4407_0529
4407_0529
kostra
2019-11-17T15:27:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Vestre Toten, faktaark Plan, byggesak og miljø Vestre Toten

KOSTRA nøkkeltall

Vestre Toten - 0529 (Oppland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestre Toten Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 6 6 5 .. 164 161 130 144 169 115 141 111 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 124 107 121 111
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 20 40 14 .. 22 16 18 31 17 15 23 23 24 19 19 26 24 19 19 26 20 19 18 19
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 229 211 208 172 7 213 6 486 6 201 6 354 6 671 5 846 5 395 4 685 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 5 447 5 262 4 780 5 152
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 159 169 28 .. 3 743 3 518 2 391 .. 3 092 2 665 2 174 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 3 632 3 093 1 558
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 14 15 10 .. 22 21 18 .. 18 15 19 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 15 15 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 40 36 18 .. 41 44 37 .. 32 35 34 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 33 29 28
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 12 10 11 11 19 16 17 16 19 25 18 18 18 18 18 18 18 17 18 18 11 13 14 16
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. 2 .. 53 38 69 .. 64 96 42 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 29 22 50
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 29 48 23 40 70 118 184 143 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 .. 5 .. ..
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. 100 .. 95 98 95 .. 94 92 99 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 72 96 99
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 47 48 49 .. 48 39 49 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 50 46 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 92 .. .. .. 98 99 96 92 90 93 94 96 84 86 86 81 84 86 86 81 78 83 84 91
Netto endring i antall boliger (antall) antall 45 62 .. .. 3 735 2 802 0 .. 2 051 2 206 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 951 665 0 ..

Kontakt