KOSTRA nøkkeltall

Volda - 1519 (Møre og Romsdal)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.06.2020.

Rettelogg for Kommunalt avløp

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Volda Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 83 100 100 100 0 0 0 0 99 0 0 0 0 107 97 99 100 97 94 97 99 100 97 94 0 0 0 0 96 0 0 0 0 96
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 676 1 385 1 418 1 418 1 776 3 901 3 517 3 961 3 961 4 354 3 566 3 624 3 710 3 710 3 819 3 762 3 823 3 923 3 930 4 142 3 759 3 819 3 920 3 927 4 139 3 078 3 067 3 191 3 191 3 450 3 078 3 067 3 191 3 191 3 450
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,16 0,05 .. 0,16 0,21 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,53 0,57 0,57 0,56 0,57 0,57 0,61 0,62 0,60 0,61 0,33 0,35 0,48 0,51 0,47 0,33 0,35 0,48 0,51 0,47
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent 98,1 98,2 98,2 98,2 98,2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 45,5 47,3 50,0 53,9 41,1 53,9 55,5 57,7 60,9 35,1 48,7 50,0 40,8 55,0 61,1 48,7 50,0 40,8 55,0 61,1

Kontakt