416883
416883
faktaside
2020-03-31T13:46:00.000Z
no

Norge under Korona/Covid-19

Statistikk om koronakrisen

Innhold på siden

På denne siden samler vi statistikk som er relevant for å forstå hvordan koronaviruset og tiltakene mot det påvirker det norske samfunnet.

Økonomi

BNP for fastlands-Norge. Indeks, februar 2020=100.

BNP fastlands-Norge
BNP fastlands-Norge
April 2017 93.9
Mai 2017 94.4
Juni 2017 94.6
Juli 2017 94.7
August 2017 94.8
September 2017 95.2
Oktober 2017 95.2
November 2017 95.8
Desember 2017 96.1
Januar 2018 95.9
Februar 2018 96.3
Mars 2018 96.6
April 2018 96.6
Mai 2018 96.7
Juni 2018 96.9
Juli 2018 97.1
August 2018 97.0
September 2018 96.9
Oktober 2018 98.1
November 2018 98.0
Desember 2018 98.4
Januar 2019 98.6
Februar 2019 98.3
Mars 2019 98.7
April 2019 99.0
Mai 2019 99.2
Juni 2019 99.2
Juli 2019 99.9
August 2019 99.8
September 2019 99.8
Oktober 2019 99.9
November 2019 100.1
Desember 2019 99.6
Januar 2020 99.7
Februar 2020 100.0
Mars 2020 93.7
April 2020 89.5
Mai 2020 91.9
Juni 2020 94.7
Juli 2020 95.6
August 2020 96.6
September 2020 97.3
Oktober 2020 98.6
November 2020 97.8
Desember 2020 99.0
Januar 2021 98.2
Februar 2021 97.7
BNP for fastlands-Norge. Indeks, februar 2020=100.
BNP fastlands-Norge
April 2017 93.9
Mai 2017 94.4
Juni 2017 94.6
Juli 2017 94.7
August 2017 94.8
September 2017 95.2
Oktober 2017 95.2
November 2017 95.8
Desember 2017 96.1
Januar 2018 95.9
Februar 2018 96.3
Mars 2018 96.6
April 2018 96.6
Mai 2018 96.7
Juni 2018 96.9
Juli 2018 97.1
August 2018 97.0
September 2018 96.9
Oktober 2018 98.1
November 2018 98.0
Desember 2018 98.4
Januar 2019 98.6
Februar 2019 98.3
Mars 2019 98.7
April 2019 99.0
Mai 2019 99.2
Juni 2019 99.2
Juli 2019 99.9
August 2019 99.8
September 2019 99.8
Oktober 2019 99.9
November 2019 100.1
Desember 2019 99.6
Januar 2020 99.7
Februar 2020 100.0
Mars 2020 93.7
April 2020 89.5
Mai 2020 91.9
Juni 2020 94.7
Juli 2020 95.6
August 2020 96.6
September 2020 97.3
Oktober 2020 98.6
November 2020 97.8
Desember 2020 99.0
Januar 2021 98.2
Februar 2021 97.7

Fastlandseksport

Mars 2018 Mars 2019 Mars 2020 Mars 2021
Mars 2018 Mars 2019 Mars 2020 Mars 2021
Endring i verdi fra samme måned året før -2.0 7.1 1.1 21.5
Fastlandseksport
Mars 2018 Mars 2019 Mars 2020 Mars 2021
Endring i verdi fra samme måned året før -2.0 7.1 1.1 21.5

