018 15741.0
Juli 2018 13452.0
August 2018 15473.0
September 2018 13525.0
Oktober 2018 14225.0
November 2018 14442.0
Desember 2018 14516.0
Januar 2019 12259.0
Februar 2019 14443.0
Mars 2019 16697.0
April 2019 13565.0
Mai 2019 13707.0
Juni 2019 15613.0
Juli 2019 12446.0
August 2019 13046.0
September 2019 13026.0
Oktober 2019 12300.0
November 2019 11439.0
Desember 2019 12255.0
Januar 2020 12080.0
Februar 2020 12814.0
Mars 2020 11046.0
April 2020 8681.0
Mai 2020 9658.0
Juni 2020 10888.0

Arbeidsmarked

Sykefraværsprosent, sesongjustert

Legemeldt Egenmeldt
Legemeldt Egenmeldt
1. kvartal 2015 4.88 0.99
2. kvartal 2015 4.92 0.95
3. kvartal 2015 4.94 0.94
4. kvartal 2015 4.85 0.86
1. kvartal 2016 4.77 0.84
2. kvartal 2016 4.86 0.88
3. kvartal 2016 4.87 0.88
4. kvartal 2016 4.92 0.96
1. kvartal 2017 4.92 0.87
2. kvartal 2017 4.96 0.98
3. kvartal 2017 4.95 0.91
4. kvartal 2017 5.00 0.88
1. kvartal 2018 5.03 0.95
2. kvartal 2018 4.83 0.84
3. kvartal 2018 4.89 0.85
4. kvartal 2018 4.91 0.82
1. kvartal 2019 4.94 0.87
2. kvartal 2019 4.97 0.86
3. kvartal 2019 4.97 0.87
4. kvartal 2019 5.06 0.87
1. kvartal 2020 5.48 0.93
Sykefraværsprosent, sesongjustert
Legemeldt Egenmeldt
1. kvartal 2015 4.88 0.99
2. kvartal 2015 4.92 0.95
3. kvartal 2015 4.94 0.94
4. kvartal 2015 4.85 0.86
1. kvartal 2016 4.77 0.84
2. kvartal 2016 4.86 0.88
3. kvartal 2016 4.87 0.88
4. kvartal 2016 4.92 0.96
1. kvartal 2017 4.92 0.87
2. kvartal 2017 4.96 0.98
3. kvartal 2017 4.95 0.91
4. kvartal 2017 5.00 0.88
1. kvartal 2018 5.03 0.95
2. kvartal 2018 4.83 0.84
3. kvartal 2018 4.89 0.85
4. kvartal 2018 4.91 0.82
1. kvartal 2019 4.94 0.87
2. kvartal 2019 4.97 0.86
3. kvartal 2019 4.97 0.87
4. kvartal 2019 5.06 0.87
1. kvartal 2020 5.48 0.93

Statistikk på kartform

Skjermdump fra kart.ssb.no

Vi har flere temakart som er relevante for å forstå koronakrisen. Når du åpner kartet, klikk ikonet som ser ut som en merkelapp for å se tegnforklaringen.

Befolkning

Andel over 70 år i hver grunnkrets

Andel over 80 år i hver grunnkrets

Befolkningstetthet per kvadratkilometer over hele Norge

Bygninger

Tetthet av helsebygninger

Tetthet av fritidsboliger