KOSTRA nøkkeltall

Vinje - 3825 (Vestfold og Telemark)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vinje Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Vestfold og Telemark
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . . 6 715 6 553 13 229 12 709 11 399 10 611 11 470 7 978 8 318 8 391 8 059 8 378 7 972 8 384 8 370 8 082 8 433 . . . 8 162 8 575
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 3,2 4,6 5,7 5,9 6,0 5,5 5,0 4,6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,3 . . . 4,9 4,9
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 3,9 4,4 6,2 6,6 6,3 5,7 5,4 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 . . . 4,8 4,5
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . . 3,5 .. 5,7 5,9 5,7 5,3 .. 3,9 3,9 3,8 3,7 .. 3,8 3,8 3,8 3,7 .. . . . 3,8 ..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . . 58 196 68 519 62 674 71 257 75 104 66 063 75 744 46 496 49 927 54 773 55 624 63 322 47 588 51 176 56 100 57 131 65 632 . . . 50 113 59 287
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . . 39 517 44 542 33 141 42 806 36 854 47 089 45 464 38 055 39 375 41 826 44 295 47 364 38 052 39 442 42 142 44 904 48 941 . . . 42 578 47 362
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . . 536 000 280 600 460 134 420 970 438 982 373 091 377 941 432 705 447 044 447 964 436 680 430 792 430 457 445 112 444 837 435 293 428 490 . . . 435 693 410 198
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . . 12,8 65,0 15,9 15,9 13,7 14,6 15,6 19,9 18,9 18,6 17,5 16,4 19,6 18,7 18,3 17,3 16,1 . . . 17,7 17,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . . 100 97 76 79 82 90 89 86 87 88 90 91 87 88 89 91 92 . . . 97 97
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr) kr . . . 6 099 5 963 12 104 11 663 10 460 9 681 10 507 7 313 7 622 7 681 7 379 7 678 7 284 7 656 7 633 7 372 7 700 . . . 7 501 7 895
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent) prosent . . . .. 2,9 .. .. .. .. 4,9 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,2 . . . .. 3,4

Kontakt