Europeisk koronastatistikk: Se Eurostats dashboard

Befolkning

Døde, i år¹ og to foregående år

2019 2020 2021
2019 2020 2021
Uke 1 872 862 821
Uke 2 828 951 863
Uke 3 811 836 856
Uke 4 835 861 842
Uke 5 889 815 782
Uke 6 843 796 797
Uke 7 914 855 747
Uke 8 828 812 744
Uke 9 820 836 681
Uke 10 833 799 741
Uke 11 836 825 723
Uke 12 805 809 761
Uke 13 790 854 694
Uke 14 782 831 741
Uke 15 757 839 711
Uke 16 761 815 644
Uke 17 800 776 .
Uke 18 774 749 .
Uke 19 772 741 .
Uke 20 732 684 .
Uke 21 741 740 .
Uke 22 730 662 .
Uke 23 707 677 .
Uke 24 737 730 .
Uke 25 724 739 .
Uke 26 767 683 .
Uke 27 736 697 .
Uke 28 735 665 .
Uke 29 742 754 .
Uke 30 721 729 .
Uke 31 729 745 .
Uke 32 706 737 .
Uke 33 734 733 .
Uke 34 678 745 .
Uke 35 779 699 .
Uke 36 714 709 .
Uke 37 707 783 .
Uke 38 755 772 .
Uke 39 820 741 .
Uke 40 711 782 .
Uke 41 788 743 .
Uke 42 784 712 .
Uke 43 794 795 .
Uke 44 776 789 .
Uke 45 785 775 .
Uke 46 846 779 .
Uke 47 784 799 .
Uke 48 780 771 .
Uke 49 851 787 .
Uke 50 782 840 .
Uke 51 773 821 .
Uke 52 805 829 .
Døde, i år¹ og to foregående år
2019 2020 2021
Uke 1 872 862 821
Uke 2 828 951 863
Uke 3 811 836 856
Uke 4 835 861 842
Uke 5 889 815 782
Uke 6 843 796 797
Uke 7 914 855 747
Uke 8 828 812 744
Uke 9 820 836 681
Uke 10 833 799 741
Uke 11 836 825 723
Uke 12 805 809 761
Uke 13 790 854 694
Uke 14 782 831 741
Uke 15 757 839 711
Uke 16 761 815 644
Uke 17 800 776 .
Uke 18 774 749 .
Uke 19 772 741 .
Uke 20 732 684 .
Uke 21 741 740 .
Uke 22 730 662 .
Uke 23 707 677 .
Uke 24 737 730 .
Uke 25 724 739 .
Uke 26 767 683 .
Uke 27 736 697 .
Uke 28 735 665 .
Uke 29 742 754 .
Uke 30 721 729 .
Uke 31 729 745 .
Uke 32 706 737 .
Uke 33 734 733 .
Uke 34 678 745 .
Uke 35 779 699 .
Uke 36 714 709 .
Uke 37 707 783 .
Uke 38 755 772 .
Uke 39 820 741 .
Uke 40 711 782 .
Uke 41 788 743 .
Uke 42 784 712 .
Uke 43 794 795 .
Uke 44 776 789 .
Uke 45 785 775 .
Uke 46 846 779 .
Uke 47 784 799 .
Uke 48 780 771 .
Uke 49 851 787 .
Uke 50 782 840 .
Uke 51 773 821 .
Uke 52 805 829 .

Transport

Antall reiser sammenlignet med i fjor

4. kvartal 2019 4. kvartal 2020
4. kvartal 2019 4. kvartal 2020
Feriereiser 2.17 1.60
Jobbreiser 0.61 0.21
Antall reiser sammenlignet med i fjor
4. kvartal 2019 4. kvartal 2020
Feriereiser 2.17 1.60
Jobbreiser 0.61 0.21

Førstegangsregistrerte personbiler (sesongjustert)

Førstegangsregistrerte personbiler, inkl campingbiler
Førstegangsregistrerte personbiler, inkl campingbiler
Desember 2008 9326.0
Januar 2009 7020.0
Februar 2009 8674.0
Mars 2009 8941.0
April 2009 9739.0
Mai 2009 9412.0
Juni 2009 9830.0
Juli 2009 10724.0
August 2009 10968.0
September 2009 11791.0
Oktober 2009 12520.0
November 2009 12798.0
Desember 2009 13278.0
Januar 2010 12815.0
Februar 2010 12811.0
Mars 2010 12997.0
April 2010 13177.0
Mai 2010 12942.0
Juni 2010 13764.0
Juli 2010 13611.0
August 2010 13519.0
September 2010 13567.0
Oktober 2010 13103.0
November 2010 14404.0
Desember 2010 12274.0
Januar 2011 14098.0
Februar 2011 14375.0
Mars 2011 13842.0
April 2011 13875.0
Mai 2011 15008.0
Juni 2011 13368.0
Juli 2011 13567.0
August 2011 14015.0
September 2011 13761.0
Oktober 2011 14193.0
November 2011 14753.0
Desember 2011 14170.0
Januar 2012 14437.0
Februar 2012 13976.0
Mars 2012 14418.0
April 2012 13810.0
Mai 2012 15034.0
Juni 2012 13782.0
Juli 2012 14840.0
August 2012 14372.0
September 2012 14565.0
Oktober 2012 14768.0
November 2012 14493.0
Desember 2012 12701.0
Januar 2013 15678.0
Februar 2013 15657.0
Mars 2013 13913.0
April 2013 15221.0
Mai 2013 14450.0
Juni 2013 14414.0
Juli 2013 14242.0
August 2013 14517.0
September 2013 15078.0
Oktober 2013 14733.0
November 2013 14293.0
Desember 2013 13823.0
Januar 2014 14559.0
Februar 2014 14774.0
Mars 2014 14696.0
April 2014 14334.0
Mai 2014 13841.0
Juni 2014 14137.0
Juli 2014 14352.0
August 2014 13925.0
September 2014 13904.0
Oktober 2014 14612.0
November 2014 14389.0
Desember 2014 14652.0
Januar 2015 14160.0
Februar 2015 14073.0
Mars 2015 14264.0
April 2015 15058.0
Mai 2015 14330.0
Juni 2015 15170.0
Juli 2015 14895.0
August 2015 15230.0
September 2015 14119.0
Oktober 2015 15022.0
November 2015 14944.0
Desember 2015 14561.0
Januar 2016 14855.0
Februar 2016 14554.0
Mars 2016 14680.0
April 2016 13974.0
Mai 2016 14537.0
Juni 2016 13836.0
Juli 2016 13825.0
August 2016 14129.0
September 2016 15089.0
Oktober 2016 14489.0
November 2016 14863.0
Desember 2016 15145.0
Januar 2017 17972.0
Februar 2017 15208.0
Mars 2017 12197.0
April 2017 14235.0
Mai 2017 14985.0
Juni 2017 14441.0
Juli 2017 15578.0
August 2017 14885.0
September 2017 15723.0
Oktober 2017 15528.0
November 2017 16503.0
Desember 2017 18271.0
Januar 2018 12861.0
Februar 2018 13445.0
Mars 2018 14221.0
April 2018 15860.0
Mai 2018 14718.0
Juni 2018 15501.0
Juli 2018 13421.0
August 2018 15615.0
September 2018 13678.0
Oktober 2018 14540.0
November 2018 14949.0
Desember 2018 14538.0
Januar 2019 12695.0
Februar 2019 14169.0
Mars 2019 16170.0
April 2019 13317.0
Mai 2019 13494.0
Juni 2019 15342.0
Juli 2019 12517.0
August 2019 13057.0
September 2019 13211.0
Oktober 2019 12618.0
November 2019 11952.0
Desember 2019 12350.0
Januar 2020 12568.0
Februar 2020 12541.0
Mars 2020 10590.0
April 2020 8554.0
Mai 2020 9534.0
Juni 2020 10557.0
Juli 2020 12842.0
August 2020 12297.0
September 2020 17138.0
Oktober 2020 15406.0
November 2020 15251.0
Desember 2020 21486.0
Januar 2021 13511.0
Februar 2021 13569.0
Mars 2021 12924.0
April 2021 15043.0
Førstegangsregistrerte personbiler (sesongjustert)
Førstegangsregistrerte personbiler, inkl campingbiler
Desember 2008 9326.0
Januar 2009 7020.0
Februar 2009 8674.0
Mars 2009 8941.0
April 2009 9739.0
Mai 2009 9412.0
Juni 2009 9830.0
Juli 2009 10724.0
August 2009 10968.0
September 2009 11791.0
Oktober 2009 12520.0
November 2009 12798.0
Desember 2009 13278.0
Januar 2010 12815.0
Februar 2010 12811.0
Mars 2010 12997.0
April 2010 13177.0
Mai 2010 12942.0
Juni 2010 13764.0
Juli 2010 13611.0
August 2010 13519.0
September 2010 13567.0
Oktober 2010 13103.0
November 2010 14404.0
Desember 2010 12274.0
Januar 2011 14098.0
Februar 2011 14375.0
Mars 2011 13842.0
April 2011 13875.0
Mai 2011 15008.0
Juni 2011 13368.0
Juli 2011 13567.0
August 2011 14015.0
September 2011 13761.0
Oktober 2011 14193.0
November 2011 14753.0
Desember 2011 14170.0
Januar 2012 14437.0
Februar 2012 13976.0
Mars 2012 14418.0
April 2012 13810.0
Mai 2012 15034.0
Juni 2012 13782.0
Juli 2012 14840.0
August 2012 14372.0
September 2012 14565.0
Oktober 2012 14768.0
November 2012 14493.0
Desember 2012 12701.0
Januar 2013 15678.0
Februar 2013 15657.0
Mars 2013 13913.0
April 2013 15221.0
Mai 2013 14450.0
Juni 2013 14414.0
Juli 2013 14242.0
August 2013 14517.0
September 2013 15078.0
Oktober 2013 14733.0
November 2013 14293.0
Desember 2013 13823.0
Januar 2014 14559.0
Februar 2014 14774.0
Mars 2014 14696.0
April 2014 14334.0
Mai 2014 13841.0
Juni 2014 14137.0
Juli 2014 14352.0
August 2014 13925.0
September 2014 13904.0
Oktober 2014 14612.0
November 2014 14389.0
Desember 2014 14652.0
Januar 2015 14160.0
Februar 2015 14073.0
Mars 2015 14264.0
April 2015 15058.0
Mai 2015 14330.0
Juni 2015 15170.0
Juli 2015 14895.0
August 2015 15230.0
September 2015 14119.0
Oktober 2015 15022.0
November 2015 14944.0
Desember 2015 14561.0
Januar 2016 14855.0
Februar 2016 14554.0
Mars 2016 14680.0
April 2016 13974.0
Mai 2016 14537.0
Juni 2016 13836.0
Juli 2016 13825.0
August 2016 14129.0
September 2016 15089.0
Oktober 2016 14489.0
November 2016 14863.0
Desember 2016 15145.0
Januar 2017 17972.0
Februar 2017 15208.0
Mars 2017 12197.0
April 2017 14235.0
Mai 2017 14985.0
Juni 2017 14441.0
Juli 2017 15578.0
August 2017 14885.0
September 2017 15723.0
Oktober 2017 15528.0
November 2017 16503.0
Desember 2017 18271.0
Januar 2018 12861.0
Februar 2018 13445.0
Mars 2018 14221.0
April 2018 15860.0
Mai 2018 14718.0
Juni 2018 15501.0
Juli 2018 13421.0
August 2018 15615.0
September 2018 13678.0
Oktober 2018 14540.0
November 2018 14949.0
Desember 2018 14538.0
Januar 2019 12695.0
Februar 2019 14169.0
Mars 2019 16170.0
April 2019 13317.0
Mai 2019 13494.0
Juni 2019 15342.0
Juli 2019 12517.0
August 2019 13057.0
September 2019 13211.0
Oktober 2019 12618.0
November 2019 11952.0
Desember 2019 12350.0
Januar 2020 12568.0
Februar 2020 12541.0
Mars 2020 10590.0
April 2020 8554.0
Mai 2020 9534.0
Juni 2020 10557.0
Juli 2020 12842.0
August 2020 12297.0
September 2020 17138.0
Oktober 2020 15406.0
November 2020 15251.0
Desember 2020 21486.0
Januar 2021 13511.0
Februar 2021 13569.0
Mars 2021 12924.0
April 2021 15043.0

Arbeidsmarked

Sykefraværsprosent, sesongjustert

Legemeldt Egenmeldt
Legemeldt Egenmeldt
4. kvartal 2015 4.84 0.85
1. kvartal 2016 4.77 0.84
2. kvartal 2016 4.86 0.87
3. kvartal 2016 4.87 0.88
4. kvartal 2016 4.91 0.95
1. kvartal 2017 4.92 0.87
2. kvartal 2017 4.96 0.98
3. kvartal 2017 4.95 0.91
4. kvartal 2017 4.99 0.88
1. kvartal 2018 5.04 0.95
2. kvartal 2018 4.83 0.84
3. kvartal 2018 4.89 0.85
4. kvartal 2018 4.89 0.82
1. kvartal 2019 4.95 0.87
2. kvartal 2019 4.97 0.86
3. kvartal 2019 4.97 0.87
4. kvartal 2019 5.05 0.87
1. kvartal 2020 5.50 0.92
2. kvartal 2020 5.20 0.69
3. kvartal 2020 5.26 0.98
4. kvartal 2020 5.25 0.82
Sykefraværsprosent, sesongjustert
Legemeldt Egenmeldt
4. kvartal 2015 4.84 0.85
1. kvartal 2016 4.77 0.84
2. kvartal 2016 4.86 0.87
3. kvartal 2016 4.87 0.88
4. kvartal 2016 4.91 0.95
1. kvartal 2017 4.92 0.87
2. kvartal 2017 4.96 0.98
3. kvartal 2017 4.95 0.91
4. kvartal 2017 4.99 0.88
1. kvartal 2018 5.04 0.95
2. kvartal 2018 4.83 0.84
3. kvartal 2018 4.89 0.85
4. kvartal 2018 4.89 0.82
1. kvartal 2019 4.95 0.87
2. kvartal 2019 4.97 0.86
3. kvartal 2019 4.97 0.87
4. kvartal 2019 5.05 0.87
1. kvartal 2020 5.50 0.92
2. kvartal 2020 5.20 0.69
3. kvartal 2020 5.26 0.98
4. kvartal 2020 5.25 0.82

Statistikk på kartform

Skjermdump fra kart.ssb.no

Vi har flere temakart som er relevante for å forstå koronakrisen. Når du åpner kartet, klikk ikonet som ser ut som en merkelapp for å se tegnforklaringen.

Befolkning

Andel over 70 år i hver grunnkrets

Andel over 80 år i hver grunnkrets

Befolkningstetthet per kvadratkilometer over hele Norge

Bygninger

Tetthet av helsebygninger

Tetthet av fritidsboliger