KOSTRA nøkkeltall

Vestre Toten - 0529 (Oppland)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestre Toten Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 2 133 2 010 2 296 2 468 3 117 52 643 49 283 49 898 55 837 53 716 41 843 44 131 46 084 49 951 38 694 41 843 44 131 46 084 49 951 38 694 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 69 428 67 213 69 327 74 379 78 815
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 3,5 3,3 3,8 4,1 5,2 3,9 3,7 3,8 4,2 .. 4,2 4,4 4,6 5,1 .. 4,2 4,4 4,6 5,1 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 4,6 4,5 4,7 5,0 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 611 605 605 603 603 13 607 13 486 13 127 13 174 .. 9 942 9 926 9 926 9 825 .. 9 942 9 926 9 926 9 825 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 14 963 14 877 14 877 14 758 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 214 209 207 205 196 4 170 4 066 3 847 3 840 .. 2 938 2 911 2 889 2 845 .. 2 938 2 911 2 889 2 845 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 4 628 4 509 4 430 4 330 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 56 344 55 701 55 984 54 517 52 436 1 239 923 1 231 002 1 187 111 1 197 887 .. 729 696 731 868 730 233 729 423 .. 729 696 731 868 730 233 729 423 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 994 707 992 953 995 153 1 002 155 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 132 084 132 287 132 287 132 823 132 738 4 516 904 4 429 650 4 429 650 4 560 109 .. 3 069 280 3 071 916 3 071 916 3 051 552 .. 3 069 280 3 071 916 3 071 916 3 051 552 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 6 491 126 6 494 884 6 494 884 6 498 080 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 59,0 21,2 1,6 0,0 0,0 1 027,9 1 509,0 613,5 830,7 715,1 1 105,2 566,6 440,1 264,8 169,9 1 105,2 566,6 440,1 264,8 169,9 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 1 505,7 553,1 327,0 516,1 286,1
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 59,0 8,7 0,0 0,0 0,0 780,0 1 206,6 525,0 289,3 491,9 784,9 471,7 282,8 222,0 140,9 784,9 471,7 282,8 222,0 140,9 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 647,7 216,8 83,3 116,2 87,8
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 12,5 1,6 0,0 0,0 247,9 302,4 88,5 541,4 223,2 320,3 94,9 157,3 42,8 29,0 320,3 94,9 157,3 42,8 29,0 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 858,0 336,3 243,7 399,9 198,3
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 158 258 89 121 92 1 553 2 073 1 231 1 539 1 015 1 165 1 286 1 638 1 483 805 1 165 1 286 1 638 1 483 805 18 139 21 565 22 702 24 855 28 128 18 139 21 575 22 702 24 855 28 128 2 897 2 511 2 681 2 400 2 233
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 12 12 19 10 14 501 541 635 476 454 445 545 443 474 361 445 545 443 474 361 9 167 9 071 8 007 8 172 8 547 9 175 9 080 8 008 8 182 8 552 762 652 589 597 621

Kontakt