4471_0529
4471_0529
kostra
2019-11-13T20:52:00.000Z
no
tjenesteområde Regnskap Vestre Toten, faktaark Regnskap Vestre Toten

KOSTRA nøkkeltall

Vestre Toten - 0529 (Oppland)

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestre Toten Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,0 5,5 4,6 0,8 3,7 4,2 2,7 1,4 2,6 4,1 3,8 1,6 2,9 4,1 3,7 2,2 3,0 4,0 3,8 2,6 2,4 3,7 2,7 1,0
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,5 2,8 2,4 0,6 2,2 2,4 1,8 1,3 1,7 2,4 2,0 1,0 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,4 2,3 1,6 0,9
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,8 8,7 19,9 9,5 24,2 24,5 24,1 23,5 18,4 20,9 21,2 21,6 19,0 20,9 21,7 21,8 16,0 17,8 18,2 17,9 21,5 23,0 24,9 23,7
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 81,7 94,2 72,0 81,8 35,0 42,5 44,3 49,9 44,3 50,6 51,9 55,1 36,6 39,6 39,5 42,3 34,2 37,2 35,9 39,1 21,4 28,3 28,7 34,4
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 127,2 135,9 145,9 153,2 103,6 105,6 109,9 114,7 108,3 111,3 114,1 120,2 101,1 101,3 101,9 105,6 98,9 98,9 98,6 101,8 85,3 88,0 93,1 99,5
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 47 443 50 164 50 728 52 020 47 026 49 315 50 737 52 283 48 134 50 236 51 409 53 000 49 775 52 158 53 619 55 124 50 630 53 174 54 801 56 328 50 366 52 589 54 229 55 802
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,0 0,6 4,1 6,5 9,4 11,0 12,7 12,9 6,0 7,9 9,1 10,1 7,2 8,5 10,1 11,2 7,1 8,3 9,6 10,9 7,4 8,0 10,1 10,8
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 20,5 18,1 13,2 24,9 17,2 19,1 18,1 18,1 16,0 20,2 18,8 16,3 14,5 14,7 14,5 15,2 15,1 14,9 14,6 15,3 14,0 13,5 13,5 17,8
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 0,2 -10,5 4,7 1,9 14,0 25,1 24,9 22,3 26,0 27,6 23,9 23,4 23,9 24,7 24,5 25,8 27,4 30,7 29,3 34,3 23,3 14,0 13,8 23,7

Kontakt