3595_5001
3595_5001
kommunefakta
2018-08-20T10:59:00.000Z
no
Trondheim kommune

Kommunefakta

Trondheim - 5001 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 194 128 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 5718 5496
5-9 år 5801 5444
10-14 år 5342 5108
15-19 år 5514 5163
20-24 år 8960 8176
25-29 år 10023 8607
30-34 år 8071 7136
35-39 år 7078 6393
40-44 år 6682 6048
45-49 år 6608 6338
50-54 år 6025 5962
55-59 år 5269 5167
60-64 år 4755 5046
65-69 år 4266 4455
70-74 år 3632 3957
75-79 år 2146 2597
80-84 år 1245 1774
85-89 år 796 1376
90-94 år 303 745
95-99 år 45 207
100 år eller eldre 3 24

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Trondheim
Sverige 1271
Litauen 761
Polen 2567
Tyskland 1137
Eritrea 1055
Somalia 1022
Filippinene 492
Irak 1027
Pakistan 292
Vietnam 1022

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